HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Údržba povrchu dřevěných euro oken

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

OKNO, DVEŘE - OPRAVA, SERVIS, ÚDRŽBA

Okna a dveře jsou kromě mechanickému namáhání při otevírání, zavírání či sklápění, vystaveny působení povětrnostních podmínek. Žádná okna či dveře nejsou bezúdržbová, jak se často mylně uvádí. Na rozdíl od plastových či hliníkových oken je nutné u dřevěných oken pečovat o jejich povrch. Při současné vyspělosti technologie a nanášení ochraných nátěrů by měla být trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům minimálně 5 let. Předpokladem samozřejmě je zachování celistvosti ochraného nátěru a dodržení technologických postupů vč. vyplnění spojovacích spár v rámech tzv. plničem, což je vysoce elastický hydrofobní tmel, který zabraňuje vnikání vlhkosti spárami do dřeva. Kvalitní, správně vyrobená a namontovaná dřevěná okna nepodléhají tolik vlivům namáhání vzniklého rozdílem teplot (letní vs. zimní období). Bohužel však vlivem sesychání dřeva a vlivem změn povětrnostních podmínek (zejména vlhkost a teplota), dochází k degradaci a změnám výrobků. Toto je znatelné zejména u profilů z měkčích dřevin nebo u dřeva, u kterého nedošlo k dostatečnému vysušení před zpracováním. Pro povrchovou úpravu dřevěných oken se používají vodou ředitelné vícevrstvé disperze. V ochraném nátěru postupně vznikají mikrotrhlinky, kterým při zanedbání údržby následně vniká vlkhost do dřeva. Následkem jsou stále větší trhliny a následné puchýřky. Při zanedbání v této fázi pak dochází k odlupování ochraného nátěru a poškození dřeva. Je proto velmi nutné dodržovat i údržbu povrchu vhodnými prostředky. Někdy dojde k poškození povrchu mechanicky, např. při montáži nebo při stavebních či montážních pracech. Vždy je nutné poškození ochraného nátěru co nejdříve opravit. Nejdůležitější z hlediska ochrany dřeva je celistvost povrchové úpravy. Pokud se ponechá okno bez jakékoli údržby a obnovy povrchové úpravy, pronikající vlhkost do struktury dřeva způsobí jeho změnu barvy, dřevo pak zmodrá a následně zčerná. Toto je již běžně neodstranitelný stav a bez hloubkového zásahu do stuktury materiálu se nelze obejít. Provádějte pravidelnou kontrolu při každém mytí, minimálně však 1x ročně. Zkontrolujte, zda se někde nevyskytují viditelné puchířky nebo poškození nátěru. Kromě běžného mytí je vhodné aplikovat po očistě alespoň 1x ročně (raději však 2x ročně) udržovací emulzi pro dřevěná okna, kterou si u nás můžete objednat. Tato emulze se nanáší celoplošně na dřevěný povrch oken, nechá se zaschnout a jemnou bavlněnou tkaninou se přeleští. Takto upravený povrch se vyznačuje zvýšením elektrostatického náboje a tím vyšší schopností odpuzovat prach a vlhkost. v podstatě se říci, že tato emulze chrání ochranný nátěr a nelze jím nahradit chybějící nátěr. Při pravidelném provádění této údržby je možné prodloužit životnost nátěru o několik let. Samozřejmě nelze nezabránit postupné degradaci ochraného nátěru je-li výrobek vystaven působení intenzívnímu UV záření, což je typické pro jižní a západní strany staveb. Zrovna tak okna v návětrné straně stavby velmi trpí, a to vlivem vlhkosti a abrazivního působení prachových částic a mechanických nečistot. Oprava nátěru oken a dveří z europrofilu Pokud původní nátěr (nástřik) jen drobné poškození, postačí jemně přebrousit, zatmelit a aplikovat 1 2 vrstvy vrchního nátěru. Postup opravy povrchu, který je již poškozen více, loupe se nebo jsou na něm puchýřky: 1 . obroušení na čisté dřěvo (dřevo musí být suché) 2 . odstranění prachu a pilin 3 . tmelení povrchu 4 . tmelení spojů spárovým tmelem 5 . přebroušení (příp. opakovat body 3 a 4) 6 . odstranění prachu a pilin 7 . nanesení základního nátěru (pouze u barveného horního nátěru) 8 . nátěr 2 - 3 vrstvami vrchního nátěru, pokaždé s mezibrusem (velmi jemný brusný papír). 9 . důkladné zaschnutí nátěru Při provádění oprav je nutné dodržovat pokyny výrobcú opravných a nátěrových hmot. Pokud se jedná o poškození většího rozsahu, doporučujeme vysazení křídel a provést opravu v horizontální pozici nebo pověřit odbornou firmu provádějící opravu povrchů eurooken.
Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis plastových oken a dveří či eurooken by se měl provádět pravidelně, minimálně 1x za rok nejlépe před zimou. U nadměrně namáhaných dveří (vchodové dveře bytových domů, úřadů a institucí apod) se doporučuje 1x za 6 měsíců. Tvrzení, že plastová okna jsou bezúdržbové, jsou mylná. Bezúdržbový je pouze povrch na rozdíl od dřevěných oken. Nutná je však zejména údržba kování (viz. dále). Při otevírání nebo zavírání okna a dveří něco drhne, vadí to ? Otevírání a zavírání křídel oken a dveří musí být plynulé a křídlo ani žádná její část by neměla kolidovat s rámovou částí, nikde by nic nemělo drhnout či narážet. V opačném případě hrozí poškození zejména plastových částí oken či dveří, v horším případě k vylomení pantů. Tento stav může ovlivnit i správnou funkčnost oken či dveří (snížená bezpečnost, horší ovladatelnost a s tím související poškození kování). Mohu si okna seřídit sám? Přestože se seřízení okna může zdát jednoduché, je třeba mít na paměti, že pro správnou funkci oken či dveří je nutné správné nastavení kování jako celku. Funkčnost jednotlivých dílů je na sobě závislá. Obecně je doporučováno lidem, kteří mají s touto činností zkušenost a určitou praxi. Nikdo vám přesně neřekne, co a jak seřídit a o kolik stupňů co otočit, k tomu je důležitá praxe a znalost funkce kování. Existují návody na internetu, ty jsou však velice obecné a při nepochopení funkce kování jako celku, může naopak dojít ke zkrácení životnosti nebo k většímu poškození z důvodu špatného nastavení prvků kování. Aby to nebylo tak jednoduché, existuje několik výrobců kování s různými typy kování. Základní nastavení a promazání zřejmě zruční lidé zvládnou. Mnohokrát jsme však řešili odstranění závad vzniklé právě neodborným seřízením. Určitě však doporučujeme promazání v místech označených vhodným mazacím prostředkem. Funkčnost oken či dveří může být navíc ovlivněna mnoha jinými faktory, např. prohnutí rámu, svěšení křídla, chybná kompletace a nastavení kování při výrobě či montáži oken, nesprávné zabudování rámu, překročení mezí seřizovacích prvků a podobně, a to je nutné brát v úvahu při provádění seřízení kování. Je nutné zvolit opravdu odbornou a spolehlivou firmu, jejíž pracovnící své práci rozumí a nejde jim pouze o kvantitu a zisk.Takový “servis” pak nepřináší žádný užitek a pro objednatele to jsou pouze zbytečné finanční výdaje. Co je letní a zimní režim oken a dveří? Pokud chcete, aby vám okna fungovala, jak mají, řiďte se pokyny výrobce či dodavatele okan a dveří. Nikde v návodu nenajdete pokyny ke změně pozic čepů z důvodu letního a zimního období. Jedná se o Hoax, šířící se nejen internetem. K nastavení prvků kování je nutná znalost fukce a nedborným zásahem hrozí poškození kování. Je pouze nutná pravidelná odborná údržba nejlépe před topnou sezónou, čímž se odstraní případné netěsnosti a seřídí se kování pro optimální funkčnost. Co je mikroventilace ? Mikroventilace je poloha okenního křídla moderních okenních systémů. V této poloze je okenní či dveřní křídlo uzavřeno s aktivní průvzdušnou spárou v závislosti na vůli uživatele. Tento jev fyzikálně nazýváme infiltrace nebo-li minimální výměna vzduchu. V této poloze však křídlo není dokonale zabezpečené. Nová moderní okna (plastová, hliníková, eurookna) jsou prakticky dokonale těsná, což ale není to nejvhodnější řešení pro zdravé prostředí. Z tohoto důvodu byla do moderních okenních systému implementována funkce mikroventilace. Tato poloha křídla však nedokáže nahradit potřebnou hygienickou výměnu vzduchu v běžně obývaných místnostech a není ekonomická v zimním období. Funkce mikroventilace se doporučuje používat zejména v teplém období. V zimním období se nedoporučuje používání ventilačky ani mikroventilace, jelikož v zimě nepřináší žádný podstatný efekt, pouze zvyšuje náklady na vytápění a hrozí při jejím používání namrzání kování a následná kondenzace vedoucí k poškození rzí kování. Pro dokonalou výměnu vzduchu je nutné větrání plně otevřenými okny po dobu 5 - 10 min cca 3 - 5 denně nejlépe průvanem (při dodržení bezpečnosti - bouchnutí dveří vlivem průvanu apod.). Dokonalá těsnost moderních okenních systémů se však stárnutím a opotřebováním jednotlivých dílů kování zhoršuje, pokud nevěnujeme okenním systémům dostatečnou péči a údržbu. Výrobci okenních systémů a kování proto doporučují pravidelné každoroční servisní a revizní prohlídky. U starých dřevěných či kovových oknech a dveří vlivem netěsnosti, která byla běžná, docházelo v místnostech k nepřetržité výměně vzduchu a úniku teplat mimo vůle uživatele. Nedocházelo proto k hromadění vlhkosti v interiéru a rosení oken, ale způsobovalo značné tepelné ztráty. Starší okna už tolik netěsní, pomůže servis ? Okna i dveře postupně stárnou, dochází ke stárnutí materiálu a ke změnám vlivem používání, stejně jako např. u vašeho automobilu. Dopřejte proto vašim oknům a dveřím servisní prohlídku, při které budou odstraněny závady, které mnohdy ani běžný uživatel nezaregistruje, bude provedeno odborné seřízení a odstranění příp. netěsnosti mezi křídlem a rámem okna či dveří. Nechte si včas vaše okna seřídit a nenechte utíkat vaše drahocenné teplo. Klikou lze špatně otáčet, u některých oken nelze klikou otočit až do konce. Co s tím ? V tomto případě doporučujeme zajistit servis co nejdříve, aby nedošlo k poškození jednotlivých dílů kování. Vlivem nadměrného namáhání jednotlivých dílů kování dochází k nevratnému poškození. Výměna těchto dílů bývá pak finančně náročnější. Je proto vhodné těmto situacím předejít. Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud okna špatně těsní mezi křídly a rámem, proniká samozřejmě do interiéru i větší hluk z ulice. Odborným seřízením se sníží i pronikající hluk z ulice a množství pronikajícího prachu z ulice. Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla se jedná se o neseřízené kování, závadu lze odstranit. Při manipulaci s oknem se ozývají divné zvuky či skřípání, vadí to ? V tomto případě zajistěte okamžitě odborný servis, aby nedošlo k nevratnému poškození dílů kování. Co mám dělat, když se klika protáčí a okno nelze otevřít či zavřít ? Toto již bývá většinou bohužel projev nevratného poškození některého dílu kování. V tomto případě je nutné objednání náhradního dílu a následná výměna a celkové seřízení kování, aby vše fungovalo jak má. Předcházejte těmto stavům pravidelnými servisními prohlídkami. Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V tomto případě je nutné provést odborný servis, v některých případech se může jednat i o poškozené kování. V žádném případě nepoužívejte násilí, ve většině případů pak dochází k poškození kování. Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou údržbou zamezíte nechtěnému úniku tepla z interiéru a snížíte pronikající hluk z ulice do místnosti, čímž bude zachována celková pohoda v interiéru. Dále dojde k prodloužení životnosti oken a dveří a bude udržována požadovaná funkčnost a ovladatelnosti a bude zachována bepečnost proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany. Je možné vyměnit těsnění u plastového okna ? Těsnění je ztvrdlé a netěsní. Provádíme výměnu nevyhovujícího těsnění. Nabízíme těsnění do různých typů drážek od většiny výrobců oken a dveří. Nabízíme silikonové těsnění, které si zachovává svou elasticitu mnohem déle než běžné gumové či plastové těsnění.

KalMont - Servis a oprava oken a dveří - poradna

Servis oken KalMont - poškozené kování