HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Netěsnost oken, profukování, únik tepla, zvýšené výdaje za vytápení Rady a doporučení pro údržbu oken

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNA A DVEŘE - ÚDRŽBA, SERVIS, OPRAVA - NETĚSNOST, ÚNIK TEPLA

   Nejčastější   závadou   oken   a   dveří   bývá   jejich   špatná   těsnost,   což   přináší   zvýšené   finanční   výdaje   na   vytápění, dále   pak   zvýšený   hluk   z   ulice   a   vnikání   prachu   či   znečištěného   zvzduch   do   místnosti   zejména   tam,   kde   jsou okna situována k rušné silnici.    Není   vyjímkou,   že   tímto   nedostatkem   trpí   i   některá   nově   namontovaná   okna.   Montážní   firmy   zpravidla   po namontování   zajistí   správnou   funkčnost   oken,   tzn.   aby   šlo   okno   zavřít   a   otevřít,   a   aby   nikde   nedrhnulo.   Zatím jsme   se   nesetkali   s   tím,   že   by   montážní   firma   svévolně   prováděla   kontrolu   správného   seřízení   a   nastavení prvků   pro   dokonalou   těsnost   (možná   vyjma   staveb,   kde   je   prováděno   měření   neprůvzdušnosti   objektu   -   tzv. Blower   Door   Test,   především   z   důvodu   nároku   na   dotaci   zejména   u   staveb   v   nízkoenergetickém   či   pasivním provedení, kde se tento test stává nedílnou součástí výstavby).    Větší   netěsnost   oken   či   dveří   poznáte   pískáním   při   větru   nebo   ji   můžete   snadno   zjistit   sami   poslechem   a změnou   intenzity   zvuku   z   exteriéru   po   přimáčknutí   křídla   po   obvodu   na   rám   rukou.   Dále   lze   vyzkoušet netěsnost   vložením   kancelářského   papíru   velikosti   A5   (polovina   A4)   mezi   rám   a   křídlo   a   po   zavření   křídla klikou,   vyzkoušet,   zda   není   list   papíru   volný.   Takto   vyzkoušejte   postupně   po   celém   obvodu   okna.   Papír nevkládejte tak, kde jsou rámové prvky kování.    Pro   správnou   funkci   okna   a   těsnost   je   důležitý   pravidelný   servis   oken   a   dveří.   Okenní   klika   musí   při   zavření směřovat   svisle   dolů   (ne   šikmo).   Pokud   lze   klikou   otáčet   velmi   snadno,   svědčí   to   rovněž   o   nedokonalém seřízení a netěsnosti. Při zavírání by měl být znát v poloze od cca 150° odpor těsnění.     Pro    přesné    stanovení    netěsností    používáme    kombinaci    uvedených    metod,    dále    pak    digitální    měření povrchových   teplot   a   proudění   vzduchu.   Kombinací   těchto   metod   dosahujeme   vysoké   úspěnosti   odstranění závad netěsností
Lidé se na nás obracejí s mnoha dotazy, některé zde odpovíme. Četl jsem, že je nutné provádět nastavení letního a zimního režimu plastových oken?    Letní   a   zimní   režim   oken,   tak   jak   je   popisován   na   mnoha   neodborných   webech,   vám   může   způsobit   velmi rychlé   vymačkání   těsnění   a   mnohem   větší   namáhání   a   opotřebování   či   následné   poškození   dílů   kování.   V   létě toto nastavení způsobí naopak netěsnost a s tím související větší hluk a pronikání prachu z ulice.    Uvedené   prvky   kování   slouží   k   přesnému   nastavení   efektivního   přítlaku   tak,   aby   nedocházelo   k   nadměrnému vymačkávání    těsnění    a    opotřebování    dílů    kování.        Nastavení    těchto    prvků    je    nutné    provádět    s    citem    a obezřetností,   důležitá   je   také   zkušenost,   každé   kování,   těsnění   a   okno   se   chová   jinak.   Tudíž   popisované natočení   o   90°   tam   či   zpět   je   zcela   nesmyslné,   zvláště,   když   uživatel   nezná   vzájemnou   pozici,   jelikož   z   obrázků na zmiňovaných webech to není patrné.    Řiďte   se   proto   návody   a   údržbou   výrobce   vašich   oken   či   kování   a   dodržujte   pravidelné   servisní   prohlídky,   to vám   zaručí   tu   nejlepší   péči   o   vaše   okna   a   dveře.   V   zájmu   výrobce   určitě   není   zatajování   nějakých   “zázračných a utajovaných informací”.    Již   jsme   např.   řešili   problém,   když   se   zákazník   řidil   uvedenými   radami   a   okna   nastavil   na   “zimní   režim”,   po nastavení   chtěl   okno   zavřít,   ale   při   otočení   klikou   došlo   z   důvodu   nadměrné   síly   k   nevratnému   poškození okenního kování, které muselo být následně výměněno. Toto vaší peněžence určitě neprospěje. Co když servis na oknech nedělám, může se něco stát?    Každý   výrobce   oken   či   okenního   či   dveřního   kování   pro   správnou   funkci   doporučují   provádět   pravidelný každoroční   servis.   Je   to   obdobné   např.   jako   s   autem,   pokud   mu   nevěnujete   potřebnou   péči,   nebudete   se   na něj moci spolehnout a časem vám přestane sloužit.    Mnoho   lidí   si   myslí,   že   jsou   moderní   okna   bezúdržbová.   Opravdu   tomu   tak   není.   Kování   se   opotřebovává   a degraduje,   těsnění   ztrácí   své   izolační   a   mechanické   vlastnosti,   profily   oken   a   dveří   rovněž   vlivem   teplot   či vlhkosti   “pracuje”.   Vše   je   proto   nutné   udržovat   v   optimálním   stavu   tak,   aby   se   minimalizovali   tyto   vlastnosti   a okna a dveře vám sloužily co nejdéle.
Servis oken a dveří KalMont Litvínov - těsnění
Důležitá   část   oken   a   dveří je kvalitní těsnění

Netěsnost oken, profukování, únik tepla,

info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - obsluha oken

Rady a doporučení pro údržbu oken, dotazy zákazníků
         Větší   netěsnost   oken   či   dveří   poznáte   pískáním   při   větru nebo    ji    můžete    snadno    zjistit    sami    poslechem    a    změnou intenzity   zvuku   z   exteriéru   po   přimáčknutí   křídla      na   rám   rukou po   obvodu   okna.   Dále   lze   vyzkoušet   netěsnost   vložením   kancelářského   papíru   velikosti   cca A5   (polovina   A4)   mezi   rám   a   křídlo   a   po   zavření   křídla   klikou,   vyzkoušet,   zda   není   list   papíru volný. Takto   vyzkoušejte   postupně   těsnost   po   celém   obvodu   okna.   Papír   nevkládejte   tam,   kde jsou rámové prvky kování.    Pro   správnou   funkci   okna   a   těsnost   je   důležitý   pravidelný   servis   oken   a   dveří .   Okenní   klika musí   při   zavření   směřovat   svisle   dolů   (ne   šikmo).   Pokud   lze   klikou   otáčet   velmi   snadno, svědčí   to   rovněž   o   nedokonalém   seřízení   a   netěsnosti.   Při   zavírání   by   měl   být   znát   v   poloze od   cca   150°   odpor   těsnění.   Pokud   nelze   klikou   otáčet   v   celém   rozsahu,   je   nutné   odborné seřízení.    Pro   přesné   stanovení   netěsností   používáme   kombinaci   uvedených   metod,   dále   pak   digitální měření   povrchových   teplot   a   proudění   vzduchu.   Kombinací   těchto   metod   dosahujeme   vysoké úspěnosti odstranění závad netěsností
Nejčastější   závadou   oken   a   dveří   bývá   jejich   špatná   těsnost, což    přináší    zvýšené    finanční    výdaje    na    vytápění,    dále    pak zvýšený   hluk   z   ulice   a   vnikání   prachu   či   znečištěného   zvzduchu do   místnosti,   zejména   tam,   kde   jsou   okna   situována   k   rušné silnici. Není    vyjímkou,    že    tímto    nedostatkem    trpí    i    některá    nově namontovaná   okna.   Montážní   firmy   zpravidla   po   namontování zajistí    správnou    funkčnost    oken,    tzn.    aby    šlo    okno    zavřít    a otevřít, a aby nikde nedrhnulo. Zatím   jsme   se   nesetkali   s   tím,   že   by   montážní   firma   svévolně prováděla   kontrolu   správného   seřízení   a   nastavení   prvků   pro dokonalou    těsnost    (možná    vyjma    staveb,    kde    je    prováděno měření    neprůvzdušnosti    objektu    -    tzv.    Blower    Door    Test, především    z    důvodu    nároku    na    dotaci    zejména    u    staveb    v nízkoenergetickém   či   pasivním   provedení,   kde   se   tento   test stává nedílnou součástí výstavby).
Četl jsem, že je nutné provádět nastavení letního a zimního režimu plastových oken?    Letní   a   zimní   režim   oken,   tak   jak   je   popisován   na   mnoha   neodborných   webech,   vám   může způsobit   spíše   potíže   než   užitek   jako   např.   velmi   rychlé   vymačkání   těsnění   a   mnohem   větší namáhání   a   opotřebování   či   následné   poškození   dílů   kování.   V   létě   toto   nastavení   způsobí naopak netěsnost a s tím související větší hluk a pronikání prachu z ulice.    Uvedené   prvky   kování   slouží   k   přesnému   nastavení   efektivního   přítlaku   tak,   aby   nedocházelo k   nadměrnému   vymačkávání   těsnění   a   opotřebování   dílů   kování.      Nastavení   těchto   prvků   je nutné   provádět   s   citem   a   obezřetností,   důležitá   je   také   zkušenost,   každé   kování,   těsnění   a okno   se   chová   jinak.   Tudíž   popisované   natočení   o   90°   tam   či   zpět   je   zcela   nesmyslné,   zvláště, když   uživatel   nezná   vzájemnou   pozici,   jelikož   z   obrázků   na   zmiňovaných   webech   to   není patrné.    Řiďte   se   proto   návody   a   údržbou   výrobce   vašich   oken   či   kování   a   dodržujte   pravidelné servisní   prohlídky,   to   vám   zaručí   tu   nejlepší   péči   o   vaše   okna   a   dveře.   V   zájmu   výrobce   určitě není zatajování nějakých “zázračných a utajovaných informací”.    Již   jsme   např.   řešili   problém,   když   se   zákazník   řidil   uvedenými   radami   a   okna   nastavil   na “zimní   režim”,   po   nastavení   chtěl   okno   zavřít,   ale   při   otočení   klikou   došlo   z   důvodu   nadměrné síly   k   nevratnému   poškození   okenního   kování,   které   muselo   být   následně   výměněno. Toto   vaší peněžence určitě neprospěje. Co když servis na oknech nedělám, může se něco stát?    Každý   výrobce   oken   či   okenního   či   dveřního   kování   pro   správnou   funkci   doporučují   provádět pravidelný    každoroční    servis.    Je    to    obdobné    např.    jako    s    autem,    pokud    mu    nevěnujete potřebnou péči, nebudete se na něj moci spolehnout a časem vám přestane sloužit.    Mnoho   lidí   si   myslí,   že   jsou   moderní   okna   bezúdržbová.   Opravdu   tomu   tak   není.   Kování   se opotřebovává   a   degraduje,   těsnění   ztrácí   své   izolační   a   mechanické   vlastnosti,   profily   oken   a dveří   rovněž   vlivem   teplot   či   vlhkosti   “pracují”.   Vše   je   proto   nutné   udržovat   v   optimálním   stavu tak, aby se minimalizovaly tyto vlastnosti a okna a dveře vám sloužily co nejdéle.
Další otázky a odpovědi týkající se údržby a obsluhy oken najdete ZDE.