HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Nejčastější projevy závad plastových oken a dveří: velmi snadné otáčení okenní klikou v celém rozsahu - nedostatečná těsnost, snížená bezpečnost kolize křídla s rámovým kováním - drhnutí nebo narážení křídla o rámové kování při zavírání a otevírání obtížné    otáčení    okenní    klikou    -    odchýlení    od    původní    pozice    křídla    vůči    rámu    -    nutné    seřízení,    snížená bezpečnost nezvyklé   zvuky   při   manipulaci   -   praskání,   skřípání   či   drhnutí   při   otáčení   okenní   kliky,   obtížné   otáčení   klikou, otáčení   klikou   pouze   v   omezeném   rozsahu   -   absence   pravidelného   servisu   -   hrozí   vážné   poškození   obvodového kování - nutný servis netěsnost, pískání či meluzína, únik tepla, námraza - odchýlení křídla - nutné seřízení omezená funkčnost, protáčení okenní kliky - nutný servis, zvýšená vlhkost, rosení skel, plíseň, koroze kování - nutné posouzení u zákazníka V   případě   jakékoliv   pochybnosti   je   vhodné   nechat   provést   servisní   prohlídku,   aby   nedošlo   k   následnému   poškození kování,   následkem   čehož   může   být   následná   oprava   mnohem   dražší.   Dalším   důvodem   je   snížená   bezpečnost,   úniky tepla, hluk z ulice apod. Z   důvodu   zvýšených   finančních   nákladů   zanedbáním   údržby   doporučujeme   pravidelný   servis   min.   1   x   za   2   roky,   u starších oken 1x za rok.
OTEVŘENO Poloha kliky: vodorovně Funkce: celkové otevření okna. Používá   se   při   krátkém   intenzivním   větrání   zejména   v   zimním   období,   kdy   je potřeba   vyměnit   velký   objem   vzduchu   v   interiéru   nebo   snížit   vnitřní   vlhkost   v místnosti   v   co   nejkratší   době   nebo   při   údržbě   (mytí   apod.)   v   V   této   poloze nenechávejte    křídlo    dlouhou    dobu,    jelikož    dochází    ke    zvýšenému    namáhání pantů i celé konstrukce okna či balkónových dveří. V   případě   zvýšené   vlhkosti   se   doporučuje   větrání   5   -   7x   denně   po   dobu   5   -10 minut,   nejlépe   průvanem   při   zachování   bezpečnosti   (zamezit   přístupu   dětí   a zvířat k otevřeným oknům, fixace oken a dveří proti zavření průvanem apod.) VENTILAČKA Poloha kliky: kolmo nahoru Funkce: dlouhodobé větrání nebo při vaření či sušení prádla Vhodné    pro    dlouhodobé    větrání    mimo    topnou    sezónu    nebo    při    nárazovém zvýšení   vlhkosti   v   místnosti   (vaření,   praní,   sušení   prádla   apod.)   Tuto   polohu křídla nepoužívejte v případě vaší nepřítomnosti v objektu a při větších náporech větru.
Poloha okenní kliky - KalMont Litvínov
MIKROVENTILACE Poloha   kliky:   šikmo   vzhůru   pod   úhlem   45°   -   mezi   polohou   otevřeno   a   ventilačka   (některá   zejména   starší   okna   touto funkcí nedisponují) Funkce: minimální výměna vzduchu v místnosti - přivětrávání Tato poloha způsobí mírné oddálení křídla okna od rámu. Slouží opět k dlouhodobému přivětrávání v teplém období. Při   odchodu   z   objektu   nezapomeňte   okno   opět   zavřít,   protože   při   této   poloze   není   okno   dostatečně   zabezpečeno   proti násilnému vniknutí. ZAVŘENO Poloha kliky: kolmo dolů Funkce: okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní. Klika   v   této   poloze   musí   směrovat   kolmo   dolů,   ne   šikmo!   Jen   v   této   poloze   budou   všechny   uzavírací   a   bezpečnostní prvky plnit svoji funkci a křídlo (resp. těsnění) okna či dveří  bude maximálně přiléhat k rámu okna. Pouze   takto   zavřené   okno   tvoří   minimální   dostatečnou   překážku   proti   vloupání.   Pro   zvýšení   bezpečnosti   nabízíme výměnu standardních okenních či balkónových klik za kliky bezpečnostní.

Správná údržba a obsluha oken, polohy okenní kliky

Nejčastější závady oken a dveří

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNA A DVEŘE - ÚDRŽBA, SERVIS, VĚTRÁNÍ

OTEVŘENO Poloha kliky: vodorovně Funkce: celkové otevření okna. Používá    se    při    krátkém    intenzivním    větrání    zejména    v    zimním období,   kdy   je   potřeba   vyměnit   velký   objem   vzduchu   v   interiéru nebo   snížit   vnitřní   vlhkost   v   místnosti   v   co   nejkratší   době   nebo   při údržbě   (mytí   apod.)   v   V   této   poloze   nenechávejte   křídlo   dlouhou dobu,    jelikož    dochází    ke    zvýšenému    namáhání    pantů    i    celé konstrukce okna či balkónových dveří. V   případě   zvýšené   vlhkosti   se   doporučuje   větrání   5   -   7x   denně   po dobu    5    -10    minut,    nejlépe    průvanem    při    zachování    bezpečnosti (zamezit   přístupu   dětí   a   zvířat   k   otevřeným   oknům,   fixace   oken   a   dveří   proti   zavření průvanem apod.) VENTILAČKA Poloha kliky: kolmo nahoru Funkce: dlouhodobé větrání nebo při vaření či sušení prádla Vhodné    pro    dlouhodobé    větrání    mimo    topnou    sezónu    nebo    při    nárazovém    zvýšení vlhkosti   v   místnosti   (vaření,   praní,   sušení   prádla   apod.)   Tuto   polohu   křídla   nepoužívejte   v případě vaší nepřítomnosti v objektu a při větších náporech větru.
Polohy okenní kliky - KalMont Litvínov
MIKROVENTILACE Poloha   kliky:   šikmo   vzhůru   pod   úhlem   45°   -   mezi   polohou   otevřeno   a   ventilačka   (některá zejména starší okna touto funkcí nedisponují) Funkce: minimální výměna vzduchu v místnosti - přivětrávání Tato   poloha   způsobí   mírné   oddálení   křídla   okna   od   rámu.   Slouží   opět   k   dlouhodobému přivětrávání v teplém období. Při   odchodu   z   objektu   nezapomeňte   okno   opět   zavřít,   protože   při   této   poloze   není   okno dostatečně zabezpečeno proti násilnému vniknutí. ZAVŘENO Poloha kliky: kolmo dolů Funkce: okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní. Klika   v   této   poloze   musí   směrovat   kolmo   dolů,   ne   šikmo!   Jen   v   této   poloze   budou   všechny uzavírací   a   bezpečnostní   prvky   plnit   svoji   funkci   a   křídlo   (resp.   těsnění)   okna   či   dveří      bude maximálně přiléhat k rámu okna. Pouze    takto    zavřené    okno    tvoří    minimální    dostatečnou    překážku    proti    vloupání.    Pro zvýšení   bezpečnosti   nabízíme   výměnu   standardních   okenních   či   balkónových   klik   za   kliky bezpečnostní.
Nejčastější závady oken a dveří

Správná údržba a obsluha oken, polohy okenní kliky

info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov

Servis a oprava oken a dveří - obsluha oken