HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Následně vám dle vašich požadavků vypracujeme cenovou kalkulaci. Uvedené   ceny   jsou   včetně   odborné   montáže.   Samozřejmostí   je   technická   podpora   a   odborné   poradenství   při zaměření.    Zaměření    stínící    a    insekticidní    techniky    provádíme    v    případě    realizace    zakázky    zdarma.    Při zaměření si v klidu domova vyberete požadovaný design z našich vzorníků. Odborné   zaměření   se   zpravidla   provádí   po   odsouhlasení   cenové   kalkulace   dle   dodaných   rozměrů.   V   případě, že   je   na   žádost   zákazníka   provedeno   zaměření,   ale   k   realizaci   nedojde   (není   uhrazena   záloha   při   zaměření),   je účtován   poplatek   za   zaměření   ve   výši   500Kč   (min.   účtovaná   částka   za   výjezd)   +   doprava   ve   výši   9Kč/km (platba   pouze   v   hotovosti).   Pokud   je   dohodnuta   úhrada   zálohy   formou   bezhotovostní   platby,   je   požadována úhrada   poplatku   za   zaměření   vč.   dopravy   a   cena   zálohy   je   o   tuto   částku   ponížena.   V   případě,   že   zákazník   při zaměření   neprojeví   o   realizaci   zájem,   ale   v   následujících   třech   měsících   o   realizaci   objednávky   dle   původního zaměření zájem projeví, bude mu účtovaný poplatek za zaměření odečten z objednávky. Byli   jsme   nuceni   k   tomuto   postupu   přistoupit   z   důvodu   množících   se   výjezdů   k   marným   zaměřením.   Nechceme tyto    zbytečné    finanční    náklady    přenášet    do    skutečně    realizovaných    zakázek.    Přináší    to    tedy    výhodu    pro zákazníky, u kterých dojde k realizaci zakázky. Při   zaměření   je   požadována   úhrada   zálohy   ve   výši   50%   z   celkové   částky.   doplatek   je   hrazen   po   realizaci zakázky. Veškeré platby jsou v současné době prováděny v hotovosti. Námi   dodávané   výrobky   se   vyznačují   vysokou   kvalitou   a   dlouhou   životností,   samozřejmostí   je   dostupnost náhradních dílů a pozáruční servis. Sestavit   univerzální   ceník   stínící   techniky   je   velmi   obtížné,   jelikož   se   ceny   se   určují   dle   typu,   rozměrů,   způsobu ovládání,   celkového   počtu   výrobků,   designu,   použitého   materiálu   či   profilu,   způsobu   montáže,   navíc   se   typy lamel   či   textilií   rozdělují   do   několika   cenových   skupin.   Nelze   tudíž   stanovit   univerzální   cenu   za   m2.   Cenu   velice ovlivňuje   celkový   počet   výrobků,   pokud   tedy   objednáváte   pouze   1ks,   je   cena   samozřejmě   vyšší   než   u   více   kusů (za 1ks).
Pro bezplatné vypracování cenové kalkulace vyplňte formulář kliknutím na tlačítko Vytvořit poptávku Bez uvedení rozměrů nelze kalkulaci zpracovat. Nebude-li    uvedena    požadovaná    barva,    bude    cenová    nabídka    nabídka    zpracovaná    v    běžném    provedení. Uvedené údaje vyplňte spolu s dalšími požadovanými údaji v poptávkovém formuláři. :
Hozontální žaluzie - cenová kalkulace - KalMont Litvínov

Cenová kalkulace a zaměření stínící techniky

CENOVÁ KALKULACE STÍNÍCÍ TECHNIKY, ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

Vytvořit poptávku Vytvořit poptávku
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Zaměření a cena horizontální žaluzie

Vytvořit poptávku Vytvořit poptávku
Pro   bezplatné   vypracování   cenové   kalkulace   vyplňte   formulář   kliknutím   na   tlačítko   Vytvořit poptávku, níže. Bez uvedení rozměrů nelze kalkulaci zpracovat. Nebude-li   uvedena   požadovaná   barva,   bude   cenová   nabídka   nabídka   zpracovaná   v   běžném provedení.    Uvedené    údaje    vyplňte    spolu    s    dalšími    požadovanými    údaji    v    poptávkovém formuláři. :
Následně vám dle vašich požadavků vypracujeme cenovou kalkulaci. Uvedené    ceny    jsou    včetně    odborné    montáže.    Samozřejmostí    je    technická    podpora    a odborné   poradenství   při   zaměření.   Zaměření   stínící   a   insekticidní   techniky   provádíme   v případě   realizace   zakázky   zdarma.   Při   zaměření   si   v   klidu   domova   vyberete   požadovaný design z našich vzorníků. Odborné   zaměření   se   zpravidla   provádí   po   odsouhlasení   cenové   kalkulace   dle   dodaných rozměrů.   V   případě,   že   je   na   žádost   zákazníka   provedeno   zaměření,   ale   k   realizaci   nedojde (není   uhrazena   záloha   při   zaměření),   je   účtován   poplatek   za   zaměření   ve   výši   500Kč   (min. účtovaná   částka   za   výjezd)   +   doprava   ve   výši   9Kč/km   (platba   pouze   v   hotovosti).   Pokud   je dohodnuta   úhrada   zálohy   formou   bezhotovostní   platby,   je   požadována   úhrada   poplatku   za zaměření   vč.   dopravy   a   cena   zálohy   je   o   tuto   částku   ponížena.   V   případě,   že   zákazník   při zaměření    neprojeví    o    realizaci    zájem,    ale    v    následujících    třech    měsících    o    realizaci objednávky    dle    původního    zaměření    zájem    projeví,    bude    mu    účtovaný    poplatek    za zaměření odečten z objednávky. Byli   jsme   nuceni   k   tomuto   postupu   přistoupit   z   důvodu   množících   se   výjezdů   k   marným zaměřením.   Nechceme   tyto   zbytečné   finanční   náklady   přenášet   do   skutečně   realizovaných zakázek. Přináší to tedy výhodu pro zákazníky, u kterých dojde k realizaci zakázky. Při   zaměření   je   požadována   úhrada   zálohy   ve   výši   50%   z   celkové   částky.   doplatek   je hrazen po realizaci zakázky. Veškeré platby jsou v současné době prováděny v hotovosti. Námi   dodávané   výrobky   se   vyznačují   vysokou   kvalitou   a   dlouhou   životností,   samozřejmostí je dostupnost náhradních dílů a pozáruční servis. Sestavit   univerzální   ceník   stínící   techniky   je   velmi   obtížné,   jelikož   se   ceny   se   určují   dle   typu, rozměrů,    způsobu    ovládání,    celkového    počtu    výrobků,    designu,    použitého    materiálu    či profilu,   způsobu   montáže,   navíc   se   typy   lamel   či   textilií   rozdělují   do   několika   cenových skupin.   Nelze   tudíž   stanovit   univerzální   cenu   za   m2.   Cenu   velice   ovlivňuje   celkový   počet výrobků,   pokud   tedy   objednáváte   pouze   1ks,   je   cena   samozřejmě   vyšší   než   u   více   kusů   (za 1ks).
Hozontální žaluzie - cenová kalkulace - KalMont Litvínov

Cenová kalkulace a zaměření stínící techniky