HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Z   výše   uvedených   důvodů   je   nutné   zajistit   i   dostatečný   přívod   vzduchu   (kyslíku)   pro   spotřebiče   na   plyn   či   tuhá   paliva   - zejména kotle a sporáky. Běžný   plynový   spotřebič   typu   B   o   příkonu   20   kW   potřebuje   pro   dokonalé   spalování   dle   normy   TPG   704   01   až   44 m3/hod vzduchu. Při   nedostatečném   množství   spalovacího   vzduchu   pro   uvedené   spotřebiče   dochází   k   nedokonalému   spalování,   čímž se   snižuje   účinnost   spotřebiče,   ale   zejména   nebezpečná   je   možnost   otravy   osob   v   objektu.   Určitě   jste   v   médiích zaznamenali tyto informace. Prvotním příznakem bývá nenápadná bolest hlavy, nevolnost, dušnost, ztráta vědomí…
V dnešní době je z důvodu snížení eneretické náročnosti budov prováděno na většině objektech zateplení. a   výměna   starých   dřevěných   oken   za   nová.   Vedlejším   a   nežádoucím   důsledkem   je   několikanásobný   pokles   objemu vyměněného vzduchu. Pro   takto   izolované   objekty   vysoce   vzrůstá   potřeba   výměny   vzduchu.   Běžná   domácnost   by   měla   každé   3   hodiny nárazově   otevřít   okna   a   vzduch   kompletně   "vyměnit".   Není   žádným   tajemstvím,   že   čtyřčlenná   rodina   běžně   vyprodukují za   den   8-12   litrů   vodních   par.   Tyto   páry   je   nutné   z   objektů   odvést   pryč,   jelikož   hrozí   vysoké   riziko   vzniku   plísní   z   důvodu nadměrné vlhkosti (obecně nad 60% vzdušné vlhkosti) Pro tento účel nabízíme odbornou montáž větrací klapky, které tento problém dokážou bezpečně a bezobslužně vyřešit. Vlastnosti větracích klapek: zcela automatické větrání s reakcí na vlhkost vzduch v interiéru automatická regulace dodaného množství vzduchu při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu použití nabízených klapek nesnižuje bezpečnost okna na rozdíl od použití polohy kliky v režimu mikroventilace Nabízíme   i   okenní   akustické   klapky   s   reakcí   na   vlhkost   s   akustickým   útlumem   až   42 dB. S akustickým příslušenstvím efektivně zabraňuje vnikání venkovního hluku. Větrací klapka je systém dodatečného automatického větrání, který se montuje do rámu okna. Venkovní vzduch se přivádí do prostoru mezi křídlem a rámem okna. Zde předehřaný vzduch stoupá do horní části oken a přes větrací drážky dovnitř bytového prostoru. Na rámu upevněná klapka působí jako ventil, který umožňuje výměnu vzduchu. Průvan nevzniká, jelikož je vzduch vedený skrz větrací drážky a horní těsnící úroveň přímo pod strop. Tam se přivedený čerstvý vzduch promíchá s teplejším vzduchem v místnosti. Větrací klapky lze intstalovat do již zabudovaných oken většiny výrobců.

Snížení vzdušné vlhkosti, montáž větrací klapky

Přívod vzduchu pro spalovací spotřebiče

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

OKNA A DVEŘE - SAMOČINNÉ VĚTRÁNÍ - VĚTRACÍ KLAPKA

Větrací okenní klapka - interiér Větrací okenní klapka - exteriér
Z    výše    uvedených    důvodů    je    nutné    zajistit    i    dostatečný    přívod    vzduchu    (kyslíku)    pro spotřebiče na plyn či tuhá paliva - zejména kotle a sporáky. Běžný   plynový   spotřebič   typu   B   o   příkonu   20   kW   potřebuje   pro   dokonalé   spalování   dle normy TPG 704 01 až 44 m3/hod vzduchu. Při    nedostatečném    množství    spalovacího    vzduchu    pro    uvedené    spotřebiče    dochází    k nedokonalému   spalování,   čímž   se   snižuje   účinnost   spotřebiče,   ale   zejména   nebezpečná   je možnost   otravy   osob   v   objektu.   Určitě   jste   v   médiích   zaznamenali   tyto   informace.   Prvotním příznakem bývá nenápadná bolest hlavy, nevolnost, dušnost, ztráta vědomí…
V    dnešní    době    je    z    důvodu    snížení    eneretické    náročnosti budov prováděno na většině objektech zateplení. a    výměna    starých    dřevěných    oken    za    nová.    Vedlejším    a nežádoucím    důsledkem    je    několikanásobný    pokles    objemu vyměněného vzduchu. Pro   takto   izolované   objekty   vysoce   vzrůstá   potřeba   výměny vzduchu.   Běžná   domácnost   by   měla   každé   3   hodiny   nárazově otevřít    okna    a    vzduch    kompletně    "vyměnit".    Není    žádným tajemstvím,   že   čtyřčlenná   rodina   běžně   vyprodukují   za   den   8- 12   litrů   vodních   par.   Tyto   páry   je   nutné   z   objektů   odvést   pryč, jelikož   hrozí   vysoké   riziko   vzniku   plísní   z   důvodu   nadměrné vlhkosti (obecně nad 60% vzdušné vlhkosti). Pro    tento    účel    nabízíme    odbornou    montáž    větrací    klapky, které tento problém dokážou bezpečně a bezobslužně vyřešit. Vlastnosti větracích klapek: zcela   automatické   větrání   s   reakcí   na   vlhkost   vzduch   v interiéru automatická regulace dodaného množství vzduchu při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu použití   nabízených   klapek   nesnižuje   bezpečnost   okna   na   rozdíl   od   použití   polohy kliky v režimu mikroventilace Nabízíme   i   okenní   akustické   klapky   s   reakcí   na   vlhkost   s   akustickým   útlumem   až   42   dB.   S akustickým příslušenstvím efektivně zabraňuje vnikání venkovního hluku. Větrací   klapka   je   systém   dodatečného   automatického   větrání,   který   se   montuje   do   rámu okna. Venkovní   vzduch   se   přivádí   do   prostoru   mezi   křídlem   a   rámem   okna.   Zde   předehřaný vzduch   stoupá   do   horní   části   oken   a   přes   větrací   drážky   dovnitř   bytového   prostoru.   Na   rámu upevněná   klapka   působí   jako   ventil,   který   umožňuje   výměnu   vzduchu.   Průvan   nevzniká, jelikož   je   vzduch   vedený   skrz   větrací   drážky   a   horní   těsnící   úroveň   přímo   pod   strop.   Tam   se přivedený   čerstvý   vzduch   promíchá   s   teplejším   vzduchem   v   místnosti.   Větrací   klapky   lze intstalovat do již zabudovaných oken většiny výrobců.

Přívod vzduchu pro spalovací spotřebiče

Snížení vzdušné vlhkosti, větrací klapka

info@kalmont.cz 605 421 978 NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - větrací klapka