OTEVŘENO Poloha kliky: vodorovně Používá se při krátkém intenzivním větrání zejména v zimním období, kdy je potřeba vyměnit velký objem vzduchu v interiéru nebo snížit vnitřní vlhkost v místnosti v co nejkratší době nebo při údržbě (mytí apod.) v V této poloze nenechávejte velká a těžká křídla dlouhou dobu, jelikož dochází ke zvýšenému namáhání pantů i celé stavební výplně. V případě zvýšené vlhkosti se doporučuje větrání 5 - 7x denně po dobu 5 -10 minut, nejlépe průvanem při zachování bezpečnosti. V žádném případě nevkládejte mezi rám a otevřené křídlo okna či dveří žádné klínky a předměty, hrozí poškození kování, vylomení pantu a vypadnutí křídla z rámu! Pro snadné a bezproblémové větrání otevřeným plastovým oknem či balkónovými dveřmi dodáváme a montujeme magnetickou aretaci pro otevřené křídlo okna a balkonových dveří . VYKLOPENÍ KŘÍDLA - VENTILAČKA Poloha kliky: kolmo nahoru Vhodné pro dlouhodobé větrání mimo topnou sezónu nebo v zimním období krátkodobě při nárazovém zvýšení vlhkosti v místnosti (vaření, praní, sušení prádla apod.) MIKROVENTILACE Poloha kliky: šikmo vzhůru pod úhlem 45° - mezi polohou otevřeno a ventilačka (některá zejména starší okna touto funkcí nedisponují) Tato poloha způsobí mírné oddálení křídla okna od rámu. Slouží k přivětrávání v teplém období. Není vhodné používat v zimním období z důvodu možné kondenzace a následného vzniku koroze horního kování. ZAVŘENO Poloha kliky: kolmo dolů Pouze takto zavřené okno tvoří minimální dostatečnou překážku proti vloupání, okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní (při dodržení předepsaných servisních intervalů údržby). Klika v této poloze musí směrovat kolmo dolů, ne šikmo! Jen v této poloze budou všechny uzavírací a bezpečnostní prvky plnit svoji funkci a křídlo (resp. těsnění) okna či dveří bude maximálně přiléhat k rámu okna. Pokud nelze klikou otočit do této pozice, zajistěte co nejdříve servis, jelokož křídlo okna či balkónových dveří není dostatečně zavřeno a rovněž dochází k úniku drahoceného tepla. Pro zvýšení bezpečnosti (za předpokladu správné funkce kování) nabízíme výměnu standardních okenních či balkónových klik za kliky bezpečnostní. POLOHA KLIKY MIMO UVEDENÝ ROZSAH Pokud lze klikou otáčet mimo uvedený rozsah, je zřejmě poškozené kování. Doporučujeme nepoužívat okno či dveře a zajistit co nejdříve servis, aby nedošlo k úplné destrukci kování a zablokování okna nebo balkónových dveří.
Obsluha oken, větrání, klika - servis a oprava oken KalMont Litvínov Most Správná údržba oken a dveří Obsluha oken, polohy okenní kliky, větrání

OBSLUHA OKEN - KALMONT LITVÍNOV

Pravidelné čištění nahromaděných nečistot v odtokových žlábcích a kanálcích ve spodní části rámu Pravidelné vysávání prachu a nečistot zejména z horní části křídla. Při mytí oken neumývejte z kování oken či dveří mazací přípravek Pravidelné mytí těsnění, doporučujeme následné ošetření vhodným prostředkem, nejlépe v období, kdy se teplota pohybuje nad 15°C. Při mytí nepoužívejte čistidla s příměsí hrubých částic či drsné houby, drátěnky, brusné papíry apod. Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, kyselá čistidla nebo jiné agresivní látky Pravidelný servis oken a dveří: 1x za rok, nadměrně používané vchodové dveře (např. vstupní dveře bytových domů, úřadů, obchodů apod.): 1x za 6 měsíců nebo dříve při zjištění závady V případě zjištění závady, zajistěte neprodleně odborný servis, aby nedošlo k většímu poškození
Prodej, dodání a montáž magnetické aretace otevřeného plastového okna a balkónových dveří
OTEVŘENO Používá se při krátkém intenzivním větrání zejména v zimním období, kdy je potřeba vyměnit velký objem vzduchu v interiéru nebo snížit vnitřní vlhkost v místnosti v co nejkratší době nebo při údržbě (mytí apod.) v V této poloze nenechávejte velká a těžká křídla dlouhou dobu, jelikož dochází ke zvýšenému namáhání pantů i celé stavební výplně. V případě zvýšené vlhkosti se doporučuje větrání 5 - 7x denně po dobu 5 -10 minut, nejlépe průvanem při zachování bezpečnosti. V žádném případě nevkládejte mezi rám a otevřené křídlo okna či dveří žádné klínky a předměty, hrozí poškození kování, vylomení pantu a vypadnutí křídla z rámu! Pro snadné a bezproblémové větrání otevřeným plastovým oknem či balkónovými dveřmi dodáváme a montujeme magnetickou aretaci pro otevřené křídlo okna a balkonových dveří . VENTILAČKA (VYKLOPENÉ KŘÍDLO) Vhodné pro dlouhodobé větrání mimo topnou sezónu nebo v zimním období krátkodobě při nárazovém zvýšení vlhkosti v místnosti (vaření, praní, sušení prádla apod.) MIKROVENTILACE (některá zejména starší okna touto funkcí nedisponují) Tato poloha způsobí mírné oddálení křídla okna od rámu. Slouží k přivětrávání v teplém období. Není vhodné používat v zimním období z důvodu možné kondenzace a následného vzniku koroze horního kování. ZAVŘENO Pouze takto zavřené okno tvoří minimální dostatečnou překážku proti vloupání, okno či balkónové dveře jsou zcela uzavřeny a dokonale těsní (při dodržení předepsaných servisních intervalů údržby). Klika v této poloze musí směrovat kolmo dolů, ne šikmo! Jen v této poloze budou všechny uzavírací a bezpečnostní prvky plnit svoji funkci a křídlo (resp. těsnění) okna či dveří bude maximálně přiléhat k rámu okna. Pokud nelze klikou otočit do této pozice, zajistěte co nejdříve servis, jelokož křídlo okna či balkónových dveří není dostatečně zavřeno a rovněž dochází k úniku drahoceného tepla. Pro zvýšení bezpečnosti nabízíme výměnu standardních okenních či balkónových klik za kliky bezpečnostní.
Obsluha oken, větrání, polohy kliky - servis oken KalMont Litvínov Most

Obsluha a údržba oken a dveří - servis a oprava KalMont Litvínov

Pravidelné čištění odtokových žlábků a kanálků ve spodní části rámu Pravidelné vysávání prachu a nečistot zejména z horní části křídla. Při mytí oken neumývejte z kování oken či dveří mazací přípravek Pravidelné mytí těsnění, doporučujeme následné ošetření vhodným prostředkem, nejlépe v období, kdy se teplota pohybuje nad 15°C. Při mytí nepoužívejte čistidla s příměsí hrubých částic a abraziva Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla nebo jiné agresivní látky Pravidelný servis oken a dveří: min. 1x za rok, nadměrně používané vchodové dveře: 1x za 6 měsíců nebo dříve při zjištění závady
Obsluha oken a dveří, polohy kliky, správné větrání Údržba oken a dveří