HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Z   výše   uvedených   důvodů   je   nutné   zajistit   i   dostatečný   přívod   vzduchu   (kyslíku)   pro   spotřebiče   na   plyn   či   tuhá paliva - zejména kotle a sporáky. Běžný   plynový   spotřebič   typu   B   o   příkonu   20   kW   potřebuje   pro   dokonalé   spalování   dle   normy   TPG   704   01   až   44 m3/hod vzduchu. Při   nedostatečném   množství   spalovacího   vzduchu   pro   uvedené   spotřebiče   dochází   k   nedokonalému   spalování, čímž   se   snižuje   účinnost   spotřebiče,   ale   zejména   nebezpečná   je   možnost   otravy   osob   v   objektu.   Určitě   jste   v médiích   zaznamenali   tyto   informace.   Prvotním   příznakem   bývá   nenápadná   bolest   hlavy,   nevolnost,   dušnost,   ztráta vědomí…
Větrací klapka je systém dodatečného automatického větrání, který se montuje do rámu okna. Venkovní vzduch se přivádí do prostoru mezi křídlem a rámem okna. Zde předehřaný vzduch stoupá do horní části oken a přes větrací drážky dovnitř bytového prostoru. Na rámu upevněná klapka působí jako ventil, který umožňuje výměnu vzduchu. Průvan nevzniká, jelikož je vzduch vedený skrz větrací drážky a horní těsnící úroveň přímo pod strop. Tam se přivedený čerstvý vzduch promíchá s teplejším vzduchem v místnosti. Větrací klapky lze intstalovat do již zabudovaných oken většiny výrobců.
V dnešní době je z důvodu snížení eneretické náročnosti budov prováděno na většině objektech zateplení. a   výměna   starých   dřevěných   oken   za   nová.   Vedlejším   a   nežádoucím   důsledkem   je   několikanásobný   pokles   objemu vyměněného vzduchu. Pro   takto   izolované   objekty   vysoce   vzrůstá   potřeba   výměny   vzduchu.   Běžná   domácnost   by   měla   každé   3   hodiny nárazově    otevřít    okna    a    vzduch    kompletně    "vyměnit".    Není    žádným    tajemstvím,    že    čtyřčlenná    rodina    běžně vyprodukují   za   den   8-12   litrů   vodních   par.   Tyto   páry   je   nutné   z   objektů   odvést   pryč,   jelikož   hrozí   vysoké   riziko   vzniku plísní z důvodu nadměrné vlhkosti (obecně nad 60% vzdušné vlhkosti) Pro   tento   účel   nabízíme   odbornou   montáž   větrací   klapky,   které   tento   problém   dokážou   bezpečně   a   bezobslužně vyřešit. Vlastnosti větracích klapek: zcela automatické větrání s reakcí na vlhkost vzduch v interiéru automatická regulace dodaného množství vzduchu při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu použití nabízených klapek nesnižuje bezpečnost okna na rozdíl od použití polohy kliky v režimu mikroventilace Nabízíme   i   okenní   akustické   klapky   s   reakcí   na   vlhkost   s   akustickým   útlumem   až   42   dB.   S   akustickým   příslušenstvím efektivně zabraňuje vnikání venkovního hluku.

Snížení vzdušné vlhkosti, montáž větrací klapky

Přívod vzduchu pro spalovací spotřebiče

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNA A DVEŘE - SAMOČINNÉ VĚTRÁNÍ - VĚTRACÍ KLAPKA

Z    výše    uvedených    důvodů    je    nutné    zajistit    i    dostatečný    přívod    vzduchu    (kyslíku)    pro spotřebiče na plyn či tuhá paliva - zejména kotle a sporáky. Běžný   plynový   spotřebič   typu   B   o   příkonu   20   kW   potřebuje   pro   dokonalé   spalování   dle normy TPG 704 01 až 44 m3/hod vzduchu. Při    nedostatečném    množství    spalovacího    vzduchu    pro    uvedené    spotřebiče    dochází    k nedokonalému   spalování,   čímž   se   snižuje   účinnost   spotřebiče,   ale   zejména   nebezpečná   je možnost   otravy   osob   v   objektu.   Určitě   jste   v   médiích   zaznamenali   tyto   informace.   Prvotním příznakem bývá nenápadná bolest hlavy, nevolnost, dušnost, ztráta vědomí…
V   dnešní   době   je   z   důvodu   snížení   eneretické   náročnosti budov prováděno na většině objektech zateplení. a    výměna    starých    dřevěných    oken    za    nová.    Vedlejším    a nežádoucím   důsledkem   je   několikanásobný   pokles   objemu vyměněného vzduchu. Pro   takto   izolované   objekty   vysoce   vzrůstá   potřeba   výměny vzduchu.     Běžná     domácnost     by     měla     každé     3     hodiny nárazově   otevřít   okna   a   vzduch   kompletně   "vyměnit".   Není žádným   tajemstvím,   že   čtyřčlenná   rodina   běžně   vyprodukují za   den   8-12   litrů   vodních   par.   Tyto   páry   je   nutné   z   objektů odvést   pryč,   jelikož   hrozí   vysoké   riziko   vzniku   plísní   z   důvodu nadměrné vlhkosti (obecně nad 60% vzdušné vlhkosti). Pro    tento    účel    nabízíme    odbornou    montáž    větrací    klapky, které     tento     problém     dokážou     bezpečně     a     bezobslužně vyřešit. Vlastnosti větracích klapek: zcela   automatické   větrání   s   reakcí   na   vlhkost   vzduch v interiéru automatická regulace dodaného množství vzduchu při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu použití   nabízených   klapek   nesnižuje   bezpečnost   okna   na   rozdíl   od   použití   polohy kliky v režimu mikroventilace Nabízíme   i   okenní   akustické   klapky   s   reakcí   na   vlhkost   s   akustickým   útlumem   až   42   dB.   S akustickým příslušenstvím efektivně zabraňuje vnikání venkovního hluku. Větrací   klapka   je   systém   dodatečného   automatického   větrání,   který   se   montuje   do   rámu okna. Venkovní   vzduch   se   přivádí   do   prostoru   mezi   křídlem   a   rámem   okna.   Zde   předehřaný vzduch   stoupá   do   horní   části   oken   a   přes   větrací   drážky   dovnitř   bytového   prostoru.   Na rámu    upevněná    klapka    působí    jako    ventil,    který    umožňuje    výměnu    vzduchu.    Průvan nevzniká,   jelikož   je   vzduch   vedený   skrz   větrací   drážky   a   horní   těsnící   úroveň   přímo   pod strop. Tam   se   přivedený   čerstvý   vzduch   promíchá   s   teplejším   vzduchem   v   místnosti.   Větrací klapky lze intstalovat do již zabudovaných oken většiny výrobců.

Přívod vzduchu pro spalovací spotřebiče

Snížení vzdušné vlhkosti, větrací klapka

info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - větrací klapka