Přinášíme vám několik rad ohledně zabezpečení vaší domácnosti. Rozhodně   nikdy   nenechávejte   okna   v   době   vaší   nepřítomnosti   v   bytě   vyklopená   ani   jinak   nezajištěná,   a   to   ani   v   poloze mikroventilace,   Okna   a   balkónové   dveře   nejsou   v   těchto   polohách   pevně   zajištěna   a   lze   je   pak   snadno   mechanicky překonat zejména v přízemních prostorách, kde jsou zvenčí snadno dostupné. Účinná   ochrana   je   zabezpečena   pouze   výborným   technickým   stavem   oken   a   dveří,    zejména   pak   správnou   funkcí okenního a dveřního kování. Důležité   jsou   pravidelné   odborné   servisní   prohlídky.   Velmi   často   se   setkáváme   s   částečnou   nefunkčností   uzavíracích   a bezpečnostních prvků a nesprávným nastavením těchto prvků, aniž by to uživatel věděl. Představa   o   tom,   že   jsou   plastová   okna   bezúdržbová   platí   pouze   ve   smyslu   ošetření   povrchu,   tzn,   že   se   na   rozdíl   od dřevěných oken nenatírají. Doporučuje se pravidelný servis 1x za rok, okna ne starší než 5 let pak 1x za 2 roky. Velmi   důležitý   je   technický   stav   a   funkčnost   obvodového   kování   včetně   rámových   protikusů   a   jejich   vzájemná   součinnost. Kování   obsahuje   bezpečnostní   prvky,   které   musí   100%   plnit   svou   funkci.   V   opačném   případě   se   příp   pachatel   -   zloděj mnohem   snáze   dostane   do   vašeho   bytu   či   domu.   Pro   příp.   pachatele   tvoří   takovéto   okno   min.   překážku,   neboť   jej   lze   z vnější   strany   otevřít   téměř   bez   poškození.   V   příp.   že   jsou   uzavírací   a   bezpečnostní   prvky   správně   nastaveny,   je   již mnohem   více   náročné   (mechanicky   i   časově)   okno   otevřít   z   vnější   strany   a   příp.   pachatel   po   několika   marných   pokusech o otevření odchází. Pravidelnou   servisní   prohlídkou   a   seřízením   se   navíc   odstraní   příp.   netěsnosti,   o   kterých   mnohdy   lidé   ani   neví,   čímž samozřejmě   ušetříte   za   ušetřenou   energii   za   vytápění.   Pravidelnou   péčí   navíc   zvýšíte   životnost   a   užitnou   hodnotu   vašich oken a dveří. Při zavření musí okenní či balkónová klika směřovat kolmo k zemi, nikoli šikmo! V případě zájmu provádíme odborný servis oken a dveří.
V   případě,   že   jsou   v   místnostech   děti   bez   trvalého   dozoru   (např.   dětské   pokoje),   doporučujeme   provést výměnu    standardních    okenních    či    balónových    klik    za    uzamykatelné    (s    dětskou    pojistkou)    z    důvodu možného   vypadnutí   dítěte   z   okna   či   balkónu.   Bohužel   ne   vždy   tato   událost   skončí   šťastně   jako   v   tomto případě:   Tříleté   dítě   vypadlo   z   okna   (Deník.cz) .   Tyto   případy   se   bohužel   stávají   velmi   často   a   mnohdy končí   tragicky.   Tyto   kliky   navíc   zvýší   bezpečnost   vešeho   okna   či   balkónových   dveří   z   vnější   strany,   viz. níže. Velmi   účiné   jsou   uzamykatelné   kliky   na   oknech   nebo   na   balkónových   dveřích .   Po   rozbití   skla   není možné   klikou   otočit   a   okno   otevřít,   pachatel   by   musel   rozbít   celé   sklo,   aby   se   dostal   do   objektu,   což samozřejmě   způsobuje   hodně   hluku   a   ve   většině   případech   se   pachatel   do   objektu   tímto   způsobem   již nesnaží   vniknout,   jelikož   hrozí   pořezání   o   sklo   v   okně   a   navíc   by   se   musel   protáhnout   menším   otvorem, než při otevřeném okně.
KalMont - Bezpečnost oken a dveří
Správné zabezpečení vaší domácnosti, bytu či domu – pozor na okna a dveře!
BEZPEČNOST DĚTÍ
1.  Nezveřejňovat termín svého odjezdu a dobu nepřítomnosti 2.  Neuvádět nikde a nikomu svou finanční a majetkovou situací. 3.      Před   odjezdem   pečlivě   zavřít   a   zamknout   dveře   a   okna,   příp   uzamknout   uzamykatelné   kliky.   Zabezpečit   také   sklepní malá okna např. mřížemi apod. 4.  Nezatahovat závěsy, rolety a žaluzie 5.   Vytvořit   zdání,   že   je   v   bytě   někdo   přítomen.   Využijte   např.   vhodné   elektronické   spínací   zařízení,   které   podle   nastavení rozsvěcí a zhasíná světla, TV přijímač apod. 6.   Svěřte   klíč   od   bytu   důvěryhodnému   a   spolehlivému   sousedovi   nebo   příbuznému,   který   bude   byt   pravidelně   kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Musí se jednat o důvěryhodnou osobu, která nebude o vaší nepřítomnosti nikoho informovat. 7.      Uschovejte   cenné   věci   a   doklady   do   bezpečnostní   schránky   nebo   domácího   trezoru,   příp.   ke   spolehlivému   sousedovi či příbuznému 8.  Uložte žebříky a jiné nástroje, které by příp. pachatel mohl použít při vniknutí do domu či bytu 9.      Máte-li   domovní   alarm,   zapněte   jej.   Je   nutné,   aby   alarm   v   případě   jeho   spuštění,   informoval   také   osobu   v   blízkosti objektu, příp. bezpečnostní agenturu. 10.   Zdokumentujte   své   cenné   věci   nejen   formou   seznamu,   ale   i   fotografií,   případně   sepište   výrobní   čísla   výrobků.   Tyto informace   pomohou   policii   v   pátrání   po   odcizených   věcech   a   pojišťovnám   při   likvidaci   pojistné   události.   Tyto   informace   je vhodné mít na jiném místě např. i z důvodu požáru či jiné živelné události, zejména pokud máte uzavřené pojištění.
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO PŘI DÉLETERVAJÍCÍ NEPŘÍTOMNOSTI
Vstupní   dveře   by   měly   být   pevné   s   mechanickými   zábranami   a   kvalitním   bezpečnostním   zámkem.   Novější   typy   dveří   již disponují vícebodovým uzamykáním.