HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

DLUŽNÍCI, NEPLATIČI - Postup při neuhrazeném závazku

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE, PRACOVNÍ DOBA

605 421 978

KALMONT LITVÍNOV - DLUŽNÍCI, ČERNÁ LISTINA

Ačkoliv   to   zákon   neukládá,   je   v   případě   neuhrazeného   závazku   po   datu   splatnosti   faktury odběratel nejdříve upozorněn na finanční závazek, a to bez sankcí. Pokud    ani    na    tyto    výzvy    odběratel    neuhradí    celou    dlužnou    částku    v    uvedené    lhůtě,        je odběrateli   zaslána   upomínka,   která   je   již   dle   smluvního   ujednání   zpoplatněna   částkou   ve   výši 1.000   Kč   +   náklady   na   doručení   ve   výši   90   Kč,   a   to   bez   ohledu   na   to,   zda   byla   upomínka převzata   či   nikoliv,   jelikož   dle   Občanského   soudního   řádu   výzva   nemusí   být   doručena   –   pouze odeslána! V   některých   případech   může   být   1.   upomínka   odběrateli   odeslána   na   e-mail   a   SMS   (doručení není zpoplatněno). Upomínka    je    smluvní    pokuta    zahrnující    rovněž    adminitrativní    náklady    nutné    k    vyřešení nedodržení smluvního ujednání před podáním předžalobní výzvy. Pohledávka   je   následně   předána   vymáhací   společnosti   nebo   je   věc   předána   soudu   ČR   formou předžalobní   výzvy.   V   tomto   případě   je   pak   celková   dlužná   částka   ještě   navýšena   o   další náklady   (soudní   výlohy,   právní   zastupování,   poplatky   vymáhací   společnosti   apod.).   Zároveň   s vymáháním   původní   pohledávky   jsou   také   automaticky   nárokovány   zákonné   úroky   z   prodlení, smluvní úroky z prodlení, smluvní pokuty a jiné vzniklé náklady. Nebývá    vyjímkou,    že    následné    pokuty,    úroky    a    jiné    poplatky    několikanásobně    převyšují původní neuhrazenou částku. Současně   může   být   pohledávka   zařazena   do   Centrálního   registru   dlužníků   ČR,   do   Registru pohledávek, Databáze neplatičů SOLUS - zájmové sdružení právnických osob apod. O   následný   výmaz   z   těchto   registrů   musí   z   pravidla   následně   žádat   pouze   osoba   zapsaná   v registru     s     doložením     o     finančním     vyrovnání     a     uhrazením     administrativního     poplatku. Dovolujeme   si   upozornit,   že   vyřízení   výmazu   z   těchto   registrů   trvá   několik   měsíců   až   rok   a administrativní poplatky navyšují dlužnou částku.
Jelikož   z   důvodu   ochrany   osobních   údajů   není   možné   zveřejňovat   údaje   o   fyzických   osobách,   jsou uváděny pouze jejich iniciály a adresa: Momentálně žádný evidovaný záznam

SEZNAM NEPLATIČŮ A DLUŽNÍKŮ

info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov Nabídka služeb

Servis a oprava oken a dveří, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu

Ačkoliv   to   zákon   neukládá,   je   v   případě   neuhrazeného   závazku   po   datu   splatnosti   faktury odběratel nejdříve upozorněn na finanční závazek, a to bez sankcí. Pokud   ani   na   tyto   výzvy   odběratel   neuhradí   celou   dlužnou   částku   v   uvedené   lhůtě,      je odběrateli   zaslána   upomínka,   která   je   již   dle   smluvního   ujednání   zpoplatněna   částkou   ve výši   1.000   Kč   +   náklady   na   doručení   ve   výši   90   Kč,   a   to   bez   ohledu   na   to,   zda   byla upomínka   převzata   či   nikoliv,   jelikož   dle   Občanského   soudního   řádu   výzva   nemusí   být doručena – pouze odeslána! V    některých    případech    může    být    1.    upomínka    odběrateli    odeslána    na    e-mail    a    SMS (doručení není zpoplatněno). Upomínka    je    smluvní    pokuta    zahrnující    rovněž    adminitrativní    náklady    nutné    k    vyřešení nedodržení smluvního ujednání před podáním předžalobní výzvy. Pohledávka   je   následně   předána   vymáhací   společnosti   nebo   je   věc   předána   soudu   ČR formou   předžalobní   výzvy.   V   tomto   případě   je   pak   celková   dlužná   částka   ještě   navýšena   o další   náklady   (soudní   výlohy,   právní   zastupování,   poplatky   vymáhací   společnosti   apod.). Zároveň   s   vymáháním   původní   pohledávky   jsou   také   automaticky   nárokovány   zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, smluvní pokuty a jiné vzniklé náklady. Nebývá   vyjímkou,   že   následné   pokuty,   úroky   a   jiné   poplatky   několikanásobně   převyšují původní neuhrazenou částku. Současně   může   být   pohledávka   zařazena   do   Centrálního   registru   dlužníků   ČR,   do   Registru pohledávek, Databáze neplatičů SOLUS - zájmové sdružení právnických osob apod. O   následný   výmaz   z   těchto   registrů   musí   z   pravidla   následně   žádat   pouze   osoba   zapsaná   v registru    s    doložením    o    finančním    vyrovnání    a    uhrazením    administrativního    poplatku. Dovolujeme   si   upozornit,   že   vyřízení   výmazu   z   těchto   registrů   trvá   několik   měsíců   až   rok   a administrativní poplatky navyšují dlužnou částku.

Seznam dlužníků a neplatičů:

Jelikož    z    důvodu    ochrany    osobních    údajů    není    možné    zveřejňovat    údaje    o    fyzických osobách, jsou uváděny pouze jejich iniciály a adresa: Momentálně žádný evidovaný záznam

Dlužníci - vymáhání pohledávek