HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Bezpečnost oken a dveří, Neseřízená okna a dveře - šance pro zloděje

Účinná    ochrana    je    zabezpečena    pouze    výborným    technickým    stavem    oken    a    dveří,     zejména    pak správnou funkcí okenního a dveřního kování. Důležité   jsou   pravidelné   odborné   servisní   prohlídky.   Velmi   často   se   setkáváme   s   částečnou   nefunkčností uzavíracích a bezpečnostních prvků a nesprávným nastavením těchto prvků, aniž by to uživatel věděl. Správná    funkčnost    a    bezpečnost    oken    se    postupně    s    délkou    provozu    zhoršuje,    pokud    není    prováděna pravidelná   údržba   a   odborný   servis   kování.   Bohužel   se   setkáváme   i   s   tím,   že   kování   není   správně   seřízeno ani   u   nových   oken.   Montážní   firmy   po   montáži   oken   vyzkouší   funkčnost   okna   či   dveří,   zda   jej   lze   zavřít   a otevřít. Časem   dochází   k   omezení   funkčnosti   kování,   klikou   nelze   otáčet   v   úplném   rozpětí   (180°   u   oken   s   ventilačkou nebo   90°u   křídel   bez   ventilačky).   Případní   zloději   či   tipaři   si   všímají,   zda   jsou   okenní   kliky   zcela   ve   svislé poloze   směrem   dolů   nebo   zda   jsou   šikmo.   Pokud   není   okenní   klika   svisle   dolů,   není   křídlo   okna   či   dveří dostatečně   zabezpečeno.   To   je   v   podstatě   pozvánka   pro   zloděje,   jelikož   u   takového   okna   či   dveří   nelze předpokládat   větší   odolnost.   V   mnoha   případech   nejsou   v   tomto   případě   ani   zjištěny   náznaky   násilného vniknutí,   což   je   pro   pojiš´tovny   podmínka   pro   řádné   plnění   smlouvy.   To   znamená,   že   v   tomto   případě   vám pojišťovna   nic   nevyplatí,   Nezřídka   se   v   těchto   případech   jedná   i   o   příležitostné   zloděje,   jelikož   se   těmto nabídkám špatně odolává…. Představa   o   tom,   že   jsou   plastová   okna   bezúdržbová   platí   pouze   ve   smyslu   ošetření   povrchu,   tzn,   že   se   na rozdíl   od   dřevěných   oken   nenatírají.   Výrobci   doporučují   provádět   pravidelný   servis   oken   a   dveří:   1x   za   rok, nadměrně   používané   vchodové   dveře   (např.   vstupní   dveře   bytových   domů,   úřadů,   obchodů   apod.):   1x   za   6 měsíců nebo dříve při zjištění závady Přinášíme vám několik rad ohledně zabezpečení vaší domácnosti. Rozhodně   nikdy   nenechávejte   okna   v   době   vaší   nepřítomnosti   v   bytě   vyklopená   ani   jinak   nezajištěná,   a   to   ani v   poloze   mikroventilace,   Okna   a   balkónové   dveře   nejsou   v   těchto   polohách   pevně   zajištěna   a   lze   je   pak snadno mechanicky překonat zejména v přízemních prostorách, kde jsou zvenčí snadno dostupné. Velmi   důležitý   je   technický   stav   a   funkčnost   obvodového   kování   včetně   rámových   protikusů   a   jejich   vzájemná součinnost.   Kování   obsahuje   bezpečnostní   prvky,   které   musí   100%   plnit   svou   funkci.   V   opačném   případě   se příp   pachatel   -   zloděj   mnohem   snáze   dostane   do   vašeho   bytu   či   domu.   Pro   příp.   pachatele   tvoří   takovéto   okno min.    překážku,    neboť    jej    lze    z    vnější    strany    otevřít    téměř    bez    poškození.    V    příp.    že    jsou    uzavírací    a bezpečnostní   prvky   správně   nastaveny,   je   již   mnohem   více   náročné   (mechanicky   i   časově)   okno   otevřít   z vnější strany a příp. pachatel po několika marných pokusech o otevření odchází. Pravidelnou   servisní   prohlídkou   a   seřízením   se   navíc   odstraní   příp.   netěsnosti,   o   kterých   mnohdy   lidé   ani   neví, čímž   samozřejmě   ušetříte   za   ušetřenou   energii   za   vytápění.   Pravidelnou   péčí   navíc   zvýšíte   životnost   a   užitnou hodnotu vašich oken a dveří. Vstupní   dveře   by   měly   být   pevné   s   mechanickými   zábranami   a   kvalitním   bezpečnostním   zámkem.   Novější typy dveří již disponují vícebodovým uzamykáním. Bezpečnostní    kliky    -    Bezpečnost    dětí,    zajištění    proti    neoprávněné    manipulaci,    zvýšená ochrana V   případě,   že   jsou   v   místnostech   děti   bez   trvalého   dozoru   (např.   dětské   pokoje),   doporučujeme provést   výměnu   standardních   okenních   či   balónových   klik   za   uzamykatelné   (s   dětskou   pojistkou)   z důvodu možného vypadnutí dítěte z okna či balkónu. Montáž   těchto   klik   či   obdobného   zabezpečení   se   doporučzúje   rovněž   ve   školských   zařízeních   (školky, školy), nemocnice, léčebny či ozdravovny, dětské domovy, ubytovací zařízení apod. V tomto případě je prevence velmi důležitá a zmařený život či trvalé následky již nelze vzít zpět…. Bohužel    ne    vždy    tato    událost    skončí    šťastně    jako    v    tomto    případě:    Tříleté    dítě    vypadlo    z    okna (Deník.cz) .   Tyto   případy   se   bohužel   stávají   velmi   často   a   mnohdy   končí   tragicky.   Tyto   kliky   navíc   zvýší bezpečnost   vašeho   okna   či   balkónových   dveří   z   vnější   strany,   jelikož    po   rozbití   skla   není   možné   klikou otočit   a   okno   otevřít,   pachatel   by   musel   rozbít   celé   sklo,   aby   se   dostal   do   objektu,   což   samozřejmě způsobuje   hodně   hluku   a   ve   většině   případech   se   pachatel   do   objektu   tímto   způsobem   již   nesnaží   vniknout, jelikož   hrozí   pořezání   o   sklo   v   okně   a   navíc   by   se   musel   protáhnout   menším   otvorem,   než   při   otevřeném   okně. Pokud však není zajištěna dokonalá funkčnost kování, ani tyto kliky vám od zlodějů nepomohou.

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNO, DVEŘE - ÚDRŽBA, SERVIS, OPRAVA, BEZPEČNOST

Servis a údržba oken a dveří - bezpečnost - KalMont Litvínov
V    případě,    že    jsou    v    místnostech    děti    bez    trvalého    dozoru    (např.    dětské    pokoje), doporučujeme   provést   výměnu   standardních   okenních   či   balónových   klik   za   uzamykatelné   (s dětskou   pojistkou)   z   důvodu   možného   vypadnutí   dítěte   z   okna   či   balkónu.   Bohužel n   e     vždy   tato   událost   skončí   šťastně   jako   v   tomto   případě:   Tříleté   dítě   vypadlo   z   okna (Deník.cz) .   Tyto   případy   se   bohužel   stávají   velmi   často   a   mnohdy   končí   tragicky. Tyto kliky navíc zvýší bezpečnost vešeho okna či balkónových dveří z vnější strany. Velmi   účiné   jsou   uzamykatelné   kliky   na   oknech   nebo   na   balkónových   dveřích .   Po rozbití   skla   není   možné   klikou   otočit   a   okno   otevřít,   pachatel   by   musel   rozbít   celé   sklo, aby    se    dostal    do    objektu,    což    samozřejmě    způsobuje    hodně    hluku    a    ve    většině případech   se   pachatel   do   objektu   tímto   způsobem   již   nesnaží   vniknout,   jelikož   hrozí pořezání   o   sklo   v   okně   a   navíc   by   se   musel   protáhnout   menším   otvorem,   než   při otevřeném okně.
Bezpečnost dětí
Chtěli   bychom   Vám   předat   několik   rad   ohledně   zabezpečení vaší domácnosti. Rozhodně     nikdy     nenechávejte     okna     v     době     vaší nepřítomnosti   v   bytě   vyklopená   ani   jinak   nezajištěná ,   a   to ani   v   poloze   mikroventilace.   Okna   a   balkónové   dveře   nejsou   v těchto    polohách    pevně    zajištěna    a    lze    je    pak    snadno mechanicky   překonat   zejména   v   přízemních   prostorách,   kde jsou zvenčí snadno dostupné. Účinná      ochrana      je      zabezpečena      pouze      výborným technickým   stavem   oken   a   dveří,    zejména   pak   správnou funkcí okenního a dveřního kování. Důležité      jsou      pravidelné odborné   servisní   prohlídky. Velmi   často   se   setkáváme   s částečnou         nefunkčností uzavíracích                          a bezpečnostních      prvků      a nesprávným       nastavením těchto    prvků,    aniž    by    to uživatel věděl. Představa    o    tom,    že    jsou plastová   okna   bezúdržbová   platí   pouze   ve   smyslu   ošetření povrchu,   tzn,   že   se   na   rozdíl   od   dřevěných   oken   nenatírají.   Výrobci   doporučují   provádět pravidelný    servis    oken    a    dveří:    1x    za    rok,    nadměrně    používané    vchodové    dveře    (např. vstupní   dveře   bytových   domů,   úřadů,   obchodů   apod.):   1x   za   6   měsíců   nebo   dříve   při   zjištění závady Velmi   důležitý   je   technický   stav   a   funkčnost   obvodového   kování   včetně   rámových   protikusů   a jejich   vzájemná   součinnost.   Kování   obsahuje   bezpečnostní   prvky,   které   musí   100%   plnit   svou funkci.   V   opačném   případě   se   příp   pachatel   -   zloděj   mnohem   snáze   dostane   do   vašeho   bytu či   domu.   Pro   příp.   pachatele   tvoří   takovéto   okno   min.   překážku,   neboť   jej   lze   z   vnější   strany otevřít    téměř    bez    poškození.    V    příp.    že    jsou    uzavírací    a    bezpečnostní    prvky    správně nastaveny,   je   již   mnohem   více   náročné   (mechanicky   i   časově)   okno   otevřít   z   vnější   strany   a příp. pachatel po několika marných pokusech o otevření odchází. Pravidelnou   servisní   prohlídkou   a   seřízením   se   navíc   odstraní   příp.   netěsnosti,   o   kterých mnohdy    lidé    ani    neví,    čímž    samozřejmě    ušetříte    za    ušetřenou    energii    za    vytápění. Pravidelnou   péčí   navíc   zvýšíte   životnost   a   užitnou   hodnotu   vašich   oken   a   dveří.   Při   zavření musí okenní či balkónová klika směřovat kolmo k zemi, nikoli šikmo! V případě zájmu provádíme odborný servis oken a dveří. Vstupní   dveře   by   měly   být   pevné   s   mechanickými   zábranami   a   kvalitním   bezpečnostním zámkem. Novější typy dveří již disponují vícebodovým uzamykáním.
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - bezpečnost oken a dveří

Oprava a servis oken a dveří - KalMont Litvínov