Bezpečnost oken a dveří

Účinná ochrana a výborná funkčnost je zabezpečena pouze výborným technickým stavem oken a dveří, zejména pak správnou funkcí okenního a dveřního kování. Důležité jsou pravidelné odborné servisní prohlídky. Velmi často se setkáváme s částečnou nefunkčností uzavíracích a bezpečnostních prvků a nesprávným nastavením těchto prvků, aniž by to uživatel věděl. Správná funkčnost a bezpečnost oken se postupně s délkou provozu zhoršuje, pokud není prováděna pravidelná údržba a odborný servis kování. Bohužel se setkáváme i s tím, že kování není správně seřízeno ani u nových oken. Montážní firmy po montáži oken vyzkouší funkčnost okna či dveří, zda jej lze zavřít a otevřít. Časem dochází k omezení funkčnosti kování, klikou nelze otáčet v úplném rozpětí (180° u oken s ventilačkou nebo 90°u křídel bez ventilačky). Případní zloději či tipaři si všímají, zda jsou okenní kliky zcela ve svislé poloze směrem dolů nebo zda jsou šikmo. Pokud není okenní klika svisle dolů, není křídlo okna či dveří dostatečně zabezpečeno. To je v podstatě pozvánka pro zloděje, jelikož u takového okna či dveří nelze předpokládat větší odolnost. V mnoha případech nejsou v tomto případě ani zjištěny náznaky násilného vniknutí, což je pro pojiš´tovny podmínka pro řádné plnění smlouvy. To znamená, že v tomto případě vám pojišťovna nic nevyplatí, Nezřídka se v těchto případech jedná i o příležitostné zloděje, jelikož se těmto nabídkám špatně odolává…. Představa o tom, že jsou plastová okna bezúdržbová platí pouze ve smyslu ošetření povrchu, tzn, že se na rozdíl od dřevěných oken nenatírají. Výrobci doporučují provádět pravidelný servis oken a dveří: 1x za rok, nadměrně používané vchodové dveře (např. vstupní dveře bytových domů, úřadů, obchodů apod.): 1x za 6 měsíců nebo dříve při zjištění závady Přinášíme vám několik rad ohledně zabezpečení vaší domácnosti. Rozhodně nikdy nenechávejte okna v době vaší nepřítomnosti v bytě vyklopená ani jinak nezajištěná, a to ani v poloze mikroventilace, Okna a balkónové dveře nejsou v těchto polohách pevně zajištěna a lze je pak snadno mechanicky překonat zejména v přízemních prostorách, kde jsou zvenčí snadno dostupné. Velmi důležitý je technický stav a funkčnost obvodového kování včetně rámových protikusů a jejich vzájemná součinnost. Kování obsahuje bezpečnostní prvky, které musí 100% plnit svou funkci. V opačném případě se příp zloděj mnohem snáze dostane do vašeho bytu či domu. Pro příp. pachatele tvoří takovéto okno min. překážku, neboť jej lze z vnější strany otevřít téměř bez poškození. V příp. že jsou uzavírací a bezpečnostní prvky správně nastaveny, je již mnohem více náročné (mechanicky i časově) okno otevřít z vnější strany a příp. pachatel po několika marných pokusech o otevření odchází. Pravidelnou servisní prohlídkou a seřízením se navíc odstraní příp. netěsnosti, o kterých mnohdy lidé ani neví, čímž samozřejmě ušetříte za ušetřenou energii za vytápění. Pravidelnou péčí navíc zvýšíte životnost a užitnou hodnotu vašich oken a dveří. Vstupní dveře by měly být pevné s mechanickými zábranami a kvalitním bezpečnostním zámkem. Novější typy dveří již disponují vícebodovým uzamykáním. Bezpečnostní uzamykatelné kliky - bezpečnost dětí, zajištění proti neoprávněné manipulaci a zlodějům, zvýšená ochrana V případě, že jsou v místnostech děti bez trvalého dozoru (např. dětské pokoje), doporučujeme jako součást odborného servisu a údržby provést výměnu standardních okenních či balónových klik za uzamykatelné (s dětskou pojistkou) z důvodu možného skřípnutí prstů nebo v horším případě vypadnutí dítěte z okna či balkónu. Montáž těchto klik či obdobného zabezpečení se doporučuje rovněž ve školských zařízeních (školky, školy), nemocnice, léčebny či ozdravovny, dětské domovy, ubytovací zařízení apod. V tomto případě je prevence velmi důležitá a zmařený život či trvalé následky již nelze vzít zpět….
Bezpečnostní uzamykatelná klika pro okno a balkon - servis oken KalMont Litvínov,Most

BEZPEČNOST OKEN A DVEŘÍ, BEZPEČNOSTNÍ UZAMYKATELNÉ KLIKY, POJISTKY - KALMONT LITVÍNOV

Bezpečnost dětí
Účinná ochrana a výborná funkčnost je zabezpečena pouze výborným technickým stavem oken a dveří, zejména pak správnou funkcí okenního a dveřního kování. Důležité jsou pravidelné odborné servisní prohlídky. Velmi často se setkáváme s částečnou nefunkčností uzavíracích a bezpečnostních prvků a nesprávným nastavením těchto prvků, aniž by to uživatel věděl. Správná funkčnost a bezpečnost oken se postupně s délkou provozu zhoršuje, pokud není prováděna pravidelná údržba a odborný servis kování. Bohužel se setkáváme i s tím, že kování není správně seřízeno ani u nových oken. Časem dochází k omezení funkčnosti kování, klikou nelze otáčet v úplném rozpětí. Případní zloději či tipaři si všímají, zda jsou okenní kliky zcela ve svislé poloze směrem dolů nebo zda jsou šikmo. Pokud není okenní klika svisle dolů, není křídlo okna či dveří dostatečně zabezpečeno. To je v podstatě pozvánka pro zloděje, jelikož u takového okna či dveří nelze předpokládat větší odolnost. Přinášíme vám několik rad ohledně zabezpečení vaší domácnosti. Rozhodně nikdy nenechávejte okna v době vaší nepřítomnosti v bytě vyklopená ani jinak nezajištěná, a to ani v poloze mikroventilace. Velmi důležitý je technický stav a funkčnost obvodového kování včetně rámových protikusů a jejich vzájemná součinnost. Kování obsahuje bezpečnostní prvky, které musí 100% plnit svou funkci. V opačném případě se zloděj mnohem snáze dostane do vašeho bytu či domu. Pro příp. pachatele tvoří takovéto okno min. překážku, neboť jej lze z vnější strany otevřít téměř bez poškození. V příp. že jsou uzavírací a bezpečnostní prvky správně nastaveny, je již mnohem více náročné (mechanicky i časově) okno otevřít z vnější strany a příp. pachatel po několika marných pokusech o otevření odchází. Pokud není zajištěna dokonalá funkčnost kování, dodatečně nainstalovaná uzamykatelná klika vás před zloději neochrání. Pravidelnou servisní prohlídkou a seřízením se navíc odstraní příp. netěsnosti, o kterých mnohdy lidé ani neví, čímž samozřejmě ušetříte za ušetřenou energii za vytápění. Pravidelnou péčí navíc zvýšíte životnost a užitnou hodnotu vašich oken a dveří. Vstupní dveře by měly být pevné s mechanickými zábranami a kvalitním bezpečnostním zámkem. Novější typy dveří již disponují vícebodovým uzamykáním. Bezpečnostní uzamykatelné kliky - bezpečnost dětí, zajištění proti neoprávněné manipulaci a zlodějům, zvýšená ochrana V případě, že jsou v místnostech děti bez trvalého dozoru (např. dětské pokoje), doporučujeme jako součást odborného servisu a údržby provést výměnu standardních okenních či balónových klik za uzamykatelné (s dětskou pojistkou) z důvodu možného skřípnutí prstů nebo v horším případě vypadnutí dítěte z okna či balkónu. Montáž těchto klik či obdobného zabezpečení se doporučuje rovněž ve školských zařízeních (školky, školy), nemocnice, léčebny či ozdravovny, dětské domovy, ubytovací zařízení apod. V tomto případě je prevence velmi důležitá a zmařený život či trvalé následky již nelze vzít zpět….
Bezpečnostní uzamykatelná klika pro okno a balkon - servis oken KalMont Litvínov,Most

Bezpečnost oken a dveří, zamykací kliky a pojistky - KalMont Litvínov