HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Z   výše   uvedených   důvodů   je   nutné   zajistit   i   dostatečný   přívod   vzduchu   (kyslíku)   pro   spotřebiče   na   plyn   či   tuhá   paliva   - zejména kotle a sporáky. Běžný   plynový   spotřebič   typu   B   o   příkonu   20   kW   potřebuje   pro   dokonalé   spalování   dle   normy   TPG   704   01   až   44 m3/hod vzduchu. Při   nedostatečném   množství   spalovacího   vzduchu   pro   uvedené   spotřebiče   dochází   k   nedokonalému   spalování,   čímž se   snižuje   účinnost   spotřebiče,   ale   zejména   nebezpečná   je   možnost   otravy   osob   v   objektu.   Určitě   jste   v   médiích zaznamenali tyto informace. Prvotním příznakem bývá nenápadná bolest hlavy, nevolnost, dušnost, ztráta vědomí…
Větrací klapka je systém dodatečného automatického větrání, který se montuje do rámu okna. Venkovní vzduch se přivádí do prostoru mezi křídlem a rámem okna. Zde předehřaný vzduch stoupá do horní části oken a přes větrací drážky dovnitř bytového prostoru. Na rámu upevněná klapka působí jako ventil, který umožňuje výměnu vzduchu. Průvan nevzniká, jelikož je vzduch vedený skrz větrací drážky a horní těsnící úroveň přímo pod strop. Tam se přivedený čerstvý vzduch promíchá s teplejším vzduchem v místnosti. Větrací klapky lze intstalovat do již zabudovaných oken většiny výrobců.
V dnešní době je z důvodu snížení eneretické náročnosti budov prováděno na většině objektech zateplení. a   výměna   starých   dřevěných   oken   za   nová.   Vedlejším   a   nežádoucím   důsledkem   je   několikanásobný   pokles   objemu vyměněného vzduchu. Pro   takto   izolované   objekty   vysoce   vzrůstá   potřeba   výměny   vzduchu.   Běžná   domácnost   by   měla   každé   3   hodiny nárazově   otevřít   okna   a   vzduch   kompletně   "vyměnit".   Není   žádným   tajemstvím,   že   čtyřčlenná   rodina   běžně   vyprodukují za   den   8-12   litrů   vodních   par.   Tyto   páry   je   nutné   z   objektů   odvést   pryč,   jelikož   hrozí   vysoké   riziko   vzniku   plísní   z   důvodu nadměrné vlhkosti (obecně nad 60% vzdušné vlhkosti) Pro tento účel nabízíme odbornou montáž větrací klapky, které tento problém dokážou bezpečně a bezobslužně vyřešit. Vlastnosti větracích klapek: zcela automatické větrání s reakcí na vlhkost vzduch v interiéru automatická regulace dodaného množství vzduchu při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu použití nabízených klapek nesnižuje bezpečnost okna na rozdíl od použití polohy kliky v režimu mikroventilace Nabízíme   i   okenní   akustické   klapky   s   reakcí   na   vlhkost   s   akustickým   útlumem   až   42   dB.   S   akustickým   příslušenstvím efektivně zabraňuje vnikání venkovního hluku.

Snížení vzdušné vlhkosti, montáž větrací klapky

Přívod vzduchu pro spalovací spotřebiče

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNA A DVEŘE - SAMOČINNÉ VĚTRÁNÍ - VĚTRACÍ KLAPKA

Z    výše    uvedených    důvodů    je    nutné    zajistit    i    dostatečný    přívod    vzduchu    (kyslíku)    pro spotřebiče na plyn či tuhá paliva - zejména kotle a sporáky. Běžný   plynový   spotřebič   typu   B   o   příkonu   20   kW   potřebuje   pro   dokonalé   spalování   dle normy TPG 704 01 až 44 m3/hod vzduchu. Při    nedostatečném    množství    spalovacího    vzduchu    pro    uvedené    spotřebiče    dochází    k nedokonalému   spalování,   čímž   se   snižuje   účinnost   spotřebiče,   ale   zejména   nebezpečná   je možnost   otravy   osob   v   objektu.   Určitě   jste   v   médiích   zaznamenali   tyto   informace.   Prvotním příznakem bývá nenápadná bolest hlavy, nevolnost, dušnost, ztráta vědomí…
V    dnešní    době    je    z    důvodu    snížení    eneretické    náročnosti budov prováděno na většině objektech zateplení. a    výměna    starých    dřevěných    oken    za    nová.    Vedlejším    a nežádoucím    důsledkem    je    několikanásobný    pokles    objemu vyměněného vzduchu. Pro   takto   izolované   objekty   vysoce   vzrůstá   potřeba   výměny vzduchu.   Běžná   domácnost   by   měla   každé   3   hodiny   nárazově otevřít    okna    a    vzduch    kompletně    "vyměnit".    Není    žádným tajemstvím,   že   čtyřčlenná   rodina   běžně   vyprodukují   za   den   8- 12   litrů   vodních   par.   Tyto   páry   je   nutné   z   objektů   odvést   pryč, jelikož   hrozí   vysoké   riziko   vzniku   plísní   z   důvodu   nadměrné vlhkosti (obecně nad 60% vzdušné vlhkosti). Pro    tento    účel    nabízíme    odbornou    montáž    větrací    klapky, které tento problém dokážou bezpečně a bezobslužně vyřešit. Vlastnosti větracích klapek: zcela   automatické   větrání   s   reakcí   na   vlhkost   vzduch   v interiéru automatická regulace dodaného množství vzduchu při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu použití   nabízených   klapek   nesnižuje   bezpečnost   okna   na   rozdíl   od   použití   polohy kliky v režimu mikroventilace Nabízíme   i   okenní   akustické   klapky   s   reakcí   na   vlhkost   s   akustickým   útlumem   až   42   dB.   S akustickým příslušenstvím efektivně zabraňuje vnikání venkovního hluku. Větrací   klapka   je   systém   dodatečného   automatického   větrání,   který   se   montuje   do   rámu okna. Venkovní   vzduch   se   přivádí   do   prostoru   mezi   křídlem   a   rámem   okna.   Zde   předehřaný vzduch   stoupá   do   horní   části   oken   a   přes   větrací   drážky   dovnitř   bytového   prostoru.   Na   rámu upevněná   klapka   působí   jako   ventil,   který   umožňuje   výměnu   vzduchu.   Průvan   nevzniká, jelikož   je   vzduch   vedený   skrz   větrací   drážky   a   horní   těsnící   úroveň   přímo   pod   strop.   Tam   se přivedený   čerstvý   vzduch   promíchá   s   teplejším   vzduchem   v   místnosti.   Větrací   klapky   lze intstalovat do již zabudovaných oken většiny výrobců.

Přívod vzduchu pro spalovací spotřebiče

Snížení vzdušné vlhkosti, větrací klapka

info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - větrací klapka