HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

OTEVŘENO Poloha kliky: vodorovně Funkce: celkové otevření okna. Používá   se   při   krátkém   intenzivním   větrání   zejména   v   zimním   období,   kdy je   potřeba   vyměnit   velký   objem   vzduchu   v   interiéru   nebo   snížit   vnitřní vlhkost   v   místnosti   v   co   nejkratší   době   nebo   při   údržbě   (mytí   apod.)   v   V této    poloze    nenechávejte    křídlo    dlouhou    dobu,    jelikož    dochází    ke zvýšenému namáhání pantů i celé konstrukce okna či balkónových dveří. V   případě   zvýšené   vlhkosti   se   doporučuje   větrání   5   -   7x   denně   po   dobu   5 -10   minut,   nejlépe   průvanem   při   zachování   bezpečnosti   (zamezit   přístupu dětí    a    zvířat    k    otevřeným    oknům,    fixace    oken    a    dveří    proti    zavření průvanem apod.) VENTILAČKA Poloha kliky: kolmo nahoru Funkce: dlouhodobé větrání nebo při vaření či sušení prádla Vhodné   pro   dlouhodobé   větrání   mimo   topnou   sezónu   nebo   při   nárazovém zvýšení   vlhkosti   v   místnosti   (vaření,   praní,   sušení   prádla   apod.)   Tuto   polohu   křídla   nepoužívejte   v   případě vaší nepřítomnosti v objektu a při větších náporech větru. MIKROVENTILACE Poloha   kliky:   šikmo   vzhůru   pod   úhlem   45°   -   mezi   polohou   otevřeno   a   ventilačka   (některá   zejména   starší okna touto funkcí nedisponují) Funkce: minimální výměna vzduchu v místnosti - přivětrávání Tato   poloha   způsobí   mírné   oddálení   křídla   okna   od   rámu.   Slouží   opět   k   dlouhodobému   přivětrávání   v teplém období. Při   odchodu   z   objektu   nezapomeňte   okno   opět   zavřít,   protože   při   této   poloze   není   okno   dostatečně zabezpečeno proti násilnému vniknutí. ZAVŘENO Poloha kliky: kolmo dolů Funkce: okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní. Klika   v   této   poloze   musí   směrovat   kolmo   dolů,   ne   šikmo!   Jen   v   této   poloze   budou   všechny   uzavírací   a bezpečnostní   prvky   plnit   svoji   funkci   a   křídlo   (resp.   těsnění)   okna   či   dveří      bude   maximálně   přiléhat   k   rámu okna. Pouze   takto   zavřené   okno   tvoří   minimální   dostatečnou   překážku   proti   vloupání.   Pro   zvýšení   bezpečnosti nabízíme výměnu standardních okenních či balkónových klik za kliky bezpečnostní.
Poloha okenní kliky - KalMont Litvínov Správná údržba oken a dveří Obsluha oken, polohy okenní kliky, větrání

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNA A DVEŘE - ÚDRŽBA, SERVIS, VĚTRÁNÍ

Pravidelné čištění nahromaděných nečistot v odtokových žlábcích a kanálcích ve spodní části rámu Pravidelné vysávání prachu a nečistot zejména z horní části křídla. Při mytí oken neumývejte z kování oken či dveří mazací přípravek Pravidelné   mytí   těsnění,   doporučujeme   následné   ošetření   vhodným   prostředkem,   nejlépe   na   podzim,   kdy je ještě teplota nad 15°C. Při mytí nepoužívejte čistidla s příměsí hrubých částic či drsné houby, drátěnky, brusné papíry apod. Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, kyselá čistidla nebo jiné agresivní látky Pravidelný   servis   oken   a   dveří:   1x   za   rok,   nadměrně   používané   vchodové   dveře   (např.   vstupní   dveře bytových domů, úřadů, obchodů apod.): 1x za 6 měsíců nebo dříve při zjištění závady V případě zjištění závady, zajistěte neprodleně odborný servis, aby nedošlo k většímu poškození
OTEVŘENO Poloha kliky: vodorovně Funkce: celkové otevření okna. Používá   se   při   krátkém   intenzivním   větrání   zejména   v   zimním období,   kdy   je   potřeba   vyměnit   velký   objem   vzduchu   v   interiéru nebo   snížit   vnitřní   vlhkost   v   místnosti   v   co   nejkratší   době   nebo při   údržbě   (mytí   apod.)   v   V   této   poloze   nenechávejte   křídlo dlouhou   dobu,   jelikož   dochází   ke   zvýšenému   namáhání   pantů   i celé konstrukce okna či balkónových dveří. V   případě   zvýšené   vlhkosti   se   doporučuje   větrání   5   -   7x   denně po     dobu     5     -10     minut,     nejlépe     průvanem     při     zachování bezpečnosti   (zamezit   přístupu   dětí   a   zvířat   k   otevřeným   oknům,   fixace   oken   a   dveří   proti zavření průvanem apod.) VENTILAČKA Poloha kliky: kolmo nahoru Funkce: dlouhodobé větrání nebo při vaření či sušení prádla Vhodné    pro    dlouhodobé    větrání    mimo    topnou    sezónu    nebo    při    nárazovém    zvýšení vlhkosti   v   místnosti   (vaření,   praní,   sušení   prádla   apod.)   Tuto   polohu   křídla   nepoužívejte   v případě vaší nepřítomnosti v objektu a při větších náporech větru. MIKROVENTILACE Poloha   kliky:   šikmo   vzhůru   pod   úhlem   45°   -   mezi   polohou   otevřeno   a   ventilačka   (některá zejména starší okna touto funkcí nedisponují) Funkce: minimální výměna vzduchu v místnosti - přivětrávání Tato   poloha   způsobí   mírné   oddálení   křídla   okna   od   rámu.   Slouží   opět   k   dlouhodobému přivětrávání v teplém období. Při   odchodu   z   objektu   nezapomeňte   okno   opět   zavřít,   protože   při   této   poloze   není   okno dostatečně zabezpečeno proti násilnému vniknutí. ZAVŘENO Poloha kliky: kolmo dolů Funkce: okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní. Klika   v   této   poloze   musí   směrovat   kolmo   dolů,   ne   šikmo!   Jen   v   této   poloze   budou   všechny uzavírací   a   bezpečnostní   prvky   plnit   svoji   funkci   a   křídlo   (resp.   těsnění)   okna   či   dveří     bude maximálně přiléhat k rámu okna. Pouze    takto    zavřené    okno    tvoří    minimální    dostatečnou    překážku    proti    vloupání.    Pro zvýšení   bezpečnosti   nabízíme   výměnu   standardních   okenních   či   balkónových   klik   za   kliky bezpečnostní.
Polohy okenní kliky - KalMont Litvínov info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - obsluha a údržba oken a dveří

Pravidelné       čištění       nahromaděných       nečistot       v odtokových žlábcích a kanálcích ve spodní části rámu Pravidelné   vysávání   prachu   a   nečistot   zejména   z   horní části křídla. Při    mytí    oken    neumývejte    z    kování    oken    či    dveří mazací přípravek Pravidelné     mytí     těsnění,     doporučujeme     následné ošetření    vhodným    prostředkem,    nejlépe    na    podzim, kdy je ještě teplota nad 15°C. Při   mytí   nepoužívejte   čistidla   s   příměsí   hrubých   částic či drsné houby, drátěnky, brusné papíry apod. Nepoužívejte     ředidla,     rozpouštědla,     kyselá     čistidla nebo jiné agresivní látky Pravidelný   servis   oken   a   dveří:   1x   za   rok,   nadměrně používané     vchodové     dveře     (např.     vstupní     dveře bytových    domů,    úřadů,    obchodů    apod.):    1x    za    6 měsíců nebo dříve při zjištění závady V     případě     zjištění     závady,     zajistěte     neprodleně odborný servis, aby nedošlo k většímu poškození.
Obsluha oken a dveří, polohy kliky, správné větrání Údržba oken a dveří