HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Vlkhost v bytě - KalMont Litvínov
  Mnoho   lidí   se   domnívá,   že   zvýšená   vlhkost   v   bytě   či   vznik   plísně   po instalaci   nových   plastových   oken,   jsou   způsobeny   jejich   špatnou   montáží. To   je   však   velký   omyl.   Ve   většině   případů   je   totiž   důvodem   nesprávné větrání    a    nižší    teplota    v    místnosti.    Další    příčinou    bývá    nedostatečná údržba   oken   a   dveří,   čímž   se   zhoršují   technické   a   fyzikální   vlastnosti oken   a   dveří.   Doporučený   servisní   interval   by   měl   být   1   x   za   2   roky   u oken a dveří ne starších než 5 let a 1 x za rok u oken starších.  
OPTIMÁLNÍ VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU Relativní   vlhkost   vzduchu   přispívá   k   vnímání   tepelné   pohody.   Vyplatí   se   ji   sledovat,   abyste nemuseli   přetápět,   můžete   tím   ušetřit   až   18%   ročních   nákladů   za   vytápění.   Nízká   vlhkost vzduchu   Vás   nutí   pro   dosažení   stejného   pocitu   tepla   vytápět   na   vyšší   teplotu,   a   to   až   o 2–3     °C.     Navíc     velmi     nízká     vlhkost     škodí     zdraví,     protože     vysušuje     dýchací     cesty     a     snižuje obranyschopnost   organismu.   Příliš   vysoká   vlhkost   (nad   60   %   )   také   není   vhodná,   kombinaci   s   chladnými povrchy je častou příčinou kondenzace vodních par a vzniku plísní. Optimální   a   doporučovaná   vzdušná   vlhkost   v   obytných   budovách   by   měla   být   v   rozmezí   40   -   60   %   při   teplotě kolem 20 °C. Pro   získání   potřebných   informací   o   klimatu   ve   vaší   domácnosti,   na   základě   kterých   lze   vyhodnotit   současný stav,   zjistit   zdroje   vlhkosti   a   monitorovat   průběh   snižování   nadměrné   vlhkosti,   je   možné   u   nás   zakoupit   digitální měřič vlhkosti a teploty.
SNÍŽENÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI, LIKVIDACE PLÍSNÍ Pokud   se   vám   v   místnosti   rosí   okna   nebo   se   vám   tvoří   na   stěnách   plíseň,   je   třeba   co   nejdříve   vytvořit   podmínky, kterými   se   těmto   nešvarům   zamezí.   Běžně   používané   prostředky   proti   plísním   (Savo,   protiplísňové   postřiky) pouze   zastaví   růst   již   vytvořené   plísně,   ale   příčina   zůstává.   S   největší   pravděpodobností   se   plíseň   objeví   po nějakém    čase    znovu    na    stejném    či    jiném    místě.    Navíc    vdechování    výparů    většiny    použitých    chemických preparátu   je   zdraví   škodlivé   a   u   osob   pohybujích   se   v   těchto   prostorách   se   může   rozvinout   alergie   a   respirační onemocnění,    onemocnění    dýchacích    cest,    dermatologická    onemocnění    a    také    mají    karcinogenní    účinky. Původním projevem bývá suchý kašel, pálení či slzení očí a bolest hlavy. Jediným   řešením   je   snížení   vlhkosti   na   optimální   hodnotu.   Základním   předpokladem   je   však   správná   funkce   a používání oken a dveří. Pro bezproblémové a samočinné věrání  provádíme montáž větracích klapek.
MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU, POVRCHOVÝCH TEPLOT, PORADENSTVÍ A ODBORNÁ POMOC Pokud   si   nevíte   rady   se   snížením   vzdušné   vlhkosti   ve   vaší   domácnosti,   neváhejte   nás   kontaktovat.   Nabízíme odbornou    pomoc    při    nadměrné    vlhkosti.    Provádíme    měření    vlhkosti    vzduchu,    měření    povrchových    teplot, monitoring   a   indikaci   příčin   vzniku   nadměrné   vlhkosti   ve   vaší   domácnosti,   odstranění   závad   oken   a   dveří přispívající těmto problémům a poradenskou činnost.
ROSENÍ RÁMŮ OKEN A DVEŘÍ, NÁMRAZA Tento   problém   se   většinou   projevuje   v   případě   závady   oken   či   dveří,   kdy   studený   vzduch   z   exteriéru   díky netěsnostem   ochlazuje   rám   a   na   něm   se   pak   v   interiéru   sráží   vlhkost,   která   se   mění   na   kapičky   vody.   V   tomto případě   však   velice   trpí   i   obvodové   kování   oken   a   dveří   z   důvodu   vzniku   rosného   bodu   a   následné   koroze. Mnohdy   bývá   ostění   u   oken   a   dveří   s   tímto   problémem   více   zašpiněné   nebo   vlhké   a   v   horším   případě   napadené plísní. Doporučujeme odborné seřízení včetně odstranění závad  a následné snížení vlhkosti. Vzduch   v   uzavřené   místnosti   se   obohacuje   vodními   parami   z   běžné   lidské   činnosti.   Přebytky   vodních   par   se srážejí   na   nejchladnějších   plochách   v   místnosti,   jakými   jsou   skleněné   výplně   oken   či   dveří   nebo   obklady   na stěnách   či   zdivo   bez   cirkulace   vzduchu   (za   skříněmi,   v   rozích)   apod.,   kde   dochází   ke   kondenzaci   -   vlhkost   se mění   na   vodu.   K   tomuto   jevu   obvykle   dochází   ve   vlhkých   místnostech   s   nedostatečným   vytápěním   nebo   s nadměrnou   koncentrací   par   (kuchyně)   či   s   nadměrným   vznikem   vzdušné   vlhkosti   (sušárny   prádla,   ložnice,   zimní zahrady   aj.)   nebo   i   v   poměrně   suchých   místnostech   při   silných   mrazech.   V   některých   případech   může   být   tento problém   zapříčiněný   závadou   oken   či   dveří.   Máte-li   tento   problém   a   nejste-li   si   jisti   důvodem   potíží,   neváhejte nás kontaktovat. Podle   některých   pramenů   dochází   ke   kondenzaci   vody   již   tehdy,   pokud   při   pokojové   teplotě   21   °C   a   relativní vlhkosti 60 % poklesne vnitřní teplota povrchu (skla) na 13 °C, při 50 % je to zhruba 10 °C.
ROSENÍ SKEL NA OKNECH A DVEŘÍCH
Větrání, vlhkost - KalMont Litvínov

Správné větrání, snížení vlhkosti a rosení skel na oknech

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

OKNA A DVEŘE - ÚDRŽBA, SERVIS, VĚTRÁNÍ, VLHKOST

   Mnoho   lidí   se   domnívá,   že   zvýšená vlhkost    v    bytě    či    vznik    plísně    po instalaci    nových    plastových    oken, jsou      způsobeny      jejich      špatnou montáží.   To   je   však   velký   omyl.   Ve většině    případů    je    totiž    důvodem nesprávné   větrání   a   nižší   teplota   v   místnosti.   Další   příčinou bývá   nedostatečná   údržba   oken   a   dveří,   čímž   se   zhoršují technické   a   fyzikální   vlastnosti   oken   a   dveří.   Doporučený servisní   interval   by   měl   být   1   x   za   2   roky   u   oken   a   dveří   ne starších než 5 let a 1 x za rok u oken starších.  
ROSENÍ RÁMŮ OKEN A DVEŘÍ, NÁMRAZA Tento   problém   se   většinou   projevuje   v   případě   závady   oken   či dveří,    kdy    studený    vzduch    z    exteriéru    díky    netěsnostem ochlazuje   rám   a   na   něm   se   pak   v   interiéru   sráží   vlhkost,   která se   mění   na   kapičky   vody.   V   tomto   případě   však   velice   trpí   i   obvodové   kování   oken   a   dveří   z důvodu   vzniku   rosného   bodu   a   následné   koroze.   Mnohdy   bývá   ostění   u   oken   a   dveří   s   tímto problémem   více   zašpiněné   nebo   vlhké   a   v   horším   případě   napadené   plísní.   Doporučujeme odborné seřízení včetně odstranění závad  a následné snížení vlhkosti. Vzduch   v   uzavřené   místnosti   se   obohacuje   vodními   parami   z   běžné   lidské   činnosti.   Přebytky vodních   par   se   srážejí   na   nejchladnějších   plochách   v   místnosti,   jakými   jsou   skleněné   výplně oken   či   dveří   nebo   obklady   na   stěnách   či   zdivo   bez   cirkulace   vzduchu   (za   skříněmi,   v   rozích) apod.,   kde   dochází   ke   kondenzaci   -   vlhkost   se   mění   na   vodu.   K   tomuto   jevu   obvykle   dochází ve   vlhkých   místnostech   s   nedostatečným   vytápěním   nebo   s   nadměrnou   koncentrací   par (kuchyně)   či   s   nadměrným   vznikem   vzdušné   vlhkosti   (sušárny   prádla,   ložnice,   zimní   zahrady aj.)   nebo   i   v   poměrně   suchých   místnostech   při   silných   mrazech.   V   některých   případech   může být   tento   problém   zapříčiněný   závadou   oken   či   dveří.   Máte-li   tento   problém   a   nejste-li   si   jisti důvodem potíží, neváhejte nás kontaktovat. Podle   některých   pramenů   dochází   ke   kondenzaci   vody   již   tehdy,   pokud   při   pokojové   teplotě 21   °C   a   relativní   vlhkosti   60   %   poklesne   vnitřní   teplota   skla   na   13   °C, při    50    % je to zhruba 10 °C. OPTIMÁLNÍ VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU Relativní   vlhkost   vzduchu   přispívá   k   vnímání   tepelné   pohody.   Vyplatí s   e     ji   sledovat,   abyste   nemuseli   přetápět,   můžete   tím   ušetřit   až   18%   ročních   nákladů z   a     vytápění.   Nízká   vlhkost   vzduchu   Vás   nutí   pro   dosažení   stejného   pocitu   tepla   vytápět   na   vyšší teplotu,   a   to   až   o   2–3   °C.   Navíc   velmi   nízká   vlhkost   škodí   zdraví,   protože   vysušuje   dýchací cesty   a   snižuje   obranyschopnost   organismu.   Příliš   vysoká   vlhkost   (nad   60   %   )   také   není vhodná,   kombinaci   s   chladnými   povrchy   je   častou   příčinou   kondenzace   vodních   par   a   vzniku plísní. Optimální   a   doporučovaná   vzdušná   vlhkost   v   obytných   budovách   by   měla   být   v   rozmezí   40   - 60 % při teplotě kolem 20 °C. Pro   získání   potřebných   informací   o   klimatu   ve   vaší   domácnosti,   na   základě   kterých   lze vyhodnotit   současný   stav,   zjistit   zdroje   vlhkosti   a   monitorovat   průběh   snižování   nadměrné vlhkosti, je možné u nás zakoupit digitální měřič vlhkosti a teploty. SNÍŽENÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI, LIKVIDACE PLÍSNÍ Pokud   se   vám   v   místnosti   rosí   okna   nebo   se   vám   tvoří   na   stěnách   plíseň,   je   třeba   co   nejdříve vytvořit   podmínky,   kterými   se   těmto   nešvarům   zamezí.   Běžně   používané   prostředky   proti plísním   (Savo,   protiplísňové   postřiky)   pouze   zastaví   růst   již   vytvořené   plísně,   ale   příčina zůstává.   S   největší   pravděpodobností   se   plíseň   objeví   po   nějakém   čase   znovu   na   stejném   či jiném   místě.   Navíc   vdechování   výparů   většiny   použitých   chemických   preparátu   je   zdraví škodlivé   a   u   osob   pohybujích   se   v   těchto   prostorách   se   může   rozvinout   alergie   a   respirační onemocnění,     onemocnění     dýchacích     cest,     dermatologická     onemocnění     a     také     mají karcinogenní   účinky.   Původním   projevem   bývá   suchý   kašel,   pálení   či   slzení   očí   a   bolest hlavy. Jediným   řešením   je   snížení   vlhkosti   na   optimální   hodnotu.   Základním   předpokladem   je   však správná    funkce    a    používání    oken    a    dveří.    Pro    bezproblémové    a    samočinné    věrání      provádíme montáž větracích klapek. MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU, POVRCHOVÝCH TEPLOT, PORADENSTVÍ A ODBORNÁ POMOC Pokud   si   nevíte   rady   se   snížením   vzdušné   vlhkosti   ve   vaší   domácnosti,   neváhejte   nás kontaktovat.   Nabízíme   odbornou   pomoc   při   nadměrné   vlhkosti.   Provádíme   měření   vlhkosti vzduchu,   měření   povrchových   teplot,   monitoring   a   indikaci   příčin   vzniku   nadměrné   vlhkosti ve    vaší    domácnosti,    odstranění    závad    oken    a    dveří    přispívající    těmto    problémům    a poradenskou činnost.
ROSENÍ SKEL NA OKNECH A DVEŘÍCH
Větrání, vlhkost - KalMont Litvínov

Správné větrání, snížení vlhkosti a rosení skel

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - větrání, vlhkost, rosení skel