HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Servis oken a dveří - KalMont Litvínov
Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis   plastových   oken   a   dveří   či   eurooken   by   se   měl   provádě   pravidelně,   minimálně   1x   za   2   roky,   nejlépe   před   zimou. Tvrzení,   že   plastová   oknou   jsou   bezúdržbové   jsou   mylná.   Bezúdržbový   je   pouze   povrch   na   rozdíl   od   dřevěných   oken. Nutná je však zejména údržba kování (viz. dále) Při otevírání nebo zavírání okna (dveří) něco drhne, je to normální ? Otevírání   a   zavírání   křídel   oken   a   dveří   musí   být   plynulé   a   křídlo   ani   žádná   její   část   by   neměla   kolidovat   s   rámovou   částí, nikde   by   nic   nemělo   drhnout   či   narážet.   V   opačném   případě   hrozí   poškození   zejména   plastových   částí   oken   či   dveří. Tento   stav   může   ovlivnit   i   správnou   funkčnost   oken   či   dveří   (snížená   bezpečnost,   horší   ovladatelnost   a   s   tím   související poškození kování). Co je mikroventilace ? Mikroventilace   je   poloha   okenního   křídla   moderních   okenních   systémů.   V   této   poloze   je   okenní   či   dveřní   křídlo   uzavřeno   s aktivní   průvzdušnou   spárou   v   závislosti   na   vůli   uživatele. Tento   jev   fyzikálně   nazýváme   infiltrace   nebo-li   minimální   výměna vzduchu. V této poloze však křídlo není dokonale zabezpečené. Nová   moderní   okna   (plastová,   hliníková,   eurookna)   jsou   prakticky   dokonale   těsná,   což   ale   není   to   nejvhodnější   řešení   pro zdravé   prostředí.   Z   tohoto   důvodu   byla   do   moderních   okenních   systému   implementována   funkce   mikroventilace.   Tato poloha   křídla   však   nedokáže   nahradit   potřebnou   hygienickou   výměnu   vzduchu   v   běžně   obývaných   místnostech   a   není ekonomická   v   zimním   období.   Funkce   mikroventilace   se   doporučuje   používat   zejména   v   teplém   období.   V   zimním   období se   nedoporučuje   používání   ventilačky   ani   mikroventilace,   jelikož   v   zimě   nepřináší   žádný   podstatný   efekt,   pouze   zvyšuje náklady na vytápění a hrozí při jejím používání namrzání kování a následná kondenzace vedoucí k poškození rzí kování. Pro   dokonalou   výměnu   vzduchu   je   nutné   větrání   plně   otevřenými   okny   po   dobu   5   -   10   min   cca   3   -   5   denně   nejlépe průvanem (při dodržení bezpečnosti - bouchnutí dveří vlivem průvanu apod.). Dokonalá   těsnost   moderních   okenních   systémů   se   však   stárnutím   a   opotřebováním   jednotlivých   dílů   kování   zhoršuje, pokud   nevěnujeme   okenním   systémům   dostatečnou   péči   a   údržbu.   Výrobci   okenních   systémů   a   kování   proto   doporučují pravidelné každoroční servisní a revizní prohlídky. U   starých   dřevěných   či   kovových   oknech   a   dveří   vlivem   netěsnosti,   která   byla   běžná,   docházelo   v   místnostech   k nepřetržité   výměně   vzduchu   a   úniku   teplat   mimo   vůle   uživatele.   Nedocházelo   proto   k   hromadění   vlhkosti   v   interiéru   a rosení oken, ale způsobovalo značné tepelné ztráty. Starší okna už tolik netěsní, pomůže servis ? Okna   i   dveře   postupně   stárnou,   dochází   ke   stárnutí   materiálu   a   ke   změnám   vlivem   používání,   stejně   jako   např.   u   vašeho automobilu.   Dopřejte   proto   vašim   oknům   a   dveřím   servisní   prohlídku,   při   které   budou   odstraněny   závady,   které   mnohdy ani   běžný   uživatel   nezaregistruje,   bude   provedeno   odborné   seřízení   a   odstranění   příp.   netěsnosti   mezi   křídlem   a   rámem okna či dveří. Pro odhalení netěsností používáme osvědčené detekční metody a a moderní měřící digitální techniku, Nechte si včas vaše okna seřídit a nenechte unikat vaše drahocenné teplo. Klikou lze špatně otáčet, u některých oken nelze klikou otočit až do konce. Co s tím ? V   tomto   případě   doporučujeme   zajistit   servis   co   nejdříve,   aby   nedošlo   k   poškození   jednotlivých   dílů   kování.   Vlivem nadměrného   namáhání      jednotlivých   dílů   kování   dochází   k   nevratnému   poškození.   Výměna   těchto   dílů   bývá   pak   finančně náročnější. Je proto vhodné těmto situacím předejít. Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud   okna   špatně   těsní   mezi   křídly   a   rámem,   proniká   samozřejmě   do   interiéru   i   větší   hluk   z   ulice.   Odborným   seřízením se sníží i pronikající hluk z ulice a množství pronikajícího prachu z ulice. Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla   se   jedná   se   o   neseřízené   kování,   závadu   lze   odstranit.   V   tomto   stavu   není   okno   dostatečně   zabezpečené   proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany. Dopručujeme provést co nejříve odborný servis. Při manipulaci s oknem se ozývají divné zvuky či skřípání, vadí to ? V tomto případě zajistěte okamžitě odborný servis, aby nedošlo k nevratnému poškození dílů kování. Co mám dělat, když se klika protáčí a okno nelze otevřít či zavřít ? Toto   již   bývá   většinou   bohužel   projev   nevratného   poškození   některého   dílu   kování.   V   tomto   případě   je   nutné   objednání náhradního   dílu   a   následná   výměna   a   celkové   seřízení   kování,   aby   vše   fungovalo   jak   má.   Předcházejte   těmto   stavům pravidelnými servisními prohlídkami. Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V tomto případě je nutné provést seřízení kování, v ojedinělých případech se může jednat i o poškozené kování. Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou   údržbou   zamezíte   nechtěnému   úniku   tepla   z   interiéru   a   snížíte   pronikající   hluk   z   ulice   do   místnosti,   čímž bude    zachována    celková    pohoda    v    interiéru.    Dále    dojde    k    prodloužení    životnosti    oken    a    dveří    a    bude    udržována požadovaná funkčnost a ovladatelnosti a bude zachována bepečnost proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany. Je možné vyměnit těsnění u plastového okna ? Těsnění je ztvrdlé a netěsní. Provádíme   výměnu   nevyhovujícího   těsnění.   Nabízíme   těsnění   do   různých   typů   drážek   od   většiny   výrobců   oken   a   dveří. Nabízíme silikonové těsnění, které si zachovává svou elasticitu mnohem déle než běžné gumové či plastové těsnění. Mohu si okna seřídit sám? Základní   nastavení   a   promazání   zřejmě   zruční   lidé   zvládnou.   Mnohokrát   jsme   však   řešili   odstranění   závad   vzniklé   právě neodborným   seřízením.   Určitě   však   doporučujeme   promazání   v   místech   označených   olejničkou   vhodným   prostředkem. Přestože   se   seřízení   okna   může   zdát   jednoduché,   je   třeba   mít   na   paměti,   že   na   funkčnost   okna   mohou   mít   vliv   i   další vlivy.   Mezi   ně   patří   třeba   prohnutí   rámu,   svěšení   křídla,   chybná   kompletace   a   nastavení   kování   při   výrobě   či   montáži oken, nesprávné zabudování rámu, překročení mezí seřizovacích prvků a podobně.

Poradna - okna a dveře - servis a údržba, závady

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNO, DVEŘE - OPRAVA, SERVIS, ÚDRŽBA

Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis   plastových   oken   a   dveří   či   eurooken   by   se   měl   provádě   pravidelně, minimálně   1x   za   2   roky,   nejlépe   před   zimou.   Tvrzení,   že   plastová   oknou   jsou bezúdržbové   jsou   mylná.   Bezúdržbový   je   pouze   povrch   na   rozdíl   od   dřevěných oken. Nutná je však zejména údržba kování (viz. dále) Při otevírání nebo zavírání okna (dveří) něco drhne, je to normální ? Otevírání   a   zavírání   křídel   oken   a   dveří   musí   být   plynulé   a   křídlo   ani   žádná   její část   by   neměla   kolidovat   s   rámovou   částí,   nikde   by   nic   nemělo   drhnout   či narážet.   V   opačném   případě   hrozí   poškození   zejména   plastových   částí   oken   či dveří.   Tento   stav   může   ovlivnit   i   správnou   funkčnost   oken   či   dveří   (snížená bezpečnost, horší ovladatelnost a s tím související poškození kování). Co je mikroventilace ? Mikroventilace   je   poloha   okenního   křídla   moderních   okenních   systémů.   V   této   poloze   je   okenní   či   dveřní křídlo   uzavřeno   s   aktivní   průvzdušnou   spárou   v   závislosti   na   vůli   uživatele. Tento   jev   fyzikálně   nazýváme infiltrace nebo-li minimální výměna vzduchu. V této poloze však křídlo není dokonale zabezpečené. Nová   moderní   okna   (plastová,   hliníková,   eurookna)   jsou   prakticky   dokonale   těsná,   což   ale   není   to nejvhodnější    řešení    pro    zdravé    prostředí.    Z    tohoto    důvodu    byla    do    moderních    okenních    systému implementována     funkce     mikroventilace.    Tato     poloha     křídla     však     nedokáže     nahradit     potřebnou hygienickou   výměnu   vzduchu   v   běžně   obývaných   místnostech   a   není   ekonomická   v   zimním   období. Funkce    mikroventilace    se    doporučuje    používat    zejména    v    teplém    období.    V    zimním    období    se nedoporučuje   používání   ventilačky   ani   mikroventilace,   jelikož   v   zimě   nepřináší   žádný   podstatný   efekt, pouze   zvyšuje   náklady   na   vytápění   a   hrozí   při   jejím   používání   namrzání   kování   a   následná   kondenzace vedoucí k poškození rzí kování. Pro   dokonalou   výměnu   vzduchu   je   nutné   větrání   plně   otevřenými   okny   po   dobu   5   -   10   min   cca   3   -   5 denně nejlépe průvanem (při dodržení bezpečnosti - bouchnutí dveří vlivem průvanu apod.). Dokonalá   těsnost   moderních   okenních   systémů   se   však   stárnutím   a   opotřebováním   jednotlivých   dílů kování   zhoršuje,   pokud   nevěnujeme   okenním   systémům   dostatečnou   péči   a   údržbu.   Výrobci   okenních systémů a kování proto doporučují pravidelné každoroční servisní a revizní prohlídky. U   starých   dřevěných   či   kovových   oknech   a   dveří   vlivem   netěsnosti,   která   byla   běžná,   docházelo   v místnostech   k   nepřetržité   výměně   vzduchu   a   úniku   teplat   mimo   vůle   uživatele.   Nedocházelo   proto   k hromadění vlhkosti v interiéru a rosení oken, ale způsobovalo značné tepelné ztráty. Starší okna už tolik netěsní, pomůže servis ? Okna   i   dveře   postupně   stárnou,   dochází   ke   stárnutí   materiálu   a   ke   změnám   vlivem   používání,   stejně jako   např.   u   vašeho   automobilu.   Dopřejte   proto   vašim   oknům   a   dveřím   servisní   prohlídku,   při   které budou   odstraněny   závady,   které   mnohdy   ani   běžný   uživatel   nezaregistruje,   bude   provedeno   odborné seřízení a odstranění příp. netěsnosti mezi křídlem a rámem okna či dveří. Nechte si včas vaše okna seřídit a nenechte utíkat vaše drahocenné teplo. Klikou lze špatně otáčet, u některých oken nelze klikou otočit až do konce. Co s tím ? V   tomto   případě   doporučujeme   zajistit   servis   co   nejdříve,   aby   nedošlo   k   poškození   jednotlivých   dílů kování.    Vlivem    nadměrného    namáhání        jednotlivých    dílů    kování    dochází    k    nevratnému    poškození. Výměna těchto dílů bývá pak finančně náročnější. Je proto vhodné těmto situacím předejít. Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud   okna   špatně   těsní   mezi   křídly   a   rámem,   proniká   samozřejmě   do   interiéru   i   větší   hluk   z   ulice. Odborným seřízením se sníží i pronikající hluk z ulice a množství pronikajícího prachu z ulice. Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla se jedná se o neseřízené kování, závadu lze odstranit. Při manipulaci s oknem se ozývají divné zvuky či skřípání, vadí to ? V tomto případě zajistěte okamžitě odborný servis, aby nedošlo k nevratnému poškození dílů kování. Co mám dělat, když se klika protáčí a okno nelze otevřít či zavřít ? Toto   již   bývá   většinou   bohužel   projev   nevratného   poškození   některého   dílu   kování.   V   tomto   případě   je nutné   objednání   náhradního   dílu   a   následná   výměna   a   celkové   seřízení   kování,   aby   vše   fungovalo   jak má. Předcházejte těmto stavům pravidelnými servisními prohlídkami. Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V   tomto   případě   je   nutné   provést   odborný   servis,   v   některých   případech   se   může   jednat   i   o   poškozené kování. V žádném případě nepoužívejte násilí, ve většině případů pak dochází k poškození kování. Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou   údržbou   zamezíte   nechtěnému   úniku   tepla   z   interiéru   a   snížíte   pronikající   hluk   z   ulice   do místnosti,   čímž   bude   zachována   celková   pohoda   v   interiéru.   Dále   dojde   k   prodloužení   životnosti   oken   a dveří   a   bude   udržována   požadovaná   funkčnost   a   ovladatelnosti   a   bude   zachována   bepečnost   proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany. Je možné vyměnit těsnění u plastového okna ? Těsnění je ztvrdlé a netěsní. Provádíme    výměnu    nevyhovujícího    těsnění.    Nabízíme    těsnění    do    různých    typů    drážek    od    většiny výrobců   oken   a   dveří.   Nabízíme   silikonové   těsnění,   které   si   zachovává   svou   elasticitu   mnohem   déle   než běžné gumové či plastové těsnění. Mohu si okna seřídit sám? Základní   nastavení   a   promazání   zřejmě   zruční   lidé   zvládnou.   Mnohokrát   jsme   však   řešili   odstranění závad    vzniklé    právě    neodborným    seřízením.    Určitě    však    doporučujeme    promazání    v    místech označených   olejničkou   několika   kapkami   oleje   na   šicí   stroje   nebo   jiným.   Přestože   se   seřízení   okna   může zdát   jednoduché,   je   třeba   mít   na   paměti,   že   na   funkčnost   okna   mohou   mít   vliv   i   další   vlivy.   Mezi   ně   patří třeba   prohnutí   rámu,   svěšení   křídla,   chybná   kompletace   a   nastavení   kování   při   výrobě   či   montáži   oken, nesprávné zabudování rámu, překročení mezí seřizovacích prvků a podobně.
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov Nabídka služeb

Servis a oprava oken a dveří - poradna