MONTÁŽ A SERVIS OKENNÍCH A DVEŘNÍCH DOPLŃKŮ
  Zajišťujeme dodání, montáž a servis doplňků a příslušenství pro dveře i okna, např.: dveřní   zavírač   pro   zvýšení   komforu   a   bezpečnosti,   někdy   označován   jako Brano.   Doporučujeme   umístit   na   domovní   dveře,   které   se   pak   automaticky zavřou,   čímž   nehrozí   volný   vstup   nežádaných   osob   do   objektu   a   páchání trestné   činnosti   a   ohrožení   obývajících   osob.   Důležitý   je   výběr   správného typu,    odborná    montáž    a    nastavení    zavírače    a    seřízení    kování    dveří    pro bezproblémovou    funkčnost.    Zavírání    dveří    je    pak    plynulé    a    nedochází    k nadměrnému   bouchání   nebo   naopak   nedovírání   dveří.   Správným   výběrem   lze docílit   správnou   funkci   zavírače   i   při   změnách   teplot   (léto   i   zima).   Volbou vhodného typu lze zajistit i aretaci otevřených dveří např. při stěhování apod. elektrický    dveřní    zámek-    v    kombinaci    s    domácími    telefony    rovněž    zvyšují komfort   bydlení.   Do   objektu   vpustíme   pouhým   zmáčknutím   tlačítka   domovního telefonu     pouze     osobu,     kterou     chceme.     Důležitá     je     však     funkčnost dorozumívacího     zařízení.     Vhodnější     typ     dorozumívacího     zařízení     je     s vestavěnou kamerou, kdy osobu před domem vidíme ve videotelefonu. dveřní   aretace,   stavěč   či   doraz   -   umožňuje   otevření   dveřního   křídla   v   určité poloze,    ve    většině    případů    je    instalován    nožní    stavěč    s    jednoduchým mechanismem ovládání. samozamykací   dveřní   zámek   -   nabízený   v   několika   variantách,   při   každém zavření   dveří   dojde   k   automatickému   uzamčení   zámku   dveří   -   po   uzavření dveří    dojde    k    automatickému    vysunutí    závory    a    zablokování    střelky,    z venkovní   strany   je   zámek   možné   odemknout   pouze   klíčem,   z   vnitřní   strany může    být    opatřen    funkcí    “panika”    -    otevření    dveří    je    pak    možné    pouhým zatlačením na dveře. dveřní   bezpečnostní   vložka   -   nabízíme   montáž   či   výměnu   dveřních   vložek   za vložky se zvýšenou bezpečností a odolnými proti bumpingu. dveřní    bezpečnostní    kování    (krytí    vložky,    štítek)    -    hlavní    či    přídavné    - nabízíme    několik    variant    dveřního    bezpečnostního    kování    v    provedení klika/klika   nebo   klika   koule   (madlo).   Správný   výběr   a   montáž   vám   ochrání   váš majetek před nevítanými hosty. bezpečnostní    klika    pro    plastová    okna    a    balkónové    dveře    -    nabízíme    dvě varianty:   uzamykatelné   a   s   pojistkou.   Pro   vyšší   bezpečnost   doporučujeme kliky uzamykatelné, více zde . bezpečnostní    kukátko,    řetízek    rovněž    v    několika    variantách    pro    zvýšení bezpečí
KalMont - Doplňky pro okna a dveře