KalMont - SERVIS OKEN A DVEŘÍ
SERVIS PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ A EUROOKEN
   Zajišťujeme   odborný   servis   většiny   používaných   typů   kování   od   renomovaných   výrobců   jako   je   Roto,   Maco,   Winkhaus,   G- U, Siegenia, KFV, Fuhr aj .  Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří. Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   by   mělo   být   dle   výrobců   oken   a   dveří   pro   správnou   funkci   1x   ročně   zkontrolováno, seřízeno   a   promazáno   vhodným   prostředkem.   Nedodržováním   těchto   zásad   dochází   k   mechanickému   poškození   kování   a tím    i    ke    zkrácení    jeho    životnosti,    ke    zhoršení    těsnících    vlastností    a    při    špatné    funkci    kování    dochází    ke    snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete   pozdější   finančně   náročnější   opravě   nebo výměně dílů kování.    Dalším   důvodem   pravidelného   servisu   bývá   velmi   často   špatná   těsnost   vlivem   opotřebení   nebo   neseřízení   oken   a   dveří. Netěsnost   vzniká   již   po   druhém   roce   používání   vlivem   používání,   stárnutí   materiálů   nebo   vlivem   neseřízeného   kování. Následkem je i zvýšený hluk z ulice, chlad kolem oken, rosení rámů oken a plíseň a obtížnější obsluha. Odborným seřízením oken a dveří snížíte své finanční náklady na vytápění, které zaujímají velký podíl vašeho rozpočtu. Mnohdy    uživatelé    o    tepelných    únicích    vůbec    neví,    někdy    jsou    tepelné    úniky    velmi    zřetelné.    Tímto    způsobem    vám samozřejmě unikají vaše peníze
netěsnost (při dovírání kliky musí být znát odpor těsnění, snadné otáčení klikou svědčí o netěsnosti mezi křídlem a rámem) nevyhovující funkčnost bezpečnostních prvků (vyjímkou není ani nevyhovující osazení prvků již při výrobě), více o bezpečnosti ZDE. špatná funkce kování, jehož důsledkem je zkrácení životnosti vypadávání křídla z horního protikusu kování při běžném otevření křídla (současné vyklopení ventilačky) mechanické poškození dílů kování - protáčení kliky, omezená funkčnost apod. nemožnost otočení kliky do krajních pozic, zejména při zavření ! kolize křídla vůči rámu či prvků kování, drhnutí křídla o rám,  obtížná manipulace kliky, rosení a námraza oken koroze kování - při pokročilé korozi hrozí vypadnutí křídla ! poškozené nebo jinak nevyhovující těsnění, ztráta elasticity apod.
celková revize obvodového a rámového kování, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování kontrola těsnosti a příp. odstranění netěsnosti mezi rámem a křídlem kontrola a dotažení fixačních prvků promazání kluzných částí kování seřízení pro správný chod a odstranění drhnutí centrování křídla vůči rámu dodání a výměna poškozených dílů kování kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken nastavení parkovacího mechanismu křídla seřízení balkónové západky seřízení průvěsu křídel výměna nevyhovujícího těsnění měření povrchových teplot (v zimním období) tzv. "přesklení" při překročení meze seřizovacích prvků vč. dodání a výměna zasklívacích podložek dodání a výměna nefunkčních okenních klik montáž bezpečnostních okenních a balkónových klik
ROZSAH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
Odborný   servis   oken   a   dveří   zajišťujeme   v   Ústeckém regionu,     zejména     v     těchto     obcích:     Most,     Litvínov, Meziboří,    Lom,    Loučná,    Louka    u    Litvínova,    Braňany, Mariánské   Radčice,   Klíny,   Brandov,   Hora   Svaté   Kateřiny, Nová    Ves    v    Horách,    Mníšek,    Horní    Jiřetín,    Černice, Osek,     Duchcov,     Hrob,     Teplice,     Košťany,     Hudcov, Obrnice,       Želenice,       Patokryje,       Havraň,       Líšnice, Chomutov, Jirkov nebo dle domluvy.
prodloužení   životnosti   a   zlepšení   funkčnosti   a ovladatelnosti oken a dveří včasné odhalení skrytých závad odstranění netěsností mezi rámem a křídlem snížení hluku z ulice snadné a bezpečné ovládání zvýšení     bepečnosti     proti     neoprávněnému vniknutí z vnější strany zlepšení celkové klimatické pohody v interiéru
LOKALITA PŮSOBNOSTI
NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY OKEN A DVEŘÍ
Provádíme     výměnu     stávajících     klasických     klik     za bepečnostní    kliky    z    důvodu    zamezení    manipulace    s oknem   nebo   balkónovými   dveřmi   dítětem   a   následnému úrázu (skřípnutí v okně) či smrti (pád z okna).  Uvedené    kliky    rovněž    snižují    riziko    vniknutí    z    vnější strany,    jelikož    zabraňují    manipulaci    s    čepy    kování    z vnější strany oken a balkónových dveří.
BEZPEČNÝ DOMOV
Poradíme   vám,   jak   snížit   vlhkost   a   jak   zabránit   vzniku plísně či srážení vody na oknech. ZDE    se    dozvíte    velmi    důležité    informace    o    správném větrání a doporučeném klimatu.
VLHOST A PLÍSEŇ
PROČ PRAVIDELNÝ SERVIS ?