HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Servis, oprava a údržba oken a dveří - nejčastější závady Servis, oprava a údržba oken a dveří - Most, Jirkov, Chomutov, Louny, Žatec, Teplice, Osek

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

SERVIS, OPRAVA, ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ

ŠPATNÁ TĚSNOST OKEN A DVEŘÍ Mnohdy   o   netěsnosti   uživatel   ani   neví,   stačí   však   provést   zběžnou   kontrolu   rukou   nebo   vložením papíru   o   velikosti   cca   A5.   Tímto   způsobem   sice   neodhalíte   veškeré   netěsnosti,   ale   ty   větší   určitě ano.   Někdy   se   netěsnost   projeví   pouze   při   větru   např.   pískáním   či   meluzínou,   někdy   zase   při   změně teplot   apod.   Pro   přesnou   lokalizaci   a   odstranění   i   těch   drobných   netěsností   je   nutné   určité   vybavení a zkušenosti. Neváhejte nás proto kontaktovat. POŠKOZENÉ DÍLY KOVÁNÍ - PROTÁČENÍ KLIKY, ČÁSTEČNÁ NEFUNKČNOST K    nevratnému    poškození    kování    dochází    zpravidla    při    nedodržování    pravidelných    servisních prohlídek doporučovaných výrobci oken a dveří nebo samotného kování. REZAVÉ KOVÁNÍ Důvodem   bývá   zpravidla   nadměrná   vzdušná   vlhkost   nebo   netěsnost   a   následná   kondenzace   či zatékání vody a absence doporučené údržby. SKŘÍPÁNÍ A JINÉ ZVUKY PŘI MANIPULACI S KLIKOU Nedodržování    pravidelných    servisních    prohlídek    doporučovaných    výrobci    oken    a    dveří    nebo samotného kování. ZASEKNUTÉ KOVÁNÍ, NELZE OTÁČET KLIKOU NEBO JEN V OMEZENÉM ROZSAHU Nedodržování    pravidelných    servisních    prohlídek    doporučovaných    výrobci    oken    a    dveří    nebo samotného kování. OKNO NEBO DVEŘE NELZE OTEVŘÍT NEBO ZAVŘÍT Zanedbaná    údržba,    zřejmě    poškozené    kování    z    důvodu    nedodržování    pravidelných    servisních prohlídek doporučovaných výrobci oken a dveří či kování. UTRŽENÝ NEBO UREZAVĚLÝ PANT OKNA NEBO BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ Zanedbaná   údržba,   poškozené   kování   z   důvodu   nedodržování   pravidelných   servisních   prohlídek doporučovaných   výrobci   oken   a   dveří   nebo   samotného   kování.   Nadměrná   vzdušná   vlhkost   nebo netěsnost a následná kondenzace či zatékání vody DRHNUTÍ KŘÍDLA O RÁM Vlivem   mechanického   namáhání   kování   dochází   k   pozvolné   degradaci   některých   dílů,   proto   je nutné   tyto   jevy   eliminovat   odborným   seřízením   v   pravidelných   intervalech,   aby   vlivem   nadměrného namáhání    některých    prvků    nedošlo    k    závažnějším    škodám.    Někdy    však    problém    bývá    již    od počátku instalace z důvodu chybné montáže či nedborným nastavením prvků při montáži. OPAKUJÍCÍ SE PROBLÉM S DRHNUTÍM KŘÍDLA Rovněž   se   setkáváme   s   tím,   že   z   důvodu   co   nejnižší   ceny   oken,   jsou   použity   pouze   nezbytně   nutné díly   kování.   Chybí   zde   např.   často   prvky   proti   průvěsu   křídel,   boční   a   přídavné   uzávěry,   pojistka, mikroventilace   apod.   U   takovýchto   oken   pak   nestačí   provádět   servis   ani   1   x   za   rok   a   odstranění netěsností    je    zde    nadlidský    úkol.    Zvláště    u    větších    křídel    doporučujeme    v    uvedeném    případě následné osazení chybějících prvků kování. ŠPATNÁ MANIPULACE S KLIKOU Zanedbaná   údržba,   nedodržování   pravidelných   servisních   prohlídek   doporučovaných   výrobci   oken a   dveří   nebo   samotného   kování.   Pozor:   Pokud   při   zavření   nesměruje   klika   svisle   dolů,   nedojde   k úplnému   zavření   křídla,   křídlo   pak   netěsní   a   je   zde   vyšší   riziko   neoprávněného   vniknutí   do   objektu. Hrozí zde i riziko následného poškození kování. SOUČASNÉ VYKLOPENÍ KŘÍDLA PŘI BĚŽNÉM OTEVŘENÍ Zpravidla   se   jedná   o   správné   nastavení   dílů   kování   z   důvodu   degradace   kování   nebo   chybného seřízení. Tento   problém   však   nastane   i   v   případě,   že   došlo   k   poškození   horního   mechanismu   kování z důvody nedodržování předepsané údržby. ZATÉKÁNÍ VODY PŘI DEŠTI Zanedbaná údržba, chybná výroba či montáž oken či dveří.. POŠKOZENÁ NEBO UVOLNĚNÁ KLIKA NEBO MADÉLKO BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ Zpravidla   k   tomuto   jevu   nedochází   samovolně,   většinou   se   jedná   o   následek   nějaké   závady   kování, zvláště   pokud   se   uvolnění   stále   opakuje.   Velice   často   se   jedná   následek   drhnutí   křídla   o   rám   nebo špatná    ovladatelnost    kování.    Doporučujeme    provedení    odborného    servisu,    aby    nedošlo    i    k poškození kování. ROSENÍ - KONDENZACE VODY NA SKLECH, VLHKÉ ŠPALETY, PLÍSEŇ Příčin   může   být   několik,   obecně   lze   říci,   že   příčinou   bývá   zpravidla   nedostatečná   výměna   a   odvod vlhkého   vzduchu   a   jeho   následná   kondenzace   na   chladném   povrchu   s   rosným   bodem   (teplota,   kdy dochází k přeměně páry na vodu za určité vlhkosti). Příčinou   však   může   být   i   neseřízené   křídlo   oken   či   dveří,   nevyhovující   těsnění,   netěsnost,   chybná montáž apod. Pokud   si   s   tímto   problémem   nevíte   rady,   neváhejte   nás   kontaktovat.   Na   místě   provedeme   měření   a zjištění možných příčin a poradíme Vám s odstraněním těchto jevů.
Máte-li   jakýkoliv   problém   s   okny   či   dveřmi,   neodkládejte   jejich   servis,   aby   nedošlo   k   většímu poškození kování a náročnosti opravy a tím i k větším finančním škodám. Mezi nejčastější závady oken a dveří patří:
Rezavé   kování,   které se      časem      utrhne. Hrozí              nevratné poškození          křídla, rozbití skla a úraz.
Servis oken KalMont - utržený pant okna, rezavé okenní kování Servis oken KalMont - poškozené kování - zanedbaná údržba oken
Destrukce        kování        z důvodu             zanedbání servisu    a    údržby    oken. Bohužel        starší        typy kování     je     již     obtížné sehnat.
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří - nejčastější závady

ŠPATNÁ TĚSNOST OKEN A DVEŘÍ Mnohdy    o    netěsnosti    uživatel    ani    neví,    stačí    však    provést zběžnou   kontrolu   rukou   lze   odhalit   kudy   vám   uniká   drahocené teplo     domova.     Tímto     způsobem     sice     neodhalíte     veškeré netěsnosti,   ale   ty   větší   určitě   ano.   Někdy   se   netěsnost   projeví pouze   při   větru   např.   pískáním   či   meluzínou,   někdy   zase   při změně    teplot    apod.    Pro    přesnou    lokalizaci    i    těch    drobných netěsností je nutné určité vybavení a zkušenost. POŠKOZENÉ    DÍLY    KOVÁNÍ    -    PROTÁČENÍ    KLIKY, ČÁSTEČNÁ NEFUNKČNOST K      nevratnému      poškození      kování      dochází      zpravidla      při nedodržování   pravidelných   servisních   prohlídek   doporučovaných výrobci oken a dveří nebo samotného kování. REZAVÉ KOVÁNÍ Důvodem    bývá    zpravidla    nadměrná    vzdušná    vlhkost    nebo netěsnost   a   následná   kondenzace   či   zatékání   vody   a   absence doporučené údržby. SKŘÍPÁNÍ     A     JINÉ     ZVUKY     PŘI     MANIPULACI     S KLIKOU Nedodržování           pravidelných           servisních           prohlídek doporučovaných výrobci oken a dveří nebo samotného kování. ZASEKNUTÉ    KOVÁNÍ,    NELZE    OTÁČET    KLIKOU    NEBO    JEN    V    OMEZENÉM ROZSAHU Nedodržování   pravidelných   servisních   prohlídek   doporučovaných   výrobci   oken   a   dveří   nebo samotného kování. OKNO NEBO DVEŘE NELZE OTEVŘÍT NEBO ZAVŘÍT Zanedbaná   údržba,   zřejmě   poškozené   kování   z   důvodu   nedodržování   pravidelných   servisních prohlídek doporučovaných výrobci oken a dveří nebo samotného kování. UTRŽENÝ NEBO UREZAVĚLÝ PANT OKNA NEBO BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ Zanedbaná    údržba,    poškozené    kování    z    důvodu    nedodržování    pravidelných    servisních prohlídek   doporučovaných   výrobci   oken   a   dveří   nebo   samotného   kování.   Nadměrná   vzdušná vlhkost nebo netěsnost a následná kondenzace či zatékání vody DRHNUTÍ KŘÍDLA O RÁM Vlivem   mechanického   namáhání   kování   dochází   k   pozvolné   degradaci   některých   dílů,   proto   je nutné    tyto    jevy    eliminovat    odborným    seřízením    v    pravidelných    intervalech,    aby    vlivem nadměrného   namáhání   některých   prvků   nedošlo   k   závažnějším   škodám.   Někdy   však   problém bývá   již   od   počátku   instalace   z   důvodu   chybné   montáže   či   nedborným   nastavením   prvků   při montáži. OPAKUJÍCÍ SE PROBLÉM S DRHNUTÍM KŘÍDLA Rovněž   se   setkáváme   s   tím,   že   z   důvodu   co   nejnižší   ceny   oken,   jsou   použity   pouze   nezbytně nutné   díly   kování.   Chybí   zde   např.   často   prvky   pro   eliminaci   degradace   kování,   boční   a přídavné   uzávěry,   pojistka,   mikroventilace   apod.   U   takovýchto   oken   pak   nestačí   provádět servis   ani   2   x   za   rok   a   odstranění   netěsností   je   zde   nadlidský   úkol.   Zvláště   u   větších   křídel doporučujeme v uvedeném případě následné osazení chybějících prvků kování. ŠPATNÁ MANIPULACE S KLIKOU Zanedbaná   údržba,   nedodržování   pravidelných   servisních   prohlídek   doporučovaných   výrobci oken   a   dveří   nebo   samotného   kování.   Pozor:   Pokud   při   zavření   nesměruje   klika   svisle   dolů, nedojde   k   úplnému   zavření   křídla,   křídlo   pak   netěsní   a   je   zde   vyšší   riziko   neoprávněného vniknutí do objektu. Hrozí zde riziko následného poškození kování. SOUČASNÉ VYKLOPENÍ KŘÍDLA PŘI BĚŽNÉM OTEVŘENÍ Zpravidla    se    jedná    o    správné    nastavení    dílů    kování    z    důvodu    degradace    kování    nebo chybného   seřízení.   Tento   problém   však   nastane   i   v   případě,   že   došlo   k   poškození   horního mechanismu kování z důvody nedodržování předepsané údržby. ZATÉKÁNÍ VODY PŘI DEŠTI Zanedbaná údržba, chybná výroba či montáž oken či dveří.. POŠKOZENÁ    NEBO    UVOLNĚNÁ    KLIKA    NEBO    MADÉLKO    BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ Zpravidla   k   tomuto   jevu   nedochází   samovolně,   většinou   se   jedná   o   následek   nějaké   závady kování,   zvláště   pokud   se   uvolnění   stále   opakuje.   Velice   často   se   jedná   následek   drhnutí   křídla o   rám   nebo   špatná   ovladatelnost   kování.   Doporučujeme   provedení   odborného   servisu,   aby nedošlo i k poškození kování. ROSENÍ - KONDENZACE VODY NA SKLECH, VLHKÉ ŠPALETY, PLÍSEŇ Příčin   může   být   několik,   obecně   lze   říci,   že   příčinou   bývá   zpravidla   nedostatečná   výměna   a odvod   vlhkého   vzduchu   a   jeho   následná   kondenzace   na   chladném   povrchu   s   rosným   bodem (teplota, kdy dochází k přeměně páry na vodu za určité vlhkosti). Příčinou   však   může   být   i   neseřízené   křídlo   oken   či   dveří,   nevyhovující   těsnění,   netěsnost, chybná montáž apod. Pokud   si   s   tímto   problémem   nevíte   rady,   neváhejte   nás   kontaktovat.   Na   místě   provedeme měření a zjištění možných příčin a poradíme Vám s odstraněním těchto jevů.