HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

  Zajišťujeme dodání, montáž a servis doplňků a příslušenství pro dveře i okna, např.: dveřní    zavírač    pro    zvýšení    komforu    a    bezpečnosti,    někdy    označován    jako Brano.   Doporučujeme   umístit   na   domovní   dveře,   které   se   pak   automaticky zavřou,   čímž   nehrozí   volný   vstup   nežádaných   osob   do   objektu   a   páchání trestné   činnosti   a   ohrožení   obývajících   osob.   Důležitý   je   výběr   správného   typu, odborná     montáž     a     nastavení     zavírače     a     seřízení     kování     dveří     pro bezproblémovou    funkčnost.    Zavírání    dveří    je    pak    plynulé    a    nedochází    k nadměrnému   bouchání   nebo   naopak   nedovírání   dveří.   Správným   výběrem   lze docílit   správnou   funkci   zavírače   i   při   změnách   teplot   (léto   i   zima).   Volbou   vhodného   typu   lze   zajistit   i aretaci otevřených dveří např. při stěhování apod. elektrický   dveřní   zámek-   v   kombinaci   s   domácími   telefony   rovněž   zvyšují   komfort   bydlení.   Do   objektu vpustíme   pouhým   zmáčknutím   tlačítka   domovního   telefonu   pouze   osobu,   kterou   chceme.   Důležitá   je   však funkčnost   dorozumívacího   zařízení.   Vhodnější   typ   dorozumívacího   zařízení   je   s   vestavěnou   kamerou,   kdy osobu před domem vidíme ve videotelefonu. dveřní   aretace,   stavěč   či   doraz   -   umožňuje   otevření   dveřního   křídla   v   určité   poloze,   ve   většině   případů   je instalován nožní stavěč s jednoduchým mechanismem ovládání. samozamykací   dveřní   zámek   -   nabízený   v   několika   variantách,   při   každém   zavření   dveří   dojde k   automatickému   uzamčení   zámku   dveří   -   po   uzavření   dveří   dojde   k   automatickému   vysunutí závory   a   zablokování   střelky,   z   venkovní   strany   je   zámek   možné   odemknout   pouze   klíčem,   z vnitřní    strany    může    být    opatřen    funkcí    “panika”    -    otevření    dveří    je    pak    možné    pouhým zatlačením na dveře. dveřní    bezpečnostní    vložka    -    nabízíme    montáž    či    výměnu    dveřních    vložek    za    vložky    se zvýšenou bezpečností a odolnými proti bumpingu. dveřní   bezpečnostní   kování   (krytí   vložky,   štítek)   -   hlavní   či   přídavné   -   nabízíme několik    variant    dveřního    bezpečnostního    kování    v    provedení    klika/klika    nebo klika   koule   (madlo).   Správný   výběr   a   montáž   vám   ochrání   váš   majetek   před nevítanými hosty. bezpečnostní    klika    pro    plastová    okna    a    balkónové    dveře    -    nabízíme    dvě    varianty: uzamykatelné   a   s   pojistkou.   Pro   vyšší   bezpečnost   doporučujeme   kliky   uzamykatelné,   více zde. bezpečnostní kukátko, řetízek rovněž v několika variantách pro zvýšení bezpečí
Montáž a výměna bezpečnostního zámku - KalMont Litvínov Montáž a servis elektrického zámku - KalMont Litvínov Montáž a servis dveřního zavírače - KalMont Litvínov

Montáž okenních doplňků, dveřních zavíračů a zámků, bezpečnostních klik

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNA A DVEŘE - DOPŇKY - ZAVÍRAČE, ZÁMKY, VLOŽKY, KLIKY

 

Zajišťujeme dodání, montáž a servis doplňků a

příslušenství pro dveře i okna:

dveřní    zavírač    pro    zvýšení    komforu    a    bezpečnosti,    někdy označován    jako    Brano.    Doporučujeme    umístit    na    domovní dveře,    které    se    pak    automaticky    zavřou, čímž     nehrozí     volný     vstup     nežádaných osob   do   objektu   a   páchání   trestné   činnosti a    ohrožení    obývajících    osob.    Důležitý    je výběr   správného   typu,   odborná   montáž   a nastavení   zavírače   a   seřízení   kování   dveří pro    bezproblémovou    funkčnost.    Zavírání dveří   je   pak   plynulé   a   nedochází   k   nadměrnému   bouchání   nebo   naopak   nedovírání dveří.   Správným   výběrem   lze   docílit   správnou   funkci   zavírače   i   při   změnách   teplot   (léto   i zima).   Volbou   vhodného   typu   lze   zajistit   i   aretaci   otevřených   dveří   např.   při   stěhování apod. elektrický    dveřní    zámek-    v    kombinaci    s    domácími    telefony    rovněž    zvyšují    komfort bydlení.   Do   objektu   vpustíme   pouhým   zmáčknutím   tlačítka   domovního   telefonu   pouze osobu,   kterou   chceme.   Důležitá   je   však   funkčnost   dorozumívacího   zařízení.   Vhodnější typ   dorozumívacího   zařízení   je   s   vestavěnou   kamerou,   kdy   osobu   před   domem vidíme ve videotelefonu. dveřní    aretace,    stavěč    či    doraz    -    umožňuje    otevření    dveřního    křídla    v    určité poloze,     ve     většině     případů     je     instalován     nožní     stavěč     s     jednoduchým mechanismem ovládání. samozamykací    dveřní    zámek    -    nabízený    v    několika    variantách,    při    každém zavření   dveří   dojde   k   automatickému   uzamčení   zámku   dveří   -   po   uzavření   dveří dojde   k   automatickému   vysunutí   závory   a   zablokování   střelky,   z   venkovní   strany je   zámek   možné   odemknout   pouze   klíčem,   z   vnitřní   strany   může   být   opatřen funkcí “panika” - otevření dveří je pak možné pouhým zatlačením na dveře. dveřní   bezpečnostní   vložka   -   nabízíme   montáž   či   výměnu   dveřních   vložek   za vložky se zvýšenou bezpečností a odolnými proti bumpingu. dveřní    bezpečnostní    kování    (krytí    vložky,    štítek)    -    hlavní    či    přídavné    - nabízíme    několik    variant    dveřního    bezpečnostního    kování    v    provedení klika/klika   nebo   klika   koule   (madlo).   Správný   výběr   a   montáž   vám   ochrání váš majetek před nevítanými hosty. bezpečnostní   klika   pro   plastová   okna   a   balkónové   dveře   -   nabízíme   dvě varianty:   uzamykatelné   a   s   pojistkou.   Pro   vyšší   bezpečnost   doporučujeme kliky uzamykatelné, více zde. bezpečnostní kukátko, řetízek rovněž v několika variantách pro zvýšení bezpečí
Montáž a výměna bezpečnostního zámku - KalMont Litvínov Montáž a servis elektrického zámku - KalMont Litvínov Montáž a servis dveřního zavírače - KalMont Litvínov info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov Nabídka služeb

Servis a oprava oken a dveří - dveřní zavírač, kliky, zámky, kukátko