Mnoho   lidí   se   domnívá,   že   zvýšená   vlhkost   v   bytě   či   vznik   plísně   po   instalaci   nových   plastových   oken,   jsou   způsobeny   jejich   špatnou   montáží.   To je   však   velký   omyl.   Ve   většině   případů   je   totiž   důvodem   nesprávné   větrání   a   nižší   teplota   v   místnosti.   Další   příčinou   bývá   nedostatečná   údržba oken   a   dveří,   čímž   se   zhoršují   technické   a   fyzikální   vlastnosti   oken   a   dveří.   Doporučený   servisní   interval   by   měl   být   1   x   za   2   roky   u   oken   a   dveří   ne starších než 5 let a 1 x za rok u oken starších.  
Množství vyprodukované vlkosti dle statistického úřadu Odpočívající dospělý člověk – 20-50g/hod Spící osoba - 300 - 500g/noc Mírná aktivita u dospělého člověka - 50-100g/hod Pokojová květina – 5 – 40g/hod Odložené prádlo - 100-200g/hod Pračka při provozu - 250-300g/hod Sušení mokrého prádla - 500-800g/hod Žehlení prádla s napařováním - 600-1.000g/hod Vaření – 800-1.500g/hod Vytírání podlahy, mokré čištění 800-1.000g/hod Sprchování – 2.200-2.600g/hod
Vzduch   v   uzavřené   místnosti   se   obohacuje   vodními   parami   z   běžné   lidské   činnosti.   Přebytky vodních   par   se   srážejí   na   nejchladnějších   plochách   v   místnosti,   jakými   jsou   skleněné   výplně   oken či   dveří   nebo   obklady   na   stěnách   či   zdivo   bez   cirkulace   vzduchu   (za   skříněmi,   v   rozích)   apod.,   kde dochází   ke   kondenzaci   -   vlhkost   se   mění   na   vodu.   K   tomuto   jevu   obvykle   dochází   ve   vlhkých místnostech    s    nedostatečným    vytápěním    nebo    s    nadměrnou    koncentrací    par    (kuchyně)    či    s nadměrným    vznikem    vzdušné    vlhkosti    (sušárny    prádla,    ložnice,    zimní    zahrady    aj.)    nebo    i    v poměrně    suchých    místnostech    při    silných    mrazech.    V    některých    případech    může    být    tento problém   zapříčiněný   závadou   oken   či   dveří.   Máte-li   tento   problém   a   nejste-li   si   jisti   důvodem potíží, neváhejte nás kontaktovat. Podle   některých   pramenů   dochází   ke   kondenzaci   vody   již   tehdy,   pokud   při   pokojové   teplotě   21   °C a relativní vlhkosti 60 % poklesne vnitřní teplota skla na 13 °C, při 50 % je to zhruba 10 °C.
OPTIMÁLNÍ VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU Relativní   vlhkost   vzduchu   přispívá   k   vnímání   tepelné   pohody.   Vyplatí   se   ji   sledovat,   abyste   nemuseli   přetápět,   můžete   tím   ušetřit   až   18%   ročních nákladů   za   vytápění.   Nízká   vlhkost   vzduchu   Vás   nutí   pro   dosažení   stejného   pocitu   tepla   vytápět   na   vyšší   teplotu,   a   to   až   o   2–3   °C.   Navíc   velmi nízká   vlhkost   škodí   zdraví,   protože   vysušuje   dýchací   cesty   a   snižuje   obranyschopnost   organismu.   Příliš   vysoká   vlhkost   (nad   60   %   )   také   není vhodná, kombinaci s chladnými povrchy je častou příčinou kondenzace vodních par a vzniku plísní. Optimální a doporučovaná vzdušná vlhkost v obytných budovách by měla být v rozmezí 40 - 60 % při teplotě kolem 20 °C.
SNÍŽENÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI, LIKVIDACE PLÍSNÍ Pokud   se   vám   v   místnosti   rosí   okna   nebo   se   vám   tvoří   na   stěnách   plíseň,   je   třeba   co   nejdříve   vytvořit   podmínky,   kterými   se   těmto   nešvarům zamezí.   Běžně   používané   prostředky   proti   plísním   (Savo,   protiplísňové   postřiky)   pouze   zastaví   růst   již   vytvořené   plísně,   ale   příčina   zůstává.   S největší   pravděpodobností   se   plíseň   objeví   po   nějakém   čase   znovu   na   stejném   či   jiném   místě.   Navíc   vdechování   výparů   většiny   použitých chemických   preparátu   je   zdraví   škodlivé   a   u   osob   pohybujích   se   v   těchto   prostorách   se   může   rozvinout   alergie   a   respirační   onemocnění, onemocnění   dýchacích   cest,   dermatologická   onemocnění   a   také   mají   karcinogenní   účinky.   Původním   projevem   bývá   suchý   kašel,   pálení   či   slzení očí a bolest hlavy. Jediným řešením je snížení vlhkosti na optimální hodnotu. Základním předpokladem je však správná funkce a používání oken a dveří.   Pro bezproblémové a samočinné věrání  provádíme montáž větracích klapek .
MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU, POVRCHOVÝCH TEPLOT, PORADENSTVÍ A ODBORNÁ POMOC Pokud   si   nevíte   rady   se   snížením   vzdušné   vlhkosti   ve   vaší   domácnosti,   neváhejte   nás   kontaktovat.   Nabízíme   odbornou   pomoc   při nadměrné   vlhkosti.   Provádíme   měření   vlhkosti   vzduchu,   měření   povrchových   teplot,   monitoring   a   indikaci   příčin   vzniku   nadměrné   vlhkosti ve   vaší   domácnosti,   odstranění   závad   oken   a   dveří   přispívající   těmto   problémům   a   poradenskou   činnost,   dále   získáte    tištěný   informační leták s postupy a radami.
DIGITÁLNÍ MĚŘIČ VZDUŠNÉ VLHKOSTI S TEPLOMĚREM Pro   získání   potřebných   informací   o   klimatu   ve   vaší   domácnosti,   na   základě   kterých   lze   vyhodnotit   současný   stav,   zjistit   zdroje   vlhkosti   a monitorovat průběh snižování nadměrné vlhkosti, je možné u nás zakoupit digitální měřič vlhkosti a teploty.
ROSENÍ RÁMŮ OKEN A DVEŘÍ, NÁMRAZA Tento problém se většinou projevuje v případě závady oken či dveří, kdy studený vzduch z exteriéru díky netěsnostem ochlazuje rám a na něm se pak v interiéru sráží vlhkost, která se mění na kapičky vody. V tomto případě však velice trpí i obvodové kování oken a dveří z důvodu vzniku rosného bodu a následné koroze. Mnohdy bývá ostění u oken a dveří s tímto problémem více zašpiněné nebo vlhké a v horším případě napadené plísní. Doporučujeme odborné seřízení včetně odstranění závad a následné snížení vlhkosti.
ROSENÍ SKEL NA OKNECH A DVEŘÍCH
VLHKOST A PLÍSEŇ V INTERIÉRU
KalMont - Vlhkost a plíseň