HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Neseřízená okna a dveře - šance pro zloděje

Velmi   důležitý   je   technický   stav   a   funkčnost   obvodového   kování   včetně   rámových   protikusů   a   jejich   vzájemná součinnost.   Kování   obsahuje   bezpečnostní   prvky,   které   musí   100%   plnit   svou   funkci.   V   opačném   případě   se příp   pachatel   -   zloděj   mnohem   snáze   dostane   do   vašeho   bytu   či   domu.   Pro   příp.   pachatele   tvoří   takovéto okno   min.   překážku,   neboť   jej   lze   z   vnější   strany   otevřít   téměř   bez   poškození.   V   příp.   že   jsou   uzavírací   a bezpečnostní   prvky   správně   nastaveny,   je   již   mnohem   více   náročné   (mechanicky   i   časově)   okno   otevřít   z vnější strany a příp. pachatel po několika marných pokusech o otevření odchází. Pravidelnou   servisní   prohlídkou   a   seřízením   se   navíc   odstraní   příp.   netěsnosti,   o   kterých   mnohdy   lidé   ani neví,   čímž   samozřejmě   ušetříte   za   ušetřenou   energii   za   vytápění.   Pravidelnou   péčí   navíc   zvýšíte   životnost   a užitnou hodnotu vašich oken a dveří. Vstupní   dveře   by   měly   být   pevné   s   mechanickými   zábranami   a   kvalitním   bezpečnostním   zámkem.   Novější typy dveří již disponují vícebodovým uzamykáním.
Účinná    ochrana    je    zabezpečena    pouze    výborným    technickým    stavem    oken    a    dveří,     zejména    pak správnou funkcí okenního a dveřního kování. Důležité   jsou   pravidelné   odborné   servisní   prohlídky.   Velmi   často   se   setkáváme   s   částečnou   nefunkčností uzavíracích a bezpečnostních prvků a nesprávným nastavením těchto prvků, aniž by to uživatel věděl. Správná    funkčnost    a    bezpečnost    oken    se    postupně    s    délkou    provozu    zhoršuje,    pokud    není    prováděna pravidelná   údržba   a   odborný   servis   kování.   Bohužel   se   setkáváme   i   s   tím,   že   kování   není   správně   seřízeno ani   u   nových   oken.   Montážní   firmy   po   montáži   oken   vyzkouší   funkčnost   okna   či   dveří,   zda   jej   lze   zavřít   a otevřít. Časem   dochází   k   omezení   funkčnosti   kování,   klikou   nelze   otáčet   v   úplném   rozpětí   (180°   u   oken   s   ventilačkou nebo   90°u   křídel   bez   ventilačky).   Případní   zloději   či   tipaři   si   všímají,   zda   jsou   okenní   kliky   zcela   ve   svislé poloze   směrem   dolů   nebo   zda   jsou   šikmo.   Pokud   není   okenní   klika   svisle   dolů,   není   křídlo   okna   či   dveří dostatečně   zabezpečeno.   To   je   v   podstatě   pozvánka   pro   zloděje,   jelikož   u   takového   okna   či   dveří   nelze předpokládat   větší   odolnost.   V   mnoha   případech   nejsou   v   tomto   případě   ani   zjištěny   náznaky   násilného vniknutí,   což   je   pro   pojiš´tovny   podmínka   pro   řádné   plnění   smlouvy.   To   znamená,   že   v   tomto   případě   vám pojišťovna   nic   nevyplatí,   Nezřídka   se   v   těchto   případech   jedná   i   o   příležitostné   zloděje,   jelikož   se   těmto nabídkám špatně odolává….

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNO, DVEŘE - ÚDRŽBA, SERVIS, OPRAVA, BEZPEČNOST

Servis a údržba oken a dveří - bezpečnost - KalMont Litvínov
Představa     o     tom,     že     jsou     plastová     okna bezúdržbová    platí    pouze    ve    smyslu    ošetření povrchu,   tzn,   že   se   na   rozdíl   od   dřevěných   oken nenatírají.   Doporučuje   se   pravidelný   servis   1x za rok, okna ne starší než 5 let pak 1x za 2 roky. Přinášíme        vám        několik        rad        ohledně zabezpečení vaší domácnosti. Rozhodně   nikdy   nenechávejte   okna   v   době   vaší nepřítomnosti     v     bytě     vyklopená     ani     jinak nezajištěná,    a    to    ani    v    poloze    mikroventilace, Okna     a     balkónové     dveře     nejsou     v     těchto polohách   pevně   zajištěna   a   lze   je   pak   snadno mechanicky    překonat    zejména    v    přízemních prostorách, kde jsou zvenčí snadno dostupné.
Velmi   účinným   doplňkem   jsou   uzamykatelné   kliky   na   oknech   nebo   na   balkónových   dveřích . Po   rozbití   skla   není   možné   klikou   otočit   a   okno   otevřít,   pachatel   by   musel   rozbít   celé   sklo,   aby   se dostal   do   objektu,   což   samozřejmě   způsobuje   hodně   hluku   a   ve   většině   případech   se   pachatel   do objektu   tímto   způsobem   již   nesnaží   vniknout,   jelikož   hrozí   pořezání   o   sklo   v   okně   a   navíc   by   se musel   protáhnout   menším   otvorem,   než   při   otevřeném   okně.   Pokud   však   není   zajištěna   dokonalá funkčnost kování, ani tyto kliky vám od zlodějů nepomohou.
V    případě,    že    jsou    v    místnostech    děti    bez    trvalého    dozoru    (např.    dětské    pokoje), doporučujeme   provést   výměnu   standardních   okenních   či   balónových   klik   za   uzamykatelné   (s dětskou   pojistkou)   z   důvodu   možného   vypadnutí   dítěte   z   okna   či   balkónu.   Bohužel   ne ž    tato   událost   skončí   šťastně   jako   v   tomto   případě:   Tříleté   dítě   vypadlo   z   okna (Deník.cz) .   Tyto   případy   se   bohužel   stávají   velmi   často   a   mnohdy   končí   tragicky. Tyto kliky navíc zvýší bezpečnost vešeho okna či balkónových dveří z vnější strany. Velmi   účiné   jsou   uzamykatelné   kliky   na   oknech   nebo   na   balkónových   dveřích . Po   rozbití   skla   není   možné   klikou   otočit   a   okno   otevřít,   pachatel   by   musel   rozbít   celé sklo,   aby   se   dostal   do   objektu,   což   samozřejmě   způsobuje   hodně   hluku   a   ve   většině případech   se   pachatel   do   objektu   tímto   způsobem   již   nesnaží   vniknout,   jelikož   hrozí pořezání   o   sklo   v   okně   a   navíc   by   se   musel   protáhnout   menším   otvorem,   než   při otevřeném okně.
Bezpečnost dětí
Účinná    ochrana    je    zabezpečena    pouze    výborným    technickým stavem    oken    a    dveří,     zejména    pak    správnou    funkcí    okenního    a dveřního kování. Důležité    jsou    pravidelné    odborné servisní   prohlídky.   Velmi   často   se   setkáváme   s   částečnou nefunkčností     uzavíracích     a     bezpečnostních     prvků     a nesprávným   nastavením   těchto   prvků,   aniž   by   to   uživatel věděl. Představa   o   tom,   že   jsou   plastová   okna   bezúdržbová   platí pouze   ve   smyslu   ošetření   povrchu,   tzn,   že   se   na   rozdíl   od dřevěných    oken    nenatírají.    Doporučuje    se    pravidelný servis 1x za rok, okna ne starší než 5 let pak 1x za 2 roky. Velmi   důležitý   je   technický   stav   a   funkčnost   obvodového kování     včetně     rámových     protikusů     a     jejich     vzájemná     součinnost.     Kování     obsahuje bezpečnostní   prvky,   které   musí   100%   plnit   svou   funkci.   V   opačném   případě   se   příp   pachatel   - zloděj   mnohem   snáze   dostane   do   vašeho   bytu   či   domu.   Pro   příp.   pachatele   tvoří   takovéto okno   min.   překážku,   neboť   jej   lze   z   vnější   strany   otevřít   téměř   bez   poškození.   V   příp.   že   jsou uzavírací   a   bezpečnostní   prvky   správně   nastaveny,   je   již   mnohem   více   náročné   (mechanicky i   časově)   okno   otevřít   z   vnější   strany   a   příp.   pachatel   po   několika   marných   pokusech   o otevření odchází. Pravidelnou   servisní   prohlídkou   a   seřízením   se   navíc   odstraní   příp.   netěsnosti,   o   kterých mnohdy    lidé    ani    neví,    čímž    samozřejmě    ušetříte    za    ušetřenou    energii    za    vytápění. Pravidelnou   péčí   navíc   zvýšíte   životnost   a   užitnou   hodnotu   vašich   oken   a   dveří.   Při   zavření musí okenní či balkónová klika směřovat kolmo k zemi, nikoli šikmo! V případě zájmu provádíme odborný servis oken a dveří. Vstupní   dveře   by   měly   být   pevné   s   mechanickými   zábranami   a   kvalitním   bezpečnostním zámkem. Novější typy dveří již disponují vícebodovým uzamykáním.
Chtěli    bychom    Vám    předat    několik    rad    ohledně    zabezpečení    vaší domácnosti. Rozhodně   nikdy   nenechávejte   okna   v   době   vaší   nepřítomnosti   v bytě     vyklopená     ani     jinak     nezajištěná ,     a     to     ani     v     poloze mikroventilace.    Okna    a    balkónové    dveře    nejsou    v    těchto    polohách pevně   zajištěna   a   lze   je   pak   snadno   mechanicky   překonat   zejména   v přízemních prostorách, kde jsou zvenčí snadno dostupné.
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov Nabídka služeb

Servis a oprava oken a dveří - bezpečnostní kliky

Oprava a servis oken a dveří - KalMont Litvínov