KalMont - VĚTRACÍ KLAPKY DO OKEN
SNÍŽENÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI
Větrací klapka je systém dodatečného automatického větrání, který se montuje do rámu okna. Venkovní vzduch se přivádí do prostoru mezi křídlem a rámem okna. Zde předehřaný vzduch stoupá do horní části oken a přes větrací drážky dovnitř bytového prostoru. Na rámu upevněná klapka působí jako ventil, který umožňuje výměnu vzduchu. Průvan nevzniká, jelikož je vzduch vedený skrz větrací drážky a horní těsnící úroveň přímo pod strop. Tam se přivedený čerstvý vzduch promíchá s teplejším vzduchem v místnosti. Větrací klapky lze intstalovat do již zabudovaných oken většiny výrobců.
Z   výše   uvedených   důvodů   je   nutné   zajistit   i   dostatečný   přívod   vzduchu   (kyslíku)   pro   spotřebiče   na   plyn   či   tuhá   paliva   - zejména kotle a sporáky. Běžný   plynový   spotřebič   typu   B   o   příkonu   20   kW   potřebuje   pro   dokonalé   spalování   dle   normy   TPG   704   01   až   44   m3/hod vzduchu. Při   nedostatečném   množství   spalovacího   vzduchu   pro   uvedené   spotřebiče   dochází   k   nedokonalému   spalování,   čímž   se snižuje   účinnost   spotřebiče,   ale   zejména   nebezpečná   je   možnost   otravy   osob   v   objektu.   Určitě   jste   v   médiích   zaznamenali tyto informace. Prvotním příznakem bývá nenápadná bolest hlavy, nevolnost, dušnost, ztráta vědomí…
V dnešní době je z důvodu snížení eneretické náročnosti budov prováděno na většině objektech zateplení. a    výměna    starých    dřevěných    oken    za    nová.    Vedlejším    a    nežádoucím    důsledkem    je    několikanásobný    pokles    objemu vyměněného vzduchu. Pro   takto   izolované   objekty   vysoce   vzrůstá   potřeba   výměny   vzduchu.   Běžná   domácnost   by   měla   každé   3   hodiny   nárazově otevřít   okna   a   vzduch   kompletně   "vyměnit".   Není   žádným   tajemstvím,   že   čtyřčlenná   rodina   běžně   vyprodukují   za   den   8-12 litrů   vodních   par.   Tyto   páry   je   nutné   z   objektů   odvést   pryč,   jelikož   hrozí   vysoké   riziko   vzniku   plísní   z   důvodu   nadměrné vlhkosti (obecně nad 60% vzdušné vlhkosti) Pro tento účel nabízíme odbornou montáž větrací klapky, které tento problém dokážou bezpečně a bezobslužně vyřešit. Vlastnosi větracích klapek: zcela automatické větrání s reakcí na vlhkost vzduch v interiéru automatická regulace dodaného množství vzduchu při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu použití nabízených klapek nesnižuje bezpečnost okna na rozdíl od použití polohy kliky v režimu mikroventilace Nabízíme i okenní akustické klapky s reakcí na vlhkost s akustickým útlumem až 42 dB. S akustickým příslušenstvím efektivně zabraňuje vnikání venkovního hluku.
PŘÍVOD VZDUCHU PRO SPALOVACÍ SPOTŘEBIČE