HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   vyžaduje   pro   správnou   funkci   pravidelnou   údržbu   min.   1x   ročně,   u nadměrně   namáhaných   oken   či   dveří   pak   1   x   za   6   měsíců   (zejména   vstupní   dveře   bytových   domů,   obchodů   a jiných   institucí).   Samozřejmostí   je   běžná   péče   o   okna   a   dveře,   ošetřování   povrchu   a   správné   čištění .   Moderní dřevěná okna a dveře z europrofilu vyžadují navíc pravidelnou údržbu povrchu . Nedodržováním předepsané údržby dochází k: nadměrnému mechanickému opotřebování kování (zkrácení životnosti kování) špatné   ovladatelnosti   oken   a   dveří   (klikou   nelze   otáčet   v   celé   dráze,   skřípání,   narážení   křídla   o   rám, špatná funkčnost apod.) zhoršení těsnících vlastností (únik drahoceného tepla) zhoršení   bezpečnostních   vlastností   oken   a   dveří   (nedostatečné   zabezpečení   a   snížená   ochrana   proti zlodějům) poškození   či   destrukce   jednotlivých   dílů   kování   (s   dodáním   náhradních   dílů   kování   staršího   8   let   již   bývá problém ) a   následně   hrozí   zablokování   kování   (křídlo   pak   nelze   otevřít   či   zavřít)   nebo   uvolnění   křídla   z   rámu   (hrozí úraz a nevratné poškození rámu křídla, rozbití skla, poškození dalších dílů kování apod.) další závady oken a dveří   Rozsah standardní pravidelné údržby oken a dveří: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsností mezi rámem a křídlem na základě požadavku zákazníka kontrola odtokových kanálků seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu (snadné otáčení klikou se znatelným odporem těsnění při dotažení kliky, snadné otáčení kliky v celé dráze svědčí o nedostačující těsnosti) promazání kluzných částí kování a třecích ploch (používáme kvalitní maziva) odstranění běžných kolizních stavů (např. drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel seřízením kontrola správné pozice uzávěrů kontrola synchronizace obvodového kování nastavení aretační západky balkónových dveří kontrola stavu těsnění Standardní servis oken a dveří provádíme ve výše uvedeném rozsahu. Ceny vybraných servisních prací uvádíme ZDE . Velice   často   se   setkáváme   s   tím,   že   si   zákazníci   objednají   servis   oken,   ale   místo   toho   přijede   “někdo   se servisním   klíčkem   v   kapse”   a   pouze   odstraní   drobný   problém   (v   lepším   případě)   a   zpravidla   neřeší   příčinu závady.   Stejně   tak,   když   si   bytová   družstva   sjednávají   servis   oken   a   vybírají   firmu   pouze   podle   nejnižší   ceny. Tito zákazníci   se   na   nás   pak   obracejí   s   tím,   že   u   nich   proběhl   servis   oken,   ale   s   odvedenou   prací   konkurenční   firmy nejsou   spokojeni.   Následně   pak   u   zákazníků   zjišťujeme,   že   v   podstatě   žádný   servis   či   údržba   neproběhla,   nebo jen   velmi   okrajově.   Samozřejmě   tomu   odpovídá   cena   prací.   Ve   skutečnosti,   ale   za   nízkou   cenu   získáte   pouze velmi   malou   část   prováděných   úkonů,   což   znamená,   že   levnější   služba   zase   tak   levná   není.   Je   důležité   si uvědomit,   v   jakém   rozsahu   je   servis   a   údržba   prováděna.   Je   to   obdobné,   jako   když   si   kupujete   nějaký   produkt, záleží   na   kvalitě   a   provedení,   dejme   tomu   třeba   nářadí,   je   možné   koupit   levné   -   méně   kvalitní   nebo   dražší   - kvalitní a s dlouhou životností a s dostupností náhradních dílů. Nesnažíme   se,   ani   nechceme   konkurovat   nízkou   cenou,   naší   prioritou   je   kvalitně   odvedená   práce   a   úroveň jednání.   Pokud   provádíme   servis,   je   samozřejmostí   kompletní   servis   kování   a   jeho   údržba.   Důležitá   je   kontrola   a seřízení   kompletního   obvodového   kování   a   rámových   prvků   (viz.   seznam   výše).   Pokud   není   servis   a   pravidelná údržba    prováděna    dle    pokynů    výrobců,    dochází    k    nadměrnému    namáhání    všech    dílů    kování,    zkracuje    se životnost   kování,   okna   správně   netěsní   a   je   zhoršená   ovladatelnost   oken   a   dveří,   což   vede   k   mechanickému poškození   či   destrukci   kování.   Následná   výměna   dílů   a   servis   je   pak   finančně   mnohem   více   náročnější   než pravidelná   údržba.   Bývá   pravidlem,   že   zákazníci,   u   kterých   byla   provedena   výměna   poškozených   dílů   kování   z důvodu zanedbané údržby, následně dbají na pravidelnou údržbu. Velice   často   nás   zákazníci   oslovují   z   důvodu,   že   jim   jiná   oslovená   firma   odmíla   provést   servis,   např.   z   důvodu,   že okna   nejsou   jejich   výrobkem,   nebo   že   nemají   náhradní   díly   nebo   prostě   že   to   nejde   apod.   Zákazníkům   říkáme, že   všechno   jde,   jen   je   potřeba   chtít.   Ačkoliv   se   starší   díly   kování   již   nevyrábí   nebo   již   nejsou   skladem,   vždy existuje nějaké řešení, i když je občas potřeba improvizace. Jako   příklad   uvádíme   stále   se   opakující   závadu   balkónových   dveří,   kdy   byl   zákazník   nucen   vždy   po   půl   roce nechat    dveře    seřídit,    jelikož    se    zavíraly    či    otevírali    s    velkou    námahou.    Konkurenční    firma    (osobně    ji    za konkurenci   nepovažujeme   z   důvodu   kvality   práce),   která   na   “servis”   pravidelně   jezdila,   prý   po   dobu   4   let,   vždy jen   přizvedla   nebo   snížila   křídlo   (dle   venkovní   teploty).   Možná   by   tam   firma   jezdila   pořád,   kdyby   nás   zákazník neoslovil.   Po   menším   servisním   zásahu   a   doplnění   kování   o   chybějící   díly,   nyní   balkónové   dveře   fungují   bez ohledu   na   změnu   teplot.   Samozřejmě   byla   provedena   kompletní   údržba   a   seřízení   kování,   kterou   původní   firma vůbec neřešila.  
Pravidelné servisní prohlídky a údržba oken a dveří Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

605 421 978

SERVIS, OPRAVA, ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ

Před návštěvou technika odstraňte předměty z parapetů a vykliďte prostor kolem oken a dveří, aby bylo možné jejich úplné otevření. Děkujeme. TIP: Objednat servis Objednat servis
Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří, kování, výměna těsnění

Kování   v   moderních   oknech   a   dveřích   vyžaduje   pro   správnou funkci     pravidelnou     údržbu     min.     1x     ročně,     u     nadměrně namáhaných   oken   či   dveří   pak   1   x   za   6   měsíců   (zejména vstupní dveře bytových domů, obchodů a jiných institucí). Nedodržováním předepsané údržby dochází k: nadměrnému     mechanickému     opotřebování     kování (zkrácení životnosti kování) špatné   ovladatelnosti   oken   a   dveří   (klikou   nelze   otáčet v   celé   dráze,   skřípání,   narážení   křídla   o   rám,   špatná funkčnost apod.) zhoršení těsnících vlastností (únik drahoceného tepla) zhoršení     bezpečnostních     vlastností     oken     a     dveří (nedostatečné    zabezpečení    a    snížená    ochrana    proti zlodějům) poškození    či    destrukce    jednotlivých    dílů    kování    (s dodáním   náhradních   dílů   kování   staršího   8   let   již   bývá problém ) a   následně   hrozí   zablokování   kování   (křídlo   pak   nelze otevřít   či   zavřít)   nebo   uvolnění   křídla   z   rámu   (hrozí   úraz a     nevratné     poškození     rámu     křídla,     rozbití     skla, poškození dalších dílů kování apod.) další závady oken a dveří
Rozsah standardní pravidelné údržby oken a dveří (viz. ceník níže): celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování odstranění netěsností mezi rámem a křídlem na základě požadavku zákazníka kontrola odtokových kanálků seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu (snadné otáčení klikou se znatelným odporem těsnění při dotažení kliky, snadné otáčení kliky v celé dráze svědčí o nedostačující těsnosti) promazání kluzných částí kování a třecích ploch (používáme kvalitní maziva) odstranění běžných kolizních stavů (např. drhnutí křídla o rám) kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel seřízením kontrola správné pozice uzávěrů kontrola synchronizace obvodového kování nastavení aretační západky balkónových dveří kontrola stavu těsnění Standardní    servis    oken    a    dveří    provádíme    ve    výše    uvedeném    rozsahu,    cena    je    včetně kvalitního maziva. Velice   často   se   setkáváme   s   tím,   že   si   zákazníci   objednají   servis   oken,   ale   místo   toho   přijede někdo   se   servisním   klíčkem   v   kapse   a   pouze   odstraní   drobný   problém   (v   lepším   případě). Stejně   tak,   když   si   bytová   družstva   sjednávají   servis   oken   a   vybírají   firmu   pouze   podle   nejnižší ceny.   Tito   zákazníci   se   na   nás   pak   obracejí   s   tím,   že   u   nich   proběhl   servis   oken,   ale   s odvedenou   prací   konkurenční   firmy   nejsou   spokojeni.   Následně   pak   u   zákazníků   zjišťujeme,   že v   podstatě   žádný   servis   či   údržba   neproběhla,   nebo   jen   velmi   okrajově.   Samozřejmě   tomu odpovídá   cena   prací.   Ve   skutečnosti,   ale   za   nízkou   cenu   získáte   pouze   velmi   malou   část prováděných   úkonů,   což   znamená,   že   levnější   služba   zase   tak   levná   není.   Je   důležité   si uvědomit,   v   jakém   rozsahu   je   servis   a   údržba   prováděna.   Je   to   obdobné,   jako   když   si   kupujete nějaký   produkt,   záleží   na   kvalitě   a   provedení,   dejme   tomu   třeba   nářadí,   je   možné   koupit   levné   - méně kvalitní nebo dražší - kvalitní a s dlouhou životností a s dostupností náhradních dílů. Nesnažíme   se,   ani   nechceme   konkurovat   nízkou   cenou,   naší   prioritou   je   kvalitně   odvedená práce   a   úroveň   jednání.   Pokud   provádíme   servis,   je   samozřejmostí   kompletní   servis   kování   a jeho   údržba.   Důležitá   je   kontrola   a   seřízení   kompletního   obvodového   kování   a   rámových   prvků (viz.   seznam   výše).   Pokud   není   servis   a   pravidelná   údržba   prováděna   dle   pokynů   výrobců, dochází    k    nadměrnému    namáhání    všech    dílů    kování,    zkracuje    se    životnost    kování,    okna správně    netěsní    a    je    zhoršená    ovladatelnost    oken    a    dveří,    což    vede    k    mechanickému poškození   či   destrukci   kování.   Následná   výměna   dílů   a   servis   je   pak   finančně   mnohem   více náročnější   než   pravidelná   údržba.      Bývá   pravidlem,   že   zákazníci,   u   kterých   byla   provedena výměna   poškozených   dílů   kování   z   důvodu   zanedbané   údržby,   následně   dbají   na   pravidelnou údržbu. Velice   často   nás   zákazníci   oslovují   z   důvodu,   že   jim   jiná   oslovená   firma   odmíla   provést   servis, např.   z   důvodu,   že   okna   nejsou   jejich   výrobkem,   nebo   že   nemají   náhradní   díly   nebo   prostě   že to   nejde   apod.   Zákazníkům   říkáme,   že   všechno   jde,   jen   je   potřeba   chtít.   Ačkoliv   se   starší   díly kování   již   nevyrábí   nebo   již   nejsou   skladem,   vždy   existuje   nějaké   řešení,   i   když   je   občas potřeba improvizace. Jako   příklad   uvádíme   stále   se   opakující   závadu   balkónových   dveří,   kdy   byl   zákazník   nucen vždy    po    půl    roce    nechat    dveře    seřídit,    jelikož    se    zavíraly    či    otevírali    s    velkou    námahou. Konkurenční   firma   (osobně   ji   za   konkurenci   nepovažujeme   z   důvodu   kvality   práce),   která   na “servis”    pravidelně    jezdila,    prý    po    dobu    4    let,    vždy    jen    přizvedla    nebo    snížila    křídlo    (dle venkovní   teploty).   Možná   by   tam   firma   jezdila   pořád,   kdyby   nás   zákazník   neoslovil.   Po   menším servisním   zásahu   a   doplnění   kování   o   chybějící   díly,   nyní   balkónové   dveře   fungují   bez   ohledu na   změnu   teplot.   Samozřejmě   byla   provedena   kompletní   údržba   a   seřízení   kování,   kterou původní firma vůbec neřešila. Orientační    ceník    pravidelných    servisních    prohlídek    a    údržby    oken    a    dveří    ve    výše uvedeném rozsahu: Okenní křídlo běžné velikosti (cca do 1m2) - 150Kč/ks Okenní křídlo - velkoformát (více než 1m2) - 180Kč/ks Otevíravé křídlo balkónových dveří (výška nad 1,8m) - 200Kč/ks Posuvné dveřní křídlo - 300 - 400Kč/ks (dle typu a celkového stavu kování) Křídlo PVC vchodových dveří v rodinných domech - 250 - 350Kč/ks (dle typu a stavu kování) Min. účtovaná částka za výjezd - 500Kč + doprava Doprava: 9Kč/km (min. 100Kč) Příplatek   za   práce   mimo   provozní   dobu   v   pracovní   dny   nebo   za   servis   v   den   nahlášení   závady: 50% V případě dalších úkonů nebo zjištění rozsáhlejší závady nebo poškození je další postup konzultován se zákazníkem.