KalMont - SERVIS OKEN A DVEŘÍ
SERVIS PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ A EUROOKEN
   Zajišťujeme   odborný   servis   většiny   používaných   typů   kování   od   renomovaných   výrobců   jako   je   Roto,   Maco,   Winkhaus,   G-U, Siegenia, KFV, Schůring, Fuhr aj .  Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří. Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   by   mělo   být   dle   výrobců   oken   a   dveří   pro   správnou   funkci   1x   ročně   zkontrolováno,   seřízeno   a promazáno   vhodným   prostředkem.   Nedodržováním   těchto   zásad   dochází   k   mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke   zkrácení   jeho životnosti, ke zhoršení těsnících vlastností a při špatné funkci kování dochází ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete   pozdější   finančně   náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů kování. Zanedbání   servisu   a   údržby   oken   a   dveří   vzniká   vysoké   riziko,   že   zhruba   po   6   -   12   letech   okna   přestávají   být   funkční   a dochází k následujícím problémům: netěsnost nadměrné opotřebení dílů kování z důvodu nevhodného nastavení kování omezená dráha kliky, klikou nelze otáčet v požadovaném rádiusu zpuchřelé těsnění s nevyhovující pružností koroze kování okno či dveře nelze otevřít nebo zavřít špatná funkčnost kování vypadávající okenní či dveřní křídlo z horního uložení přetržení či poškození dílů kování z důvodu dlouhodobého přenášení neúměrné síly z důvodu nevhodného nastavení Přitom lze konstatovat, že funguje přímá úměra mezi stářím oken a dveří na straně jedné a komplikací při identifikaci poškozených komponentů, jejich cenou a dodacím termínem na straně druhé.    Dalším   důvodem   pravidelného   servisu   bývá   velmi   často   špatná   těsnost   vlivem   opotřebení   nebo   neseřízení   oken   a   dveří. Netěsnost   vzniká   již   po   druhém   roce   používání   vlivem   používání,   stárnutí   materiálů   nebo   vlivem   neseřízeného   kování. Následkem je i zvýšený hluk z ulice, chlad kolem oken, rosení rámů oken a plíseň a obtížnější obsluha. Odborným seřízením oken a dveří snížíte své finanční náklady na vytápění, které zaujímají velký podíl vašeho rozpočtu. Mnohdy    uživatelé    o    tepelných    únicích    vůbec    neví,    někdy    jsou    tepelné    úniky    velmi    zřetelné.    Tímto    způsobem    vám samozřejmě unikají vaše peníze
netěsnost (při dovírání kliky musí být znát odpor těsnění, snadné otáčení klikou svědčí o netěsnosti mezi křídlem a rámem) nevyhovující funkčnost bezpečnostních prvků (vyjímkou není ani nevyhovující osazení prvků již při výrobě), více o bezpečnosti ZDE. špatná funkce kování, jehož důsledkem je zkrácení životnosti vypadávání křídla z horního protikusu kování při běžném otevření křídla (současné vyklopení ventilačky) mechanické poškození dílů kování - protáčení kliky, omezená funkčnost apod. nemožnost otočení kliky do krajních pozic, zejména při zavření ! kolize křídla vůči rámu či prvků kování, drhnutí křídla o rám,  obtížná manipulace kliky, rosení a námraza oken koroze kování - při pokročilé korozi hrozí vypadnutí křídla ! poškozené nebo jinak nevyhovující těsnění, ztráta elasticity apod.
celková revize obvodového a rámového kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování kontrola těsnosti a příp. odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem kontrola a dotažení fixačních prvků promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a odstranění drhnutí centrování křídla vůči rámu dodání a výměna poškozených dílů kování kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken nastavení parkovacího mechanismu křídla seřízení balkónové západky seřízení průvěsu křídel výměna nevyhovujícího těsnění měření povrchových teplot (v zimním období) měření vlhkosti vzduchu v interiéru tzv. "přesklení" při překročení meze seřizovacích prvků včetně výměny vymezovacích podložek dodání a výměna poškozených okenních klik dodání a montáž vnějšího madla balkónových dveří dodání montáž bezpečnostních okenních a balkónových klik
ROZSAH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
Odborný   servis   oken   a   dveří   zajišťujeme   v   Ústeckém   regionu, zejména    v    těchto    obcích:    Most,    Litvínov,    Meziboří,    Lom, Loučná,    Louka    u    Litvínova,    Braňany,    Mariánské    Radčice, Klíny,    Brandov,    Hora    Svaté    Kateřiny,    Nová    Ves    v    Horách, Mníšek,   Horní   Jiřetín,   Černice,   Osek,   Duchcov,   Hrob,   Teplice, Košťany,    Hudcov,    Obrnice,    Želenice,    Patokryje,    Havraň, Líšnice, Chomutov, Jirkov, Louny, Žatec nebo dle domluvy.
prodloužení životnosti oken a dveří zlepšení funkčnosti a ovladatelnosti včasné odhalení skrytých závad odstranění netěsností mezi rámem a křídlem snížení hluku z ulice snadné a bezpečné ovládání zvýšení   bepečnosti   proti   neoprávněnému   vniknutí   z   vnější strany zlepšení celkové klimatické pohody v interiéru
LOKALITA PŮSOBNOSTI
NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY OKEN A DVEŘÍ
Provádíme       výměnu       stávajících       klasických       klik       za bezpečnostní   kliky   z   důvodu   zamezení   manipulace   s   oknem nebo    balkónovými    dveřmi    dítětem    a    následnému    úrázu (skřípnutí v okně) či smrti (pád z okna).  Uvedené   kliky   rovněž   snižují   riziko   vniknutí   z   vnější   strany, jelikož   zabraňují   manipulaci   s   čepy   kování   z   vnější   strany oken a balkónových dveří.
BEZPEČNÝ DOMOV
Provádíme měření vlhkosti vzduchu v interiéru. Poradíme   vám,   jak   snížit   vlhkost   a   jak   zabránit   vzniku   plísně či srážení vody na oknech. ZDE   se   dozvíte   velmi   důležité   informace   o   správném   větrání a doporučeném klimatu v interiéru.
VLHKOST VZDUCHU A PLÍSEŇ
PROČ PRAVIDELNÝ SERVIS ?