OTEVŘENO Poloha kliky: vodorovně Funkce: celkové otevření okna. Používá se při krátkém intenzivním větrání zejména v zimním období, kdy je potřeba vyměnit velký objem vzduchu v interiéru nebo snížit vnitřní vlhkost v místnosti v co nejkratší době nebo při údržbě (mytí apod.) v V této poloze nenechávejte křídlo dlouhou dobu, jelikož dochází ke zvýšenému namáhání pantů i celé konstrukce okna či balkónových dveří. V případě zvýšené vlhkosti se doporučuje větrání 5 - 7x denně po dobu 5 -10 minut, nejlépe průvanem při zachování bezpečnosti (zamezit přístupu dětí a zvířat k otevřeným oknům, fixace oken a dveří proti zavření průvanem apod.) VYKLOPENÍ KŘÍDLA - VENTILAČKA Poloha kliky: kolmo nahoru Funkce: dlouhodobé větrání nebo při vaření či sušení prádla Vhodné pro dlouhodobé větrání mimo topnou sezónu nebo při nárazovém zvýšení vlhkosti v místnosti (vaření, praní, sušení prádla apod.) Tuto polohu křídla nepoužívejte v případě vaší nepřítomnosti v objektu a při větších náporech větru. MIKROVENTILACE Poloha kliky: šikmo vzhůru pod úhlem 45° - mezi polohou otevřeno a ventilačka (některá zejména starší okna touto funkcí nedisponují) Funkce: minimální výměna vzduchu v místnosti - přivětrávání Tato poloha způsobí mírné oddálení křídla okna od rámu. Slouží opět k dlouhodobému přivětrávání v teplém období. Při odchodu z objektu nezapomeňte okno opět zavřít, protože při této poloze není okno dostatečně zabezpečeno proti násilnému vniknutí. ZAVŘENO Poloha kliky: kolmo dolů Funkce: okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní. Klika v této poloze musí směrovat kolmo dolů, ne šikmo! Jen v této poloze budou všechny uzavírací a bezpečnostní prvky plnit svoji funkci a křídlo (resp. těsnění) okna či dveří bude maximálně přiléhat k rámu okna. Pouze takto zavřené okno tvoří minimální dostatečnou překážku proti vloupání. Pro zvýšení bezpečnosti (za předpokladu správné funkce kování) nabízíme výměnu standardních okenních či balkónových klik za kliky bezpečnostní.
Obsluha oken, větrání, polohy kliky - servis oken KalMont Litvínov Most Správná údržba oken a dveří Obsluha oken, polohy okenní kliky, větrání

OBSLUHA OKEN - KALMONT LITVÍNOV

Pravidelné čištění nahromaděných nečistot v odtokových žlábcích a kanálcích ve spodní části rámu Pravidelné vysávání prachu a nečistot zejména z horní části křídla. Při mytí oken neumývejte z kování oken či dveří mazací přípravek Pravidelné mytí těsnění, doporučujeme následné ošetření vhodným prostředkem, nejlépe v období, kdy se teplota pohybuje nad 15°C. Při mytí nepoužívejte čistidla s příměsí hrubých částic či drsné houby, drátěnky, brusné papíry apod. Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, kyselá čistidla nebo jiné agresivní látky Pravidelný servis oken a dveří: 1x za rok, nadměrně používané vchodové dveře (např. vstupní dveře bytových domů, úřadů, obchodů apod.): 1x za 6 měsíců nebo dříve při zjištění závady V případě zjištění závady, zajistěte neprodleně odborný servis, aby nedošlo k většímu poškození
OTEVŘENO Funkce: celkové otevření okna. Používá se při krátkém intenzivním větrání zejména v zimním období, kdy je potřeba vyměnit velký objem vzduchu v interiéru nebo snížit vnitřní vlhkost v místnosti v co nejkratší době nebo při údržbě (mytí apod.) v V této poloze nenechávejte křídlo dlouhou dobu, jelikož dochází ke zvýšenému namáhání pantů i celé konstrukce okna či balkónových dveří. V případě zvýšené vlhkosti se doporučuje větrání 5 - 7x denně po dobu 5 -10 minut, nejlépe průvanem při zachování bezpečnosti VENTILAČKA Funkce: dlouhodobé větrání nebo při vaření či sušení prádla Vhodné pro dlouhodobé větrání mimo topnou sezónu nebo při nárazovém zvýšení vlhkosti v místnosti (vaření, praní, sušení prádla apod.) Tuto polohu křídla nepoužívejte v případě vaší nepřítomnosti v objektu a při větších náporech větru. MIKROVENTILACE (některá zejména starší okna touto funkcí nedisponují) Funkce: minimální výměna vzduchu v místnosti - přivětrávání Tato poloha způsobí mírné oddálení křídla okna od rámu. Slouží k přivětrávání v teplém období. Při odchodu z objektu nezapomeňte okno opět zavřít, protože při této poloze není okno dostatečně zabezpečeno proti násilnému vniknutí. ZAVŘENO Funkce: okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní. Klika v této poloze musí směrovat kolmo dolů, ne šikmo! Jen v této poloze budou všechny uzavírací a bezpečnostní prvky plnit svoji funkci a křídlo (resp. těsnění) okna či dveří bude maximálně přiléhat k rámu okna. Pouze takto zavřené okno tvoří minimální dostatečnou překážku proti vloupání. Pro zvýšení bezpečnosti (za předpokladu správné funkce kování) nabízíme výměnu standardních okenních či balkónových klik za kliky bezpečnostní.
Obsluha oken, větrání, polohy kliky - servis oken KalMont Litvínov Most

Obsluha a údržba oken a dveří - servis a oprava KalMont Litvínov

Pravidelné čištění odtokových žlábků a kanálků ve spodní části rámu Pravidelné vysávání prachu a nečistot zejména z horní části křídla. Při mytí oken neumývejte z kování oken či dveří mazací přípravek Pravidelné mytí těsnění, doporučujeme následné ošetření vhodným prostředkem, nejlépe v období, kdy se teplota pohybuje nad 15°C. Při mytí nepoužívejte čistidla s příměsí hrubých částic či drsné houby, drátěnky, brusné papíry apod. Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla nebo jiné agresivní látky Pravidelný servis oken a dveří: min. 1x za rok, nadměrně používané vchodové dveře: 1x za 6 měsíců nebo dříve při zjištění závady
Obsluha oken a dveří, polohy kliky, správné větrání Údržba oken a dveří