HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Poradna - okna a dveře - servis a údržba, závady

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNO, DVEŘE - OPRAVA, SERVIS, ÚDRŽBA

Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis   plastových   oken   a   dveří   či   eurooken   by   se   měl   provádět   pravidelně,   minimálně   1x   za   rok   nejlépe   před zimou.   U   posuvných   dveří   nebo   nadměrně   namáhaných   dveří   se   doporučuje   údržba   1x   za   6   měsíců.   Tvrzení,   že plastová   okna   jsou   bezúdržbové,   je   mylné.   Bezúdržbový   je   pouze   povrch   na   rozdíl   od   dřevěných   oken.   Nutná   je však zejména údržba kování (viz. dále). Při otevírání nebo zavírání okna a dveří něco drhne, vadí to ? Otevírání   a   zavírání   křídel   oken   a   dveří   musí   být   plynulé   a   křídlo   ani   žádná   její   část   by   neměla   kolidovat   s rámovou   částí,   nikde   by   nic   nemělo   drhnout   či   narážet.   V   opačném   případě   hrozí   poškození   zejména   plastových částí   oken   či   dveří   nebo   části   kování,   v   horším   případě   k   vylomení   pantů.   Tento   stav   může   ovlivnit   i   správnou funkčnost oken či dveří (snížená bezpečnost, horší ovladatelnost a s tím související poškození kování). Mohu si okna seřídit sám? Přestože   se   seřízení   okna   může   zdát   jednoduché,   je   třeba   mít   na   paměti,   že   pro   správnou   funkci   oken   či   dveří   je nutné    správné    nastavení    kování    jako    celku.    Funkčnost    jednotlivých    dílů    je    na    sobě    závislá.    Obecně    je doporučováno   lidem,   kteří   mají   s   touto   činností   zkušenost   a   určitou   praxi.   Nikdo   vám   přesně   neřekne,   co   a   jak seřídit   a   o   kolik   stupňů   co   otočit,   k   tomu   je   důležitá   praxe   a   znalost   funkce   kování.   Existují   návody   na   internetu,   ty jsou   však   velice   obecné   a   při   nepochopení   funkce   kování   jako   celku,   může   naopak   dojít   k   tomu,   že   křídlo   nepůjde zavřít   či   otevřít,   dále   ke   zkrácení   životnosti   nebo   k   většímu   poškození   z   důvodu   špatného   nastavení   prvků   kování. Aby   to   nebylo   tak   jednoduché,   existuje   několik   výrobců   kování   s   různými   typy   kování.   Základní   nastavení   a promazání   zřejmě   zruční   lidé   zvládnou.   Mnohokrát   jsme   však   řešili   odstranění   závad   vzniklé   právě   neodborným seřízením.    Určitě    však    doporučujeme    promazání    v    místech    označených    vhodným    mazacím    prostředkem. Funkčnost   oken   či   dveří   může   být   navíc   ovlivněna   mnoha   jinými   faktory,   např.   prohnutí   rámu,   svěšení   křídla, chybná   kompletace   a   nastavení   kování   při   výrobě   či   montáži   oken,   nesprávné   zabudování   rámu,   překročení   mezí seřizovacích prvků a podobně, a to je nutné brát v úvahu při provádění seřízení kování. Je   nutné   zvolit   opravdu   odbornou,   spolehlivou   a   ověřenou   firmu,   jejíž   pracovnící   své   práci   rozumí   a   nejde   jim pouze   o   kvantitu   a   zisk.   Takový   “servis”   pak   nepřináší   žádný   užitek   a   pro   objednatele   to   jsou   pouze   zbytečné finanční výdaje. Co je mikroventilace ? Mikroventilace   je   poloha   okenního   křídla   moderních   okenních   systémů.   V   této   poloze   je   okenní   či   dveřní   křídlo uzavřeno   s   aktivní   průvzdušnou   spárou   v   závislosti   na   vůli   uživatele. Tento   jev   fyzikálně   nazýváme   infiltrace   nebo- li minimální výměna vzduchu. V této poloze však křídlo není dokonale zabezpečené. Nová   moderní   okna   (plastová,   hliníková,   eurookna)   jsou   prakticky   dokonale   těsná,   což   ale   není   to   nejvhodnější řešení   pro   zdravé   prostředí.   Z   tohoto   důvodu   byla   do   moderních   okenních   systému   implementována   funkce mikroventilace.   Tato   poloha   křídla   však   nedokáže   nahradit   potřebnou   hygienickou   výměnu   vzduchu   v   běžně obývaných   místnostech   a   není   ekonomická   v   zimním   období.   Funkce   mikroventilace   se   doporučuje   používat zejména   v   teplém   období.   V   zimním   období   se   nedoporučuje   používání   ventilačky   ani   mikroventilace,   jelikož   v zimě   nepřináší   žádný   podstatný   efekt,   pouze   zvyšuje   náklady   na   vytápění   a   hrozí   při   jejím   používání   namrzání kování a následná kondenzace vedoucí k poškození rzí kování. Pro   dokonalou   výměnu   vzduchu   je   nutné   větrání   plně   otevřenými   okny   po   dobu   5   -   10   min   cca   3   -   5   denně   nejlépe průvanem (při dodržení bezpečnosti - bouchnutí dveří vlivem průvanu apod.). Dokonalá   těsnost   moderních   okenních   systémů   se   však   stárnutím   a   opotřebováním   jednotlivých   dílů   kování zhoršuje,   pokud   nevěnujeme   okenním   systémům   dostatečnou   péči   a   údržbu.   Výrobci   okenních   systémů   a   kování proto doporučují pravidelné každoroční servisní a revizní prohlídky. U   starých   dřevěných   či   kovových   oknech   a   dveří   vlivem   netěsnosti,   která   byla   běžná,   docházelo   v   místnostech   k nepřetržité   výměně   vzduchu   a   úniku   teplat   mimo   vůle   uživatele.   Nedocházelo   proto   k   hromadění   vlhkosti   v interiéru a rosení oken, ale způsobovalo značné tepelné ztráty. Starší okna už tolik netěsní, pomůže servis ? Okna   i   dveře   postupně   stárnou,   dochází   ke   stárnutí   materiálu   a   ke   změnám   vlivem   používání,   stejně   jako   např.   u vašeho   automobilu.   Dopřejte   proto   vašim   oknům   a   dveřím   servisní   prohlídku,   při   které   budou   odstraněny   závady, které   mnohdy   ani   běžný   uživatel   nezaregistruje,   bude   provedeno   odborné   seřízení   a   odstranění   příp.   netěsnosti mezi křídlem a rámem okna či dveří. Nechte si včas vaše okna seřídit a nenechte utíkat vaše drahocenné teplo. Klikou lze špatně otáčet, u některých oken nelze klikou otočit až do konce. Co s tím ? V   tomto   případě   doporučujeme   zajistit   servis   co   nejdříve,   aby   nedošlo   k   poškození   jednotlivých   dílů   kování. Vlivem   nadměrného   namáhání      jednotlivých   dílů   kování   dochází   k   nevratnému   poškození.   Výměna   těchto   dílů bývá pak finančně náročnější. Je proto vhodné těmto situacím předejít. Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud   okna   špatně   těsní   mezi   křídly   a   rámem,   proniká   samozřejmě   do   interiéru   i   větší   hluk   z   ulice.   Odborným seřízením se sníží i pronikající hluk z ulice a množství pronikajícího prachu z ulice. Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla se jedná se o neseřízené kování, závadu lze odstranit. Při manipulaci s oknem se ozývají divné zvuky či skřípání, vadí to ? V tomto případě zajistěte okamžitě odborný servis, aby nedošlo k nevratnému poškození dílů kování. Co mám dělat, když se klika protáčí a okno nelze otevřít či zavřít ? Toto   již   bývá   většinou   bohužel   projev   nevratného   poškození   některého   dílu   kování.   V   tomto   případě   je   nutné objednání   náhradního   dílu   a   následná   výměna   a   celkové   seřízení   kování,   aby   vše   fungovalo   jak   má.   Předcházejte těmto stavům pravidelnými servisními prohlídkami. Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V   tomto   případě   je   nutné   provést   odborný   servis,   v   některých   případech   se   může   jednat   i   o   poškozené   kování.   V žádném případě nepoužívejte násilí, ve většině případů pak dochází k poškození kování. Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou   údržbou   zamezíte   nechtěnému   úniku   tepla   z   interiéru   a   snížíte   pronikající   hluk   z   ulice   do   místnosti, čímž   bude   zachována   celková   pohoda   v   interiéru.   Dále   dojde   k   prodloužení   životnosti   oken   a   dveří,   bude udržována     požadovaná     funkčnost     a     ovladatelnosti     a     bude     zachována     požadovaná     bezpečnost     proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany. Důležitá je běžná péče o okna a pravidelné čištění . Je možné vyměnit těsnění u plastového okna ? Těsnění je ztvrdlé a netěsní. Provádíme   výměnu   nevyhovujícího   drážkového   těsnění.   Nabízíme   těsnění   do   různých   typů   drážek   od   většiny výrobců   oken   a   dveří.   Nabízíme   rovněž   silikonové   těsnění,   které   si   zachovává   svou   elasticitu   mnohem   déle   než běžné gumové či plastové těsnění. Jaké okno je lepší, dřevěnené nebo plastové? Každý   materiál   má   svá   pro   a   proti.   Na   internetu   je   mnoho   webů   s   články    nebo   srovnání   těchto   oken .   Pokud   se však    nejedná    o    chalupu    nebo    stavbu    převážně    z    přírodních    materiálů    nebo    nemáte    proti    plastu    averzi, doporučujeme   plastová   okna,   která   jsou   méně   náročná   na   údržbu.   Žádné   z   uvedených   oken   není   bezúdržbové, ale u dřevěných je nutná údržba povrchu.
Servis a oprava oken a dveří KalMont - údržba kování Servis a oprava oken KalMont - rezavý pant okna Servis a oprava oken KalMont - utržený pant okna
Posuvné     dveře     vyžadují zvýšenou    péči    a    údržbu kování.
Utržený   pant   balkónových dveří   z   důvodu   zanedbání servisních      prohlídek      a údržby.
Koroze    kování    vedoucí    k nevratnému             spojení pouzdra       s       čepem       a následné     utržení     pantu následkem     čehož     hrozí vypadnutí    křídla    z    rámu (viz. níže).
Servis oken a dveří KalMont Litvínov - údržba kování
Poškozené    dveřní    kování z       důvodu       zanedbané údržby.      Dveřní      kování vyžaduje           pravidelnou údržbu,    jinak    dochází    k razantnímu             zkrácení životnosti     kování     a     ke snížení bezbečnosti dveří.
Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis    plastových    oken    a    dveří    či    eurooken    by    se    měl    provádět pravidelně,   minimálně   1x   za   rok   nejlépe   před   zimou.   U   nadměrně namáhaných   dveří   (vchodové   dveře   bytových   domů,   úřadů   a   institucí apod)   se   doporučuje   1x   za   6   měsíců.   Tvrzení,   že   plastová   okna   jsou bezúdržbové,      jsou   mylná.   Bezúdržbový   je   pouze   povrch   na   rozdíl   od dřevěných oken. Nutná je však zejména údržba kování (viz. dále). Při otevírání nebo zavírání okna a dveří něco drhne, vadí to ? Otevírání   a   zavírání   křídel   oken   a   dveří   musí   být   plynulé   a   křídlo   ani žádná   její   část   by   neměla   kolidovat   s   rámovou   částí,   nikde   by   nic nemělo    drhnout    či    narážet.    V    opačném    případě    hrozí    poškození zejména   plastových   částí   oken   či   dveří,   v   horším   případě   k   vylomení pantů.   Tento   stav   může   ovlivnit   i   správnou   funkčnost   oken   či   dveří (snížená     bezpečnost,     horší     ovladatelnost     a     s     tím     související poškození kování). Mohu si okna seřídit sám? Přestože   se   seřízení   okna   může   zdát   jednoduché,   je   třeba   mít   na paměti,    že    pro    správnou    funkci    oken    či    dveří    je    nutné    správné nastavení   kování   jako   celku.   Funkčnost   jednotlivých   dílů   je   na   sobě závislá.   Obecně   je   doporučováno   lidem,   kteří   mají   s   touto   činností zkušenost   a   určitou   praxi.   Nikdo   vám   přesně   neřekne,   co   a   jak   seřídit a   o   kolik   stupňů   co   otočit,   k   tomu   je   důležitá   praxe   a   znalost   funkce kování.   Existují   návody   na   internetu,   ty   jsou   však   velice   obecné   a   při   nepochopení   funkce   kování   jako celku,    může    naopak    dojít    ke    zkrácení    životnosti    nebo    k    většímu    poškození    z    důvodu    špatného nastavení   prvků   kování. Aby   to   nebylo   tak   jednoduché,   existuje   několik   výrobců   kování   s   různými   typy kování.   Základní   nastavení   a   promazání   zřejmě   zruční   lidé   zvládnou.   Mnohokrát   jsme   však   řešili odstranění    závad    vzniklé    právě    neodborným    seřízením.    Určitě    však    doporučujeme    promazání    v místech    označených    vhodným    mazacím    prostředkem.    Funkčnost    oken    či    dveří    může    být    navíc ovlivněna   mnoha   jinými   faktory,   např.   prohnutí   rámu,   svěšení   křídla,   chybná   kompletace   a   nastavení kování   při   výrobě   či   montáži   oken,   nesprávné   zabudování   rámu,   překročení   mezí   seřizovacích   prvků   a podobně, a to je nutné brát v úvahu při provádění seřízení kování. Je   nutné   zvolit   opravdu   odbornou   a   spolehlivou   firmu,   jejíž   pracovnící   své   práci   rozumí   a   nejde   jim pouze   o   kvantitu   a   zisk.Takový   “servis”   pak   nepřináší   žádný   užitek   a   pro   objednatele   to   jsou   pouze zbytečné finanční výdaje. Co je mikroventilace ? Mikroventilace   je   poloha   okenního   křídla   moderních   okenních   systémů.   V   této   poloze   je   okenní   či dveřní   křídlo   uzavřeno   s   aktivní   průvzdušnou   spárou   v   závislosti   na   vůli   uživatele.   Tento   jev   fyzikálně nazýváme   infiltrace   nebo-li   minimální   výměna   vzduchu.   V   této   poloze   však   křídlo   není   dokonale zabezpečené. Nová   moderní   okna   (plastová,   hliníková,   eurookna)   jsou   prakticky   dokonale   těsná,   což   ale   není   to nejvhodnější   řešení   pro   zdravé   prostředí.   Z   tohoto   důvodu   byla   do   moderních   okenních   systému implementována    funkce    mikroventilace.    Tato    poloha    křídla    však    nedokáže    nahradit    potřebnou hygienickou   výměnu   vzduchu   v   běžně   obývaných   místnostech   a   není   ekonomická   v   zimním   období. Funkce    mikroventilace    se    doporučuje    používat    zejména    v    teplém    období.    V    zimním    období    se nedoporučuje   používání   ventilačky   ani   mikroventilace,   jelikož   v   zimě   nepřináší   žádný   podstatný   efekt, pouze    zvyšuje    náklady    na    vytápění    a    hrozí    při    jejím    používání    namrzání    kování    a    následná kondenzace vedoucí k poškození rzí kování. Pro   dokonalou   výměnu   vzduchu   je   nutné   větrání   plně   otevřenými   okny   po   dobu   5   -   10   min   cca   3   -   5 denně nejlépe průvanem (při dodržení bezpečnosti - bouchnutí dveří vlivem průvanu apod.). Dokonalá   těsnost   moderních   okenních   systémů   se   však   stárnutím   a   opotřebováním   jednotlivých   dílů kování   zhoršuje,   pokud   nevěnujeme   okenním   systémům   dostatečnou   péči   a   údržbu.   Výrobci   okenních systémů a kování proto doporučují pravidelné každoroční servisní a revizní prohlídky. U   starých   dřevěných   či   kovových   oknech   a   dveří   vlivem   netěsnosti,   která   byla   běžná,   docházelo   v místnostech   k   nepřetržité   výměně   vzduchu   a   úniku   teplat   mimo   vůle   uživatele.   Nedocházelo   proto   k hromadění vlhkosti v interiéru a rosení oken, ale způsobovalo značné tepelné ztráty. Starší okna už tolik netěsní, pomůže servis ? Okna   i   dveře   postupně   stárnou,   dochází   ke   stárnutí   materiálu   a   ke   změnám   vlivem   používání,   stejně jako   např.   u   vašeho   automobilu.   Dopřejte   proto   vašim   oknům   a   dveřím   servisní   prohlídku,   při   které budou   odstraněny   závady,   které   mnohdy   ani   běžný   uživatel   nezaregistruje,   bude   provedeno   odborné seřízení a odstranění příp. netěsnosti mezi křídlem a rámem okna či dveří. Nechte si včas vaše okna seřídit a nenechte utíkat vaše drahocenné teplo. Klikou lze špatně otáčet, u některých oken nelze klikou otočit až do konce. Co s tím ? V   tomto   případě   doporučujeme   zajistit   servis   co   nejdříve,   aby   nedošlo   k   poškození   jednotlivých   dílů kování.   Vlivem   nadměrného   namáhání      jednotlivých   dílů   kování   dochází   k   nevratnému   poškození. Výměna těchto dílů bývá pak finančně náročnější. Je proto vhodné těmto situacím předejít. Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud   okna   špatně   těsní   mezi   křídly   a   rámem,   proniká   samozřejmě   do   interiéru   i   větší   hluk   z   ulice. Odborným seřízením se sníží i pronikající hluk z ulice a množství pronikajícího prachu z ulice. Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla se jedná se o neseřízené kování, závadu lze odstranit. Při manipulaci s oknem se ozývají divné zvuky či skřípání, vadí to ? V tomto případě zajistěte okamžitě odborný servis, aby nedošlo k nevratnému poškození dílů kování. Co mám dělat, když se klika protáčí a okno nelze otevřít či zavřít ? Toto   již   bývá   většinou   bohužel   projev   nevratného   poškození   některého   dílu   kování.   V   tomto   případě   je nutné   objednání   náhradního   dílu   a   následná   výměna   a   celkové   seřízení   kování,   aby   vše   fungovalo   jak má. Předcházejte těmto stavům pravidelnými servisními prohlídkami. Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V   tomto   případě   je   nutné   provést   odborný   servis,   v   některých   případech   se   může   jednat   i   o   poškozené kování. V žádném případě nepoužívejte násilí, ve většině případů pak dochází k poškození kování. Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou   údržbou   zamezíte   nechtěnému   úniku   tepla   z   interiéru   a   snížíte   pronikající   hluk   z   ulice   do místnosti,   čímž   bude   zachována   celková   pohoda   v   interiéru.   Dále   dojde   k   prodloužení   životnosti   oken a   dveří   a   bude   udržována   požadovaná   funkčnost   a   ovladatelnosti   a   bude   zachována   bepečnost   proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany. Je možné vyměnit těsnění u plastového okna ? Těsnění je ztvrdlé a netěsní. Provádíme   výměnu   nevyhovujícího   těsnění.   Nabízíme   těsnění   do   různých   typů   drážek   od   většiny výrobců   oken   a   dveří.   Nabízíme   silikonové   těsnění,   které   si   zachovává   svou   elasticitu   mnohem   déle než běžné gumové či plastové těsnění.
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - poradna

Servis oken KalMont - poškozené kování