HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

V   případě,   že   jsou   v   místnostech   děti   bez   trvalého   dozoru   (např.   dětské   pokoje),   doporučujeme provést   výměnu   standardních   okenních   či   balónových   klik   za   uzamykatelné   (s   dětskou   pojistkou)   z důvodu   možného   vypadnutí   dítěte   z   okna   či   balkónu.   Bohužel   ne   vždy   tato   událost   skončí   šťastně jako   v   tomto   případě:   Tříleté   dítě   vypadlo   z   okna   (Deník.cz) .   Tyto   případy   se   bohužel   stávají   velmi často   a   mnohdy   končí   tragicky.   Tyto   kliky   navíc   zvýší   bezpečnost   vešeho   okna   či   balkónových   dveří   z vnější strany, viz. níže. Velmi   účiné   jsou   uzamykatelné   kliky   na   oknech   nebo   na   balkónových   dveřích .   Po   rozbití   skla   není možné   klikou   otočit   a   okno   otevřít,   pachatel   by   musel   rozbít   celé   sklo,   aby   se   dostal   do   objektu,   což samozřejmě   způsobuje   hodně   hluku   a   ve   většině   případech   se   pachatel   do   objektu   tímto   způsobem   již nesnaží   vniknout,   jelikož   hrozí   pořezání   o   sklo   v   okně   a   navíc   by   se   musel   protáhnout   menším   otvorem, než při otevřeném okně.
Bezpečnost dětí

Okna a dveře - zvýšení bezpečnosti

Servis a údržba oken a dveří - bezpečnost - KalMont Litvínov
Velmi   důležitý   je   technický   stav   a   funkčnost   obvodového   kování   včetně   rámových   protikusů   a   jejich   vzájemná součinnost.   Kování   obsahuje   bezpečnostní   prvky,   které   musí   100%   plnit   svou   funkci.   V   opačném   případě   se příp   pachatel   -   zloděj   mnohem   snáze   dostane   do   vašeho   bytu   či   domu.   Pro   příp.   pachatele   tvoří   takovéto   okno min.    překážku,    neboť    jej    lze    z    vnější    strany    otevřít    téměř    bez    poškození.    V    příp.    že    jsou    uzavírací    a bezpečnostní   prvky   správně   nastaveny,   je   již   mnohem   více   náročné   (mechanicky   i   časově)   okno   otevřít   z   vnější strany a příp. pachatel po několika marných pokusech o otevření odchází. Pravidelnou   servisní   prohlídkou   a   seřízením   se   navíc   odstraní   příp.   netěsnosti,   o   kterých   mnohdy   lidé   ani   neví, čímž   samozřejmě   ušetříte   za   ušetřenou   energii   za   vytápění.   Pravidelnou   péčí   navíc   zvýšíte   životnost   a   užitnou hodnotu vašich oken a dveří. Při zavření musí okenní či balkónová klika směřovat kolmo k zemi, nikoli šikmo! V případě zájmu provádíme odborný servis oken a dveří. Vstupní   dveře   by   měly   být   pevné   s   mechanickými   zábranami   a   kvalitním   bezpečnostním   zámkem.   Novější   typy dveří již disponují vícebodovým uzamykáním.
Účinná       ochrana       je       zabezpečena       pouze výborným    technickým    stavem    oken    a    dveří,   zejména   pak   správnou   funkcí   okenního   a   dveřního kování. Důležité   jsou   pravidelné   odborné   servisní   prohlídky. Velmi       často       se       setkáváme       s       částečnou nefunkčností   uzavíracích   a   bezpečnostních   prvků   a nesprávným   nastavením   těchto   prvků,   aniž   by   to uživatel věděl. Představa      o      tom,      že      jsou      plastová      okna bezúdržbová     platí     pouze     ve     smyslu     ošetření povrchu,   tzn,   že   se   na   rozdíl   od   dřevěných   oken nenatírají.   Doporučuje   se   pravidelný   servis   1x   za rok, okna ne starší než 5 let pak 1x za 2 roky.
Přinášíme vám několik rad ohledně zabezpečení vaší domácnosti. Rozhodně   nikdy   nenechávejte   okna   v   době   vaší   nepřítomnosti   v   bytě   vyklopená   ani   jinak   nezajištěná,   a   to   ani v   poloze   mikroventilace,   Okna   a   balkónové   dveře   nejsou   v   těchto   polohách   pevně   zajištěna   a   lze   je   pak snadno mechanicky překonat zejména v přízemních prostorách, kde jsou zvenčí snadno dostupné.

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNO, DVEŘE - ÚDRŽBA, SERVIS, OPRAVA, BEZPEČNOST

V    případě,    že    jsou    v    místnostech    děti    bez    trvalého    dozoru    (např.    dětské    pokoje), doporučujeme   provést   výměnu   standardních   okenních   či   balónových   klik   za   uzamykatelné   (s dětskou   pojistkou)   z   důvodu   možného   vypadnutí   dítěte   z   okna   či   balkónu.   Bohužel   ne ž    tato   událost   skončí   šťastně   jako   v   tomto   případě:   Tříleté   dítě   vypadlo   z   okna (Deník.cz) .   Tyto   případy   se   bohužel   stávají   velmi   často   a   mnohdy   končí   tragicky. Tyto kliky navíc zvýší bezpečnost vešeho okna či balkónových dveří z vnější strany. Velmi   účiné   jsou   uzamykatelné   kliky   na   oknech   nebo   na   balkónových   dveřích . Po   rozbití   skla   není   možné   klikou   otočit   a   okno   otevřít,   pachatel   by   musel   rozbít   celé sklo,   aby   se   dostal   do   objektu,   což   samozřejmě   způsobuje   hodně   hluku   a   ve   většině případech   se   pachatel   do   objektu   tímto   způsobem   již   nesnaží   vniknout,   jelikož   hrozí pořezání   o   sklo   v   okně   a   navíc   by   se   musel   protáhnout   menším   otvorem,   než   při otevřeném okně.
Bezpečnost dětí
Účinná    ochrana    je    zabezpečena    pouze    výborným    technickým stavem    oken    a    dveří,     zejména    pak    správnou    funkcí    okenního    a dveřního kování. Důležité    jsou    pravidelné    odborné servisní   prohlídky.   Velmi   často   se   setkáváme   s   částečnou nefunkčností     uzavíracích     a     bezpečnostních     prvků     a nesprávným   nastavením   těchto   prvků,   aniž   by   to   uživatel věděl. Představa   o   tom,   že   jsou   plastová   okna   bezúdržbová   platí pouze   ve   smyslu   ošetření   povrchu,   tzn,   že   se   na   rozdíl   od dřevěných    oken    nenatírají.    Doporučuje    se    pravidelný servis 1x za rok, okna ne starší než 5 let pak 1x za 2 roky. Velmi   důležitý   je   technický   stav   a   funkčnost   obvodového kování     včetně     rámových     protikusů     a     jejich     vzájemná     součinnost.     Kování     obsahuje bezpečnostní   prvky,   které   musí   100%   plnit   svou   funkci.   V   opačném   případě   se   příp   pachatel   - zloděj   mnohem   snáze   dostane   do   vašeho   bytu   či   domu.   Pro   příp.   pachatele   tvoří   takovéto okno   min.   překážku,   neboť   jej   lze   z   vnější   strany   otevřít   téměř   bez   poškození.   V   příp.   že   jsou uzavírací   a   bezpečnostní   prvky   správně   nastaveny,   je   již   mnohem   více   náročné   (mechanicky i   časově)   okno   otevřít   z   vnější   strany   a   příp.   pachatel   po   několika   marných   pokusech   o otevření odchází. Pravidelnou   servisní   prohlídkou   a   seřízením   se   navíc   odstraní   příp.   netěsnosti,   o   kterých mnohdy    lidé    ani    neví,    čímž    samozřejmě    ušetříte    za    ušetřenou    energii    za    vytápění. Pravidelnou   péčí   navíc   zvýšíte   životnost   a   užitnou   hodnotu   vašich   oken   a   dveří.   Při   zavření musí okenní či balkónová klika směřovat kolmo k zemi, nikoli šikmo! V případě zájmu provádíme odborný servis oken a dveří. Vstupní   dveře   by   měly   být   pevné   s   mechanickými   zábranami   a   kvalitním   bezpečnostním zámkem. Novější typy dveří již disponují vícebodovým uzamykáním.
Chtěli    bychom    Vám    předat    několik    rad    ohledně    zabezpečení    vaší domácnosti. Rozhodně   nikdy   nenechávejte   okna   v   době   vaší   nepřítomnosti   v bytě     vyklopená     ani     jinak     nezajištěná ,     a     to     ani     v     poloze mikroventilace.    Okna    a    balkónové    dveře    nejsou    v    těchto    polohách pevně   zajištěna   a   lze   je   pak   snadno   mechanicky   překonat   zejména   v přízemních prostorách, kde jsou zvenčí snadno dostupné.
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov Nabídka služeb

Servis a oprava oken a dveří - bezpečnostní kliky

Oprava a servis oken a dveří - KalMont Litvínov