HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

 Zajišťujeme odborný servis oken a dveří opatřených kováním od renomovaných výrobců jako je Roto,

Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia (Aubi), KFV, Schuring, Fuhr aj. 

Zajistíme i výměnu poškozených dílů (zejména z důvodu zanedbané údržby) od většiny výrobců

kování.   

 Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že neznáte výrobce vašich oken či dveří.    Moderní   okna   a   dveře   Vám   mohou   při   správné   údržbě   sloužit   několik   desítek   let,   pokud   budete dodržovat   pravidelný   odborný   servis   včetně   seřízení   a   ošetření   kování   oken,   Okna   a   dveře   vlivem povětrnostních    podmínek    (změna    teplot,    vlhkost,    UV    záření    apod)    mění    své    vlastnosti    a    vlivem hmotnosti    křídel    a    používáním    dochází    k    mechanickým    změnám    a    opotřebování    dílů    kování    a ovládacích mechanismů.    Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   by   mělo   být   dle   výrobců   oken   a   dveří   pro   správnou   funkci   1x ročně   zkontrolováno,   seřízeno   a   promazáno   vhodným   prostředkem.   Nedodržováním   těchto   zásad dochází   k   mechanickému   poškození   kování   a   tím   i   ke   zkrácení   jeho   životnosti,   ke   zhoršení   těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete   pozdější   finančně náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování.   Zanedbání   servisu   a   údržby   oken   a   dveří   dochází   k nadměrnému   opotřebování   kování,   snížení   bezpečnosti   oken   a   dveří,   netěsnosti   a   zhoršení   funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních   dílů   kování.   V   případě,   že již    potřebný    díl    není    k    dispozici,    jsme    schopni    jej    nahradit    ekvivalentním    dílem    nebo    provádíme kompletní překování novým typem kování.  Rozsah prováděných servisních prací provádíme dle požadavku objednatele: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování a rámů, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování detekce netěsností mezi rámem a křídlem odstranění netěsností mezi rámem a křídlem (příp. doplnění dílů kování) kontrola a příp. čištění odtokových kanálků (příp. frézování a úpravy) seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (např. drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel kontrola a příp. nastavení správné pozice uzávěrů nastavení aretační západky balkónových dveří dodání a výměna nevyhovujícího drážkového těsnění výměna poškozené nebo nefunkční okenní či balkónové kliky výměna poškozených dílů kování promazání kluzných částí kování a třecích ploch srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování rovnání prohnutých rámů v případě nevyhovující montáže montáž bezpečnostní okenní či balkónové kliky výměna či montáž dveřní kliky (klika/klika nebo klika/koule), možnost bezpečnostního provedení výměna dveřní zámkové vložky (možnost dodání v provedení s otočným knoflíkem nebo s úpravou pro odemčení i v případě, že je z druhé strany v zámku klíč) seřízení dveřního zámku vč. elektrického seřízení dveřního zavírače
Servis, oprava, údržba a seřízení kování oken a dveří
Zajišťujeme profesionální servis, opravu a údržbu moderních oken a dveří:
Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

SERVIS, OPRAVA, ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ

Běžné závady odstraňujeme zpravidla ihned při první návštěvě. V   případě,   že   se   jedná   o   výměnu   dílů,   které   jsou   atypické   nebo   které   nemáme   běžně   skladem,   jsou   potřebné díly   ihned   po   odsouhlasení   cenové   kalkulace   a   úhrady   zálohy   objednány.   V   případě,   že   je   poškozený   ovládací mechanismus   kliky   běžného   provedení,   je   možné   v   případě   zájmu   osazení   provizorním   mechanismem   z důvodu možného zavření křídla na dobu, než bude k dispozici potřebný díl kování. Jelikož   na   použité   díly   a   servis   poskytujeme   záruku   a   zodpovídáme   za   správnou   kompatibilitu,   funkčnost   a bezpečnost, používáme pouze vlastní náhradní díly! V    případě,    že    již    není    možné    požadovaný    díl    objednat,    jsme    schopni    provést    kompletní    výměnu nevyhovujícího kování za nové.
Před návštěvou technika odstraňte předměty z parapetů a vykliďte prostor kolem oken a dveří, aby bylo možné jejich úplné otevření. Děkujeme. TIP: Oprava, servis, údržba a seřízení oken a dveří
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

 Zajišťujeme odborný servis oken a dveří opatřených kováním

od renomovaných výrobců jako je Roto, Maco, Winkhaus, G-

U, Siegenia (Aubi), KFV, Schuring, Fuhr aj. 

Zajistíme i výměnu poškozených dílů (zejména z důvodu

zanedbané údržby) od většiny výrobců kování.   

   Neváhejte   nás   kontaktovat   i   v   případě,   že   neznáte   výrobce vašich oken či dveří.    Moderní   okna   a   dveře   Vám   mohou   při   správné   údržbě   sloužit několik     desítek     let,     pokud     budete     dodržovat     pravidelný odborný   servis   včetně   seřízení   a   ošetření   kování   oken,   Okna a    dveře    vlivem    povětrnostních    podmínek    (změna    teplot, vlhkost,    UV    záření    apod)    mění    své    vlastnosti    a    vlivem hmotnosti    křídel    a    používáním    dochází    k    mechanickým změnám,       opotřebování       dílů       kování       a       ovládacích mechanismů.     Kování    v    moderních    oknech    a    dveřích    by    mělo    být    dle výrobců     oken     a     dveří     pro     správnou     funkci     1x     ročně zkontrolováno,   seřízeno   a   promazáno   vhodným   prostředkem. Nedodržováním     těchto     zásad     dochází     k     mechanickému poškození    kování    a    tím    i    ke    zkrácení    jeho    životnosti,    ke zhoršení    těsnících    vlastností    a    ke    snížení    bezpečnostních vlastností oken a dveří.    Včasným   odhalením   a   odstraněním   drobných   a   skrytých   závad   se   vyvarujete   pozdější finančně   náročnější   opravě   nebo   výměně   dílů   kování.   Zanedbání   servisu   a   údržby   oken   a dveří    dochází    k    nadměrnému    opotřebování    kování,    snížení    bezpečnosti    oken    a    dveří, netěsnosti a zhoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří.    V   případě   oken   starších   než   8   let   již   bývají   problémy   s   dodáním   náhradních   dílů   kování.   V případě,   že   již   potřebný   díl   není   k   dispozici,   jsme   schopni   jej   nahradit   ekvivalentním   dílem nebo provádíme kompletní překování novým typem kování.  Rozsah prováděných servisních prací provádíme dle požadavku objednatele: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování a rámů, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování detekce netěsností mezi rámem a křídlem odstranění netěsností mezi rámem a křídlem (příp. doplnění dílů kování) kontrola a příp. čištění odtokových kanálků (příp. frézování a úpravy) seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (např. drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel kontrola a příp. nastavení správné pozice uzávěrů nastavení aretační západky balkónových dveří dodání a výměna nevyhovujícího drážkového těsnění výměna poškozené nebo nefunkční okenní či balkónové kliky výměna poškozených dílů kování promazání kluzných částí kování a třecích ploch srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování rovnání prohnutých rámů v případě nevyhovující montáže montáž bezpečnostní okenní či balkónové kliky výměna či montáž dveřní kliky (klika/klika nebo klika/koule), možnost bezpečnostního provedení výměna dveřní zámkové vložky (možnost dodání v provedení s otočným knoflíkem nebo s úpravou pro odemčení i v případě, že je z druhé strany v zámku klíč) seřízení dveřního zámku vč. elektrického seřízení dveřního zavírače Běžné závady odstraňujeme zpravidla ihned při první návštěvě. V   případě,   že   se   jedná   o   výměnu   dílů,   které   jsou   atypické   nebo   které   nemáme   běžně skladem,    jsou    potřebné    díly    ihned    po    odsouhlasení    cenové    kalkulace    a    úhrady    zálohy objednány.   V   případě,   že   je   poškozený   ovládací   mechanismus   kliky   běžného   provedení,   je možné   v   případě   zájmu   osazení   provizorním   mechanismem   z   důvodu   možného   zavření křídla na dobu, než bude k dispozici potřebný díl kování. Jelikož    na    použité    díly    a    servis    poskytujeme    záruku    a    zodpovídáme    za    správnou kompatibilitu, funkčnost a bezpečnost, používáme pouze vlastní náhradní díly! V   případě,   že   již   není   možné   požadovaný   díl   objednat,   jsme   schopni   provést   kompletní výměnu nevyhovujícího kování za nové.
Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek

Servis a oprava oken a dveří, kování, výměna těsnění