HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

  Zajišťujeme dodání, montáž a servis doplňků a příslušenství pro dveře i okna, např.: DVEŘNÍ   ZAVÍRAČ   pro   zvýšení   komforu   a   bezpečnosti,   někdy   označován   jako   Brano. Doporučujeme   umístit   na   domovní   dveře,   které   se   pak   automaticky   zavřou,   čímž nehrozí   volný   vstup   nežádaných   osob   do   objektu   a   páchání   trestné   činnosti   a ohrožení   obývajících   osob.   Důležitý   je   výběr   správného   typu,   odborná   montáž, nastavení    zavírače    a    seřízení    kování    dveří    pro    bezproblémovou    funkčnost. Zavírání    dveří    je    pak    plynulé    a    nedochází    k    nadměrnému    bouchání    nebo    naopak    nedovírání    dveří. Správným   výběrem   lze   docílit   správnou   funkci   zavírače   i   při   změnách   teplot   (léto   i   zima). Volbou   vhodného   typu   lze   zajistit   i   aretaci   otevřených   dveří   např.   při   stěhování apod. ELEKTRICKÝ   DVEŘNÍ   ZÁMEK   v   kombinaci   s   domácími   telefony   rovněž zvyšují    komfort    bydlení.    Do    objektu    vpustíme    pouhým    zmáčknutím tlačítka    domovního    telefonu    pouze    osobu,    kterou    chceme.    Důležitá    je    však funkčnost dorozumívacího zařízení. DVEŘNÍ    BEZPEČNOSTNÍ    KOVÁNÍ    KLIKA-KLIKA    /    KLIKA    -    KOULE    (DVEŘNÍ ŠTÍTEK,   KRYTÍ   ZÁMKU).   Nabízíme   několik   variant   dveřního   bezpečnostního   kování   v provedení   klika/klika   nebo   klika   koule   (madlo).   Správný   výběr   a   montáž   vám ochrání váš majetek před nevítanými hosty. DVEŘNÍ   BEZPEČNOSTNÍ   VLOŽKA   -   dodání   a   montáž   dveřní   vložky   se zvýšenou   bezpečností   a   odolnými   proti   bumpingu.   Nabízíme   vložky   klasické,   s integrovaným    ovládacím    knoflíkem    nebo    speciální    s    možností    odemknutí    i    v případě, že je z druhé strany vložený klíč. DVEŘNÍ   ARETACE,   DORAZ,   STAVĚČ   umožňuje   stálé   otevření   dveřního   křídla   v   určité   poloze,   ve většině   případů   je   instalován   nožní   stavěč   s   jednoduchým   mechanismem   ovládání.   V   případě plánované   montáže   dveřního   zavírače   doporučujeme   výběr   zavírače   s   funkcí   aretace křídla dveří, BEZPEČNOSTNÍ   UZAMYKATELNÁ   KLIKA   PRO   OKNO   A   BALKÓNOVÉ   DVEŘE   pro zvýšení bezpečnosti, zejména dětí, více iformací ZDE. BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ ŘETÍZEK v několika variantách pro zvýšení bezpečí BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO standardní nebo elektronické

Montáž okenních doplňků, dveřních zavíračů a zámků, bezpečnostních klik

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

DOPŇKY PRO OKNA A DVEŘE - ZAVÍRAČE, ZÁMKY, VLOŽKY, KLIKY

Bezpečnostní dveřní vložka s knoflíkem Bezpečnostní řetízek dveří Elektrický zámek dveří Dveřní zavírač Dveřní bezpečnostní  kování_klika Aretace dveří

 

Zajišťujeme dodání, montáž a servis doplňků a

příslušenství pro dveře i okna:

dveřní    zavírač    pro    zvýšení    komforu    a    bezpečnosti, někdy   označován   jako   Brano.   Doporučujeme   umístit na   domovní   dveře,   které   se   pak automaticky   zavřou,   čímž   nehrozí volný   vstup   nežádaných   osob   do objektu   a   páchání   trestné   činnosti a      ohrožení      obývajících      osob. Důležitý   je   výběr   správného   typu, odborná      montáž      a      nastavení zavírače   a   seřízení   kování   dveří   pro   bezproblémovou funkčnost.   Zavírání   dveří   je   pak   plynulé   a   nedochází   k nadměrnému   bouchání   nebo   naopak   nedovírání   dveří. Správným     výběrem     lze     docílit     správnou     funkci zavírače    i    při    změnách    teplot    (léto    i    zima).    Volbou vhodného   typu   lze   zajistit   i   aretaci   otevřených   dveří např. při stěhování apod. elektrický   dveřní   zámek-   v   kombinaci   s   domácími   telefony   rovněž   zvyšují   komfort bydlení.   Do   objektu   vpustíme   pouhým   zmáčknutím   tlačítka   domovního   telefonu pouze    osobu,    kterou    chceme.    Důležitá    je    však    funkčnost    dorozumívacího zařízení.   Vhodnější   typ   dorozumívacího   zařízení   je   s   vestavěnou   kamerou,   kdy osobu před domem vidíme ve videotelefonu. dveřní    aretace,    stavěč    či    doraz    -    umožňuje    otevření    dveřního    křídla    v    určité poloze,     ve     většině     případů     je     instalován     nožní     stavěč     s     jednoduchým mechanismem ovládání. samozamykací    dveřní    zámek    -    nabízený    v    několika    variantách,    při    každém zavření   dveří   dojde   k   automatickému   uzamčení   zámku   dveří   -   po   uzavření   dveří   dojde   k automatickému   vysunutí   závory   a   zablokování   střelky,   z   venkovní   strany   je zámek   možné   odemknout   pouze   klíčem,   z   vnitřní   strany   může   být   opatřen funkcí “panika” - otevření dveří je pak možné pouhým zatlačením na dveře. dveřní   bezpečnostní   vložka   -   nabízíme   montáž   či   výměnu   dveřních   vložek   za vložky se zvýšenou bezpečností a odolnými proti bumpingu. dveřní    bezpečnostní    kování    (krytí    vložky,    štítek)    -    hlavní    či    přídavné    - nabízíme    několik    variant    dveřního    bezpečnostního    kování    v    provedení klika/klika   nebo   klika   koule   (madlo).   Správný   výběr   a   montáž   vám   ochrání váš majetek před nevítanými hosty. bezpečnostní    klika    pro    plastová    okna    a    balkónové    dveře    -    nabízíme    dvě    varianty: uzamykatelné   a   s   pojistkou.   Pro   vyšší   bezpečnost   doporučujeme   kliky   uzamykatelné, více zde. bezpečnostní kukátko, řetízek rovněž v několika variantách pro zvýšení bezpečí
Montáž a výměna bezpečnostního zámku - KalMont Litvínov Montáž a servis elektrického zámku - KalMont Litvínov Montáž a servis dveřního zavírače - KalMont Litvínov info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - dveřní zavírač, kliky, zámky, kukátko