HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Poradna - okna a dveře - servis a údržba, závady

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNO, DVEŘE - OPRAVA, SERVIS, ÚDRŽBA

Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis   plastových   oken   a   dveří   či   eurooken   by   se   měl   provádět   pravidelně,   minimálně   1x   za   rok   nejlépe   před zimou.   U   nadměrně   namáhaných   dveří   (vchodové   dveře   bytových   domů,   úřadů   a   institucí   apod)   se   doporučuje 1x   za   6   měsíců.   Tvrzení,   že   plastová   okna   jsou   bezúdržbové,      jsou   mylná.   Bezúdržbový   je   pouze   povrch   na rozdíl od dřevěných oken. Nutná je však zejména údržba kování (viz. dále). Při otevírání nebo zavírání okna a dveří něco drhne, vadí to ? Otevírání   a   zavírání   křídel   oken   a   dveří   musí   být   plynulé   a   křídlo   ani   žádná   její   část   by   neměla   kolidovat   s rámovou   částí,   nikde   by   nic   nemělo   drhnout   či   narážet.   V   opačném   případě   hrozí   poškození   zejména   plastových částí   oken   či   dveří,   v   horším   případě   k   vylomení   pantů.   Tento   stav   může   ovlivnit   i   správnou   funkčnost   oken   či dveří (snížená bezpečnost, horší ovladatelnost a s tím související poškození kování). Mohu si okna seřídit sám? Přestože   se   seřízení   okna   může   zdát   jednoduché,   je   třeba   mít   na   paměti,   že   pro   správnou   funkci   oken   či   dveří   je nutné    správné    nastavení    kování    jako    celku.    Funkčnost    jednotlivých    dílů    je    na    sobě    závislá.    Obecně    je doporučováno   lidem,   kteří   mají   s   touto   činností   zkušenost   a   určitou   praxi.   Nikdo   vám   přesně   neřekne,   co   a   jak seřídit   a   o   kolik   stupňů   co   otočit,   k   tomu   je   důležitá   praxe   a   znalost   funkce   kování.   Existují   návody   na   internetu, ty   jsou   však   velice   obecné   a   při   nepochopení   funkce   kování   jako   celku,   může   naopak   dojít   ke   zkrácení   životnosti nebo   k   většímu   poškození   z   důvodu   špatného   nastavení   prvků   kování.   Aby   to   nebylo   tak   jednoduché,   existuje několik   výrobců   kování   s   různými   typy   kování.   Základní   nastavení   a   promazání   zřejmě   zruční   lidé   zvládnou. Mnohokrát   jsme   však   řešili   odstranění   závad   vzniklé   právě   neodborným   seřízením.   Určitě   však   doporučujeme promazání   v   místech   označených   vhodným   mazacím   prostředkem.   Funkčnost   oken   či   dveří   může   být   navíc ovlivněna   mnoha   jinými   faktory,   např.   prohnutí   rámu,   svěšení   křídla,   chybná   kompletace   a   nastavení   kování   při výrobě   či   montáži   oken,   nesprávné   zabudování   rámu,   překročení   mezí   seřizovacích   prvků   a   podobně,   a   to   je nutné brát v úvahu při provádění seřízení kování. Je   nutné   zvolit   opravdu   odbornou   a   spolehlivou   firmu,   jejíž   pracovnící   své   práci   rozumí   a   nejde   jim   pouze   o kvantitu   a   zisk.Takový   “servis”   pak   nepřináší   žádný   užitek   a   pro   objednatele   to   jsou   pouze   zbytečné   finanční výdaje. Co je mikroventilace ? Mikroventilace   je   poloha   okenního   křídla   moderních   okenních   systémů.   V   této   poloze   je   okenní   či   dveřní   křídlo uzavřeno   s   aktivní   průvzdušnou   spárou   v   závislosti   na   vůli   uživatele.   Tento   jev   fyzikálně   nazýváme   infiltrace nebo-li minimální výměna vzduchu. V této poloze však křídlo není dokonale zabezpečené. Nová   moderní   okna   (plastová,   hliníková,   eurookna)   jsou   prakticky   dokonale   těsná,   což   ale   není   to   nejvhodnější řešení   pro   zdravé   prostředí.   Z   tohoto   důvodu   byla   do   moderních   okenních   systému   implementována   funkce mikroventilace.   Tato   poloha   křídla   však   nedokáže   nahradit   potřebnou   hygienickou   výměnu   vzduchu   v   běžně obývaných   místnostech   a   není   ekonomická   v   zimním   období.   Funkce   mikroventilace   se   doporučuje   používat zejména   v   teplém   období.   V   zimním   období   se   nedoporučuje   používání   ventilačky   ani   mikroventilace,   jelikož   v zimě   nepřináší   žádný   podstatný   efekt,   pouze   zvyšuje   náklady   na   vytápění   a   hrozí   při   jejím   používání   namrzání kování a následná kondenzace vedoucí k poškození rzí kování. Pro   dokonalou   výměnu   vzduchu   je   nutné   větrání   plně   otevřenými   okny   po   dobu   5   -   10   min   cca   3   -   5   denně nejlépe průvanem (při dodržení bezpečnosti - bouchnutí dveří vlivem průvanu apod.). Dokonalá   těsnost   moderních   okenních   systémů   se   však   stárnutím   a   opotřebováním   jednotlivých   dílů   kování zhoršuje,   pokud   nevěnujeme   okenním   systémům   dostatečnou   péči   a   údržbu.   Výrobci   okenních   systémů   a kování proto doporučují pravidelné každoroční servisní a revizní prohlídky. U   starých   dřevěných   či   kovových   oknech   a   dveří   vlivem   netěsnosti,   která   byla   běžná,   docházelo   v   místnostech   k nepřetržité   výměně   vzduchu   a   úniku   teplat   mimo   vůle   uživatele.   Nedocházelo   proto   k   hromadění   vlhkosti   v interiéru a rosení oken, ale způsobovalo značné tepelné ztráty. Starší okna už tolik netěsní, pomůže servis ? Okna   i   dveře   postupně   stárnou,   dochází   ke   stárnutí   materiálu   a   ke   změnám   vlivem   používání,   stejně   jako   např.   u vašeho    automobilu.    Dopřejte    proto    vašim    oknům    a    dveřím    servisní    prohlídku,    při    které    budou    odstraněny závady,   které   mnohdy   ani   běžný   uživatel   nezaregistruje,   bude   provedeno   odborné   seřízení   a   odstranění   příp. netěsnosti mezi křídlem a rámem okna či dveří. Nechte si včas vaše okna seřídit a nenechte utíkat vaše drahocenné teplo. Klikou lze špatně otáčet, u některých oken nelze klikou otočit až do konce. Co s tím ? V   tomto   případě   doporučujeme   zajistit   servis   co   nejdříve,   aby   nedošlo   k   poškození   jednotlivých   dílů   kování. Vlivem   nadměrného   namáhání      jednotlivých   dílů   kování   dochází   k   nevratnému   poškození.   Výměna   těchto   dílů bývá pak finančně náročnější. Je proto vhodné těmto situacím předejít. Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud   okna   špatně   těsní   mezi   křídly   a   rámem,   proniká   samozřejmě   do   interiéru   i   větší   hluk   z   ulice.   Odborným seřízením se sníží i pronikající hluk z ulice a množství pronikajícího prachu z ulice. Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla se jedná se o neseřízené kování, závadu lze odstranit. Při manipulaci s oknem se ozývají divné zvuky či skřípání, vadí to ? V tomto případě zajistěte okamžitě odborný servis, aby nedošlo k nevratnému poškození dílů kování. Co mám dělat, když se klika protáčí a okno nelze otevřít či zavřít ? Toto   již   bývá   většinou   bohužel   projev   nevratného   poškození   některého   dílu   kování.   V   tomto   případě   je   nutné objednání    náhradního    dílu    a    následná    výměna    a    celkové    seřízení    kování,    aby    vše    fungovalo    jak    má. Předcházejte těmto stavům pravidelnými servisními prohlídkami. Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V   tomto   případě   je   nutné   provést   odborný   servis,   v   některých   případech   se   může   jednat   i   o   poškozené   kování.   V žádném případě nepoužívejte násilí, ve většině případů pak dochází k poškození kování. Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou   údržbou   zamezíte   nechtěnému   úniku   tepla   z   interiéru   a   snížíte   pronikající   hluk   z   ulice   do   místnosti, čímž   bude   zachována   celková   pohoda   v   interiéru.   Dále   dojde   k   prodloužení   životnosti   oken   a   dveří   a   bude udržována   požadovaná   funkčnost   a   ovladatelnosti   a   bude   zachována   bepečnost   proti   neoprávněnému   vniknutí   z vnější strany. Důležitá je běžná péče o okna a pravidelné čištění . Je možné vyměnit těsnění u plastového okna ? Těsnění je ztvrdlé a netěsní. Provádíme   výměnu   nevyhovujícího   těsnění.   Nabízíme   těsnění   do   různých   typů   drážek   od   většiny   výrobců   oken a   dveří.   Nabízíme   silikonové   těsnění,   které   si   zachovává   svou   elasticitu   mnohem   déle   než   běžné   gumové   či plastové těsnění. Jaké okno je lepší, dřevěnené nebo plastové? Každý   materiál   má   svá   pro   a   proti.   Na   internetu   je   mnoho   webů   s   články    nebo   srovnání   těchto   oken .   Pokud   se však    nejedná    o    chalupu    nebo    stavbu    převážně    z    přírodních    materiálů    nebo    nemáte    proti    plastu    averzi, doporučujeme   plastová   okna,   která   jsou   méně   náročná   na   údržbu.   Žádné   z   uvedených   oken   není   bezúdržbové, ale u dřevěných je nutná údržba povrchu.
Servis a oprava oken a dveří KalMont - údržba kování Servis a oprava oken KalMont - rezavý pant okna Servis a oprava oken KalMont - utržený pant okna
Posuvné     dveře     vyžadují zvýšenou    péči    a    údržbu kování.
Utržený   pant   balkónových dveří   z   důvodu   zanedbání servisních      prohlídek      a údržby.
Koroze    kování    vedoucí    k nevratnému             spojení pouzdra       s       čepem       a následné     utržení     pantu následkem     čehož     hrozí vypadnutí    křídla    z    rámu (viz. níže).
Servis oken a dveří KalMont Litvínov - údržba kování
Poškozené           dveřní kování,         zanedbaná údržba
Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis   plastových   oken   a   dveří   či   eurooken   by   se   měl   provádět pravidelně,   minimálně   1x   za   rok   nejlépe   před   zimou.   U   nadměrně namáhaných    dveří    (vchodové    dveře    bytových    domů,    úřadů    a institucí    apod)    se    doporučuje    1x    za    6    měsíců.    Tvrzení,    že plastová   okna   jsou   bezúdržbové,      jsou   mylná.   Bezúdržbový   je pouze    povrch    na    rozdíl    od    dřevěných    oken.    Nutná    je    však zejména údržba kování (viz. dále). Při otevírání nebo zavírání okna a dveří něco drhne, vadí to ? Otevírání   a   zavírání   křídel   oken   a   dveří   musí   být   plynulé   a   křídlo ani   žádná   její   část   by   neměla   kolidovat   s   rámovou   částí,   nikde   by nic    nemělo    drhnout    či    narážet.    V    opačném    případě    hrozí poškození    zejména    plastových    částí    oken    či    dveří,    v    horším případě   k   vylomení   pantů.   Tento   stav   může   ovlivnit   i   správnou funkčnost   oken   či   dveří   (snížená   bezpečnost,   horší   ovladatelnost a s tím související poškození kování). Mohu si okna seřídit sám? Přestože   se   seřízení   okna   může   zdát   jednoduché,   je   třeba   mít na   paměti,   že   pro   správnou   funkci   oken   či   dveří   je   nutné   správné nastavení   kování   jako   celku.   Funkčnost   jednotlivých   dílů   je   na sobě   závislá.   Obecně   je   doporučováno   lidem,   kteří   mají   s   touto činností   zkušenost   a   určitou   praxi.   Nikdo   vám   přesně   neřekne, co   a   jak   seřídit   a   o   kolik   stupňů   co   otočit,   k   tomu   je   důležitá   praxe   a   znalost   funkce   kování. Existují   návody   na   internetu,   ty   jsou   však   velice   obecné   a   při   nepochopení   funkce   kování   jako celku,   může   naopak   dojít   ke   zkrácení   životnosti   nebo   k   většímu   poškození   z   důvodu   špatného nastavení    prvků    kování.   Aby    to    nebylo    tak    jednoduché,    existuje    několik    výrobců    kování    s různými   typy   kování.   Základní   nastavení   a   promazání   zřejmě   zruční   lidé   zvládnou.   Mnohokrát jsme     však     řešili     odstranění     závad     vzniklé     právě     neodborným     seřízením.     Určitě     však doporučujeme   promazání   v   místech   označených   vhodným   mazacím   prostředkem.   Funkčnost oken   či   dveří   může   být   navíc   ovlivněna   mnoha   jinými   faktory,   např.   prohnutí   rámu,   svěšení křídla,    chybná    kompletace    a    nastavení    kování    při    výrobě    či    montáži    oken,    nesprávné zabudování   rámu,   překročení   mezí   seřizovacích   prvků   a   podobně,   a   to   je   nutné   brát   v   úvahu   při provádění seřízení kování. Je   nutné   zvolit   opravdu   odbornou   a   spolehlivou   firmu,   jejíž   pracovnící   své   práci   rozumí   a   nejde jim   pouze   o   kvantitu   a   zisk.Takový   “servis”   pak   nepřináší   žádný   užitek   a   pro   objednatele   to   jsou pouze zbytečné finanční výdaje. Co je mikroventilace ? Mikroventilace   je   poloha   okenního   křídla   moderních   okenních   systémů.   V   této   poloze   je   okenní či   dveřní   křídlo   uzavřeno   s   aktivní   průvzdušnou   spárou   v   závislosti   na   vůli   uživatele.   Tento   jev fyzikálně   nazýváme   infiltrace   nebo-li   minimální   výměna   vzduchu.   V   této   poloze   však   křídlo   není dokonale zabezpečené. Nová   moderní   okna   (plastová,   hliníková,   eurookna)   jsou   prakticky   dokonale   těsná,   což   ale   není to   nejvhodnější   řešení   pro   zdravé   prostředí.   Z   tohoto   důvodu   byla   do   moderních   okenních systému   implementována   funkce   mikroventilace.   Tato   poloha   křídla   však   nedokáže   nahradit potřebnou   hygienickou   výměnu   vzduchu   v   běžně   obývaných   místnostech   a   není   ekonomická   v zimním   období.   Funkce   mikroventilace   se   doporučuje   používat   zejména   v   teplém   období.   V zimním    období    se    nedoporučuje    používání    ventilačky    ani    mikroventilace,    jelikož    v    zimě nepřináší   žádný   podstatný   efekt,   pouze   zvyšuje   náklady   na   vytápění   a   hrozí   při   jejím   používání namrzání kování a následná kondenzace vedoucí k poškození rzí kování. Pro   dokonalou   výměnu   vzduchu   je   nutné   větrání   plně   otevřenými   okny   po   dobu   5   -   10   min   cca   3 - 5 denně nejlépe průvanem (při dodržení bezpečnosti - bouchnutí dveří vlivem průvanu apod.). Dokonalá   těsnost   moderních   okenních   systémů   se   však   stárnutím   a   opotřebováním   jednotlivých dílů   kování   zhoršuje,   pokud   nevěnujeme   okenním   systémům   dostatečnou   péči   a   údržbu.   Výrobci okenních systémů a kování proto doporučují pravidelné každoroční servisní a revizní prohlídky. U   starých   dřevěných   či   kovových   oknech   a   dveří   vlivem   netěsnosti,   která   byla   běžná,   docházelo v   místnostech   k   nepřetržité   výměně   vzduchu   a   úniku   teplat   mimo   vůle   uživatele.   Nedocházelo proto k hromadění vlhkosti v interiéru a rosení oken, ale způsobovalo značné tepelné ztráty. Starší okna už tolik netěsní, pomůže servis ? Okna   i   dveře   postupně   stárnou,   dochází   ke   stárnutí   materiálu   a   ke   změnám   vlivem   používání, stejně   jako   např.   u   vašeho   automobilu.   Dopřejte   proto   vašim   oknům   a   dveřím   servisní   prohlídku, při    které    budou    odstraněny    závady,    které    mnohdy    ani    běžný    uživatel    nezaregistruje,    bude provedeno odborné seřízení a odstranění příp. netěsnosti mezi křídlem a rámem okna či dveří. Nechte si včas vaše okna seřídit a nenechte utíkat vaše drahocenné teplo. Klikou lze špatně otáčet, u některých oken nelze klikou otočit až do konce. Co s tím ? V   tomto   případě   doporučujeme   zajistit   servis   co   nejdříve,   aby   nedošlo   k   poškození   jednotlivých dílů   kování.   Vlivem   nadměrného   namáhání      jednotlivých   dílů   kování   dochází   k   nevratnému poškození.   Výměna   těchto   dílů   bývá   pak   finančně   náročnější.   Je   proto   vhodné   těmto   situacím předejít. Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud   okna   špatně   těsní   mezi   křídly   a   rámem,   proniká   samozřejmě   do   interiéru   i   větší   hluk   z ulice.   Odborným   seřízením   se   sníží   i   pronikající   hluk   z   ulice   a   množství   pronikajícího   prachu   z ulice. Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla se jedná se o neseřízené kování, závadu lze odstranit. Při manipulaci s oknem se ozývají divné zvuky či skřípání, vadí to ? V   tomto   případě   zajistěte   okamžitě   odborný   servis,   aby   nedošlo   k   nevratnému   poškození   dílů kování. Co mám dělat, když se klika protáčí a okno nelze otevřít či zavřít ? Toto   již   bývá   většinou   bohužel   projev   nevratného   poškození   některého   dílu   kování.   V   tomto případě   je   nutné   objednání   náhradního   dílu   a   následná   výměna   a   celkové   seřízení   kování,   aby vše fungovalo jak má. Předcházejte těmto stavům pravidelnými servisními prohlídkami. Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V   tomto   případě   je   nutné   provést   odborný   servis,   v   některých   případech   se   může   jednat   i   o poškozené   kování.   V   žádném   případě   nepoužívejte   násilí,   ve   většině   případů   pak   dochází   k poškození kování. Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou   údržbou   zamezíte   nechtěnému   úniku   tepla   z   interiéru   a   snížíte   pronikající   hluk   z ulice   do   místnosti,   čímž   bude   zachována   celková   pohoda   v   interiéru.   Dále   dojde   k   prodloužení životnosti    oken    a    dveří    a    bude    udržována    požadovaná    funkčnost    a    ovladatelnosti    a    bude zachována bepečnost proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany. Je možné vyměnit těsnění u plastového okna ? Těsnění je ztvrdlé a netěsní.
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - poradna

Servis oken KalMont - poškozené kování