Poradna - okna a dveře - servis a údržba, závady

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

OKNO, DVEŘE - OPRAVA, SERVIS, ÚDRŽBA - KALMONT LITVÍNOV

Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis plastových oken a dveří či eurooken by se měl provádět pravidelně, minimálně 1x za rok nejlépe před zimou. U posuvných dveří nebo nadměrně namáhaných dveří se doporučuje údržba 1x za 6 měsíců. Tvrzení, že plastová okna jsou bezúdržbové, je mylné. Bezúdržbový je pouze povrch na rozdíl od dřevěných oken. Nutná je však zejména údržba kování (viz. dále).
Při otevírání nebo zavírání okna a dveří něco drhne, vadí to ? Otevírání a zavírání křídel oken a dveří musí být plynulé a křídlo ani žádná její část by neměla kolidovat s rámovou částí, nikde by nic nemělo drhnout či narážet. V opačném případě hrozí poškození zejména plastových částí oken či dveří nebo části kování, v horším případě k vylomení pantů.
Co je letní a zimní režim oken a dveří? Pokud chcete, aby vám okna fungovala, jak mají, řiďte se pokyny výrobce či dodavatele oken a dveří. Jedná se o Hoax, šířící se nejen internetem. K nastavení prvků kování je nutná znalost funkce a nedborným zásahem hrozí poškození kování.
Okna už tolik netěsní, z ulice je slyšet hluk, pomůže servis ? Okna i dveře postupně stárnou, dochází ke stárnutí materiálu a ke změnám vlivem používání. Dopřejte proto vašim oknům a dveřím servisní prohlídku, při které budou odstraněny závady, které mnohdy ani běžný uživatel nezaregistruje, bude provedeno odborné seřízení a odstranění příp. netěsnosti mezi křídlem a rámem okna či dveří.
Klikou lze špatně otáčet, u některých oken nelze klikou otočit až do konce. Co s tím ? V tomto případě doporučujeme zajistit servis co nejdříve, aby nedošlo k poškození jednotlivých dílů kování. Vlivem nadměrného namáhání jednotlivých dílů kování dochází k nevratnému poškození. Výměna těchto dílů bývá pak finančně náročnější. Je proto vhodné těmto situacím předejít.
Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud okna špatně těsní mezi křídly a rámem, proniká samozřejmě do interiéru i větší hluk z ulice. Odborným seřízením se sníží i pronikající hluk z ulice a množství pronikajícího prachu z ulice.
Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla lze opravit vše…. Někdy se může jednat o neseřízené kování, v horším případě došlo k poškození O-S mechanismu z důvodu zanedbané údržby či nevhodnou obsluhou a bude nutná jeho výměna.
Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V tomto případě je nutné provést odborný servis, v některých případech se může jednat i o poškozené kování. V žádném případě nepoužívejte násilí, ve většině případů pak dochází k nevratnému poškození kování.
Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou údržbou zamezíte nechtěnému úniku tepla z interiéru a snížíte pronikající hluk z ulice do místnosti, čímž bude zachována celková pohoda v interiéru. Dále dojde k prodloužení životnosti oken a dveří a bude udržována požadovaná funkčnost a ovladatelnosti a bude zachována bepečnost proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany.
Po seřízení okno stále netěsní, lze to reklamovat? Pokud je závada způsobena chybným seřízením, tak tuto závadu lze reklamovat. Pokud však při servisu bylo provedeno seřízení správně a bylo již dosaženo max. mezí regulačních prvků (nelze již seřízením dosáhnout většího přítlaku) a nebyla-li shledána jiná příčina, bude s největší pravděpodobností nutná výměna těsnění. V tomto případě nelze seřízení reklamovat. Vždy se snažíme finančně náročnější opravy (výměna těsnění či kování) volit jako poslední variantu. Výměna těsnění se zpravidla volí jako poslední možnost při netěsnosti nebo v případě viditelného poškození či ztvrdnutí, rovněž když již není možné netěsnost odstranit běžným seřízením. Po výměně těsnění je nutné provést korekci kování, jinak může dojít k jeho poškození.
Servis a oprava oken a dveří KalMont - utržený pant
Koroze kování vedoucí k n e v r a t n é m u spojení pouzdra s čepem a následné utržení pantu následkem čehož hrozí vypadnutí křídla z rámu.
E-objednávka
Jak často se provádí servis plastových oken nebo eurooken? Servis plastových oken a dveří či eurooken by se měl provádět pravidelně, minimálně 1x za rok nejlépe před zimou. U posuvných dveří nebo nadměrně namáhaných dveří se doporučuje údržba 1x za 6 měsíců.
Při otevírání nebo zavírání okna a dveří něco drhne, vadí to ? Otevírání a zavírání křídel oken a dveří musí být plynulé a křídlo ani žádná její část by neměla kolidovat s rámovou částí, nikde by nic nemělo drhnout či narážet. V opačném případě hrozí poškození zejména plastových částí oken či dveří nebo části kování, v horším případě k vylomení pantů.
Co je letní a zimní režim oken a dveří? Pokud chcete, aby vám okna fungovala, jak mají, řiďte se pokyny výrobce či dodavatele oken a dveří. Jedná se o Hoax, šířící se nejen internetem. K nastavení prvků kování je nutná znalost funkce a nedborným zásahem hrozí poškození kování.
Okna už tolik netěsní, z ulice je slyšet hluk, pomůže servis ? Okna i dveře postupně stárnou, dochází ke stárnutí materiálu a ke změnám vlivem používání. Při odborném servisu budou odstraněny závady, které mnohdy ani běžný uživatel nezaregistruje, bude provedeno odborné seřízení a odstranění příp. netěsnosti mezi křídlem a rámem okna či dveří.
Klikou   lze   špatně   otáčet,   u   některých   oken   nelze   klikou   otočit   až   do
konce. Co s tím ? V tomto případě doporučujeme zajistit servis co nejdříve, aby nedošlo k poškození jednotlivých dílů kování. Vlivem nadměrného namáhání jednotlivých dílů kování dochází k nevratnému poškození.
Lze nějakým způsobem snížit hluk z ulice u starších oken? Pokud okna špatně těsní mezi křídly a rámem, proniká samozřejmě do interiéru i větší hluk z ulice. Odborným seřízením se sníží i pronikající hluk z ulice a množství pronikajícího prachu z ulice.
Při otevírání okna se vyklopí i ventilačka, lze to spravit? Zpravidla lze opravit vše…. Někdy se může jednat o neseřízené kování, v horším případě došlo k poškození O-S mechanismu z důvodu zanedbané údržby či nevhodnou obsluhou a bude nutná jeho výměna.
Co mám dělat, když nelze klikou otáčet ? V tomto případě je nutné provést odborný servis, v některých případech se může jednat i o poškozené kování. V žádném případě nepoužívejte násilí, ve většině případů pak dochází k nevratnému poškození kování.
Vyplatí se mi pravidelná údržba a servis oken a dveří ? Pravidelnou údržbou zamezíte nechtěnému úniku tepla z interiéru a snížíte pronikající hluk z ulice do místnosti, čímž bude zachována celková pohoda v interiéru. Dále dojde k prodloužení životnosti oken a dveří a bude udržována požadovaná funkčnost a ovladatelnosti a bude zachována bepečnost proti neoprávněnému vniknutí z vnější strany.

Správná péče a údržba oken a dveří - KalMont Litvínov