OTEVŘENO Poloha kliky: vodorovně Funkce: celkové otevření okna. Používá    se    při    krátkém    intenzivním    větrání    zejména    v    zimním    období,    kdy    je    potřeba vyměnit   velký   objem   vzduchu   v   interiéru   nebo   snížit   vnitřní   vlhkost   v   místnosti   v   co   nejkratší době   nebo   při   údržbě   (mytí   apod.)   v   V   této   poloze   nenechávejte   křídlo   dlouhou   dobu,   jelikož dochází ke zvýšenému namáhání pantů i celé konstrukce okna či balkónových dveří. V   případě   zvýšené   vlhkosti   se   doporučuje   větrání   5   -   7x   denně   po   dobu   5   -10   minut,   nejlépe průvanem   při   zachování   bezpečnosti   (zamezit   přístupu   dětí   a   zvířat   k   otevřeným   oknům, fixace oken a dveří proti zavření průvanem apod.) VENTILAČKA Poloha kliky: kolmo nahoru Funkce: dlouhodobé větrání mimo topnou sezónu nebo při vaření či sušení prádla. Vhodné   pro   dlouhodobé   větrání   mimo   topnou   sezónu   nebo   při   nárazovém   zvýšení   vlhkosti v místnosti (vaření, praní, sušení prádla apod.)
Nejčastější projevy závad plastových oken a dveří: velmi snadné otáčení okenní klikou v celém rozsahu - nedostatečná těsnost, snížená bezpečnost kolize křídla s rámovým kováním - drhnutí nebo narážení křídla o rámové kování při zavírání a otevírání obtížné otáčení okenní klikou - odchýlení od původní pozice křídla vůči rámu - nutné seřízení, snížená bezpečnost nezvyklé   zvuky   při   manipulaci   -   praskání,   skřípání   či   drhnutí   při   otáčení   okenní   kliky,   obtížné   otáčení   klikou,   otáčení klikou   pouze   v   omezeném   rozsahu   -   absence   pravidelného   servisu   -   hrozí   vážné   poškození   obvodového   kování   -   nutný servis netěsnost, pískání či meluzína, únik tepla, námraza - odchýlení křídla - nutné seřízení omezená funkčnost, protáčení okenní kliky - nutný servis, zvýšená vlhkost, rosení skel, plíseň, koroze kování - nutné posouzení u zákazníka V   případě   jakékoliv   pochybnosti   je   vhodné   nechat   provést   servisní   prohlídku,   aby   nedošlo   k   následnému   poškození   kování, následkem   čehož   může   být   následná   oprava   mnohem   dražší.   Dalším   důvodem   je   snížená   bezpečnost,   úniky   tepla,   hluk   z   ulice apod. Z   důvodu   zvýšených   finančních   nákladů   zanedbáním   údržby   doporučujeme   pravidelný   servis   min.   1   x   za   2   roky,   u   starších oken 1x za rok.
MIKROVENTILACE Poloha   kliky:   šikmo   vzhůru   pod   úhlem   45°   -   mezi   polohou   otevřeno   a   ventilačka   (některá   zejména   starší   okna   touto   funkcí nedisponují) Funkce: menší výměna vzduchu v místnosti - přivětrávání Tato poloha způsobí mírné oddálení křídla okna od rámu. Slouží opět k dlouhodobému přivětrávání, nikoli k výměně vzduchu. Při   odchodu   z   objektu   nezapomeňte   okno   opět   zavřít,   protože   při   této   poloze   není   okno   dostatečně   zabezpečeno   proti   násilnému vniknutí. ZAVŘENO Poloha kliky: kolmo dolů Funkce: okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní. Klika   v   této   poloze   musí   směrovat   kolmo   dolů,   ne   šikmo!   Jen   v   této   poloze   budou   všechny   uzavírací   a   bezpečnostní   prvky   plnit svoji funkci a křídlo (resp. těsnění) okna či dveří  bude maximálně přiléhat k rámu okna. Pouze   takto   zavřené   okno   tvoří   minimální   dostatečnou   překážku   proti   vloupání.   Pro   zvýšení   bezpečnosti   nabízíme   výměnu standardních okenních či balkónových klik za kliky bezpečnostní.
SPRÁVNÁ ÚDRŽBA  A OBSLUHA, SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ, ZÁVADY OKEN A DVEŘÍ
Tuto polohu křídla nepoužívejte v případě vaší nepřítomnosti v objektu a při větších náporech větru.
JAK POZNÁTE ŠPATNĚ SEŘÍZENÉ OKNO ČI DVEŘE NEBO ZÁVADU ?
KalMont - Správné větrání