Vlkhost v bytě - KalMont Litvínov
Mnoho lidí se domnívá, že zvýšená vlhkost v bytě či vznik plísně po instalaci nových plastových oken, jsou způsobeny jejich špatnou montáží. To je však velký omyl. Ve většině případů je totiž důvodem nesprávné větrání a nižší teplota v místnosti. Další příčinou bývá nedostatečná údržba oken a dveří, čímž se zhoršují technické a fyzikální vlastnosti oken a dveří. Doporučený servisní interval by měl být 1 x za 2 roky u oken a dveří ne starších než 5 let a 1 x za rok u oken starších.
OPTIMÁLNÍ VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU Relativní vlhkost vzduchu přispívá k vnímání tepelné pohody. Vyplatí se ji sledovat, abyste nemuseli přetápět, můžete tím ušetřit 18% ročních nákladů za vytápění. Nízká vlhkost vzduchu Vás nutí pro dosažení stejného pocitu tepla vytápět na vyšší teplotu, a to o 2–3 °C. Navíc velmi nízká vlhkost škodí zdraví, protože vysušuje dýchací cesty a snižuje obranyschopnost organismu. Příliš vysoká vlhkost (nad 60 % ) také není vhodná, kombinaci s chladnými povrchy je častou příčinou kondenzace vodních par a vzniku plísní. Optimální a doporučovaná vzdušná vlhkost v obytných budovách by měla být v rozmezí 40 - 60 % při teplotě kolem 20 °C. Pro získání potřebných informací o klimatu ve vaší domácnosti, na základě kterých lze vyhodnotit současný stav, zjistit zdroje vlhkosti a monitorovat průběh snižování nadměrné vlhkosti, je možné u nás zakoupit digitální měřič vlhkosti a teploty.
SNÍŽENÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI, LIKVIDACE PLÍSNÍ Pokud se vám v místnosti rosí okna nebo se vám tvoří na stěnách plíseň, je třeba co nejdříve vytvořit podmínky, kterými se těmto nešvarům zamezí. Běžně používané prostředky proti plísním (Savo, protiplísňové postřiky) pouze zastaví růst již vytvořené plísně, ale příčina zůstává. S největší pravděpodobností se plíseň objeví po nějakém čase znovu na stejném či jiném místě. Navíc vdechování výparů většiny použitých chemických preparátu je zdraví škodlivé a u osob pohybujích se v těchto prostorách se může rozvinout alergie a respirační onemocnění, onemocnění dýchacích cest, dermatologická onemocnění a také mají karcinogenní účinky. Původním projevem bývá suchý kašel, pálení či slzení očí a bolest hlavy. Jediným řešením je snížení vlhkosti na optimální hodnotu. Základním předpokladem je však správná funkce a používání oken a dveří. Pro bezproblémové větrání dodáváme a montujeme magnetickou aretaci otevřených oken a balkónových dveří, otevřené křídlo pak drží v nastavené otevřené poloze. Pro samočinné věrání provádíme montáž větracích klapek včetně dodání.
MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU, POVRCHOVÝCH TEPLOT, PORADENSTVÍ A ODBORNÁ POMOC Pokud si nevíte rady se snížením vzdušné vlhkosti ve vaší domácnosti, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme odbornou pomoc při nadměrné vlhkosti. Provádíme měření vlhkosti vzduchu, měření povrchových teplot, monitoring a indikaci příčin vzniku nadměrné vlhkosti ve vaší domácnosti, odstranění závad oken a dveří přispívající těmto problémům a poradenskou činnost.
ROSENÍ RÁMŮ OKEN A DVEŘÍ, NÁMRAZA Tento problém se většinou projevuje v případě závady oken či dveří, kdy studený vzduch z exteriéru díky netěsnostem ochlazuje rám a na něm se pak v interiéru sráží vlhkost, která se mění na kapičky vody. V tomto případě však velice trpí i obvodové kování oken a dveří z důvodu vzniku rosného bodu a následné koroze. Mnohdy bývá ostění u oken a dveří s tímto problémem více zašpiněné nebo vlhké a v horším případě napadené plísní. Doporučujeme odborné seřízení včetně odstranění závad a následné snížení vlhkosti. Vzduch v uzavřené místnosti se obohacuje vodními parami z běžné lidské činnosti. Přebytky vodních par se srážejí na nejchladnějších plochách v místnosti, jakými jsou skleněné výplně oken či dveří nebo obklady na stěnách či zdivo bez cirkulace vzduchu (za skříněmi, v rozích) apod., kde dochází ke kondenzaci - vlhkost se mění na vodu. K tomuto jevu obvykle dochází ve vlhkých místnostech s nedostatečným vytápěním nebo s nadměrnou koncentrací par (kuchyně) či s nadměrným vznikem vzdušné vlhkosti (sušárny prádla, ložnice, zimní zahrady aj.) nebo i v poměrně suchých místnostech při silných mrazech. V některých případech může být tento problém zapříčiněný závadou oken či dveří. Máte-li tento problém a nejste-li si jisti důvodem potíží, neváhejte nás kontaktovat. Podle některých pramenů dochází ke kondenzaci vody již tehdy, pokud při pokojové teplotě 21 °C a relativní vlhkosti 60 % poklesne vnitřní teplota povrchu (skla) na 13 °C, při 50 % je to zhruba 10 °C.
Větrání, vlhkost - KalMont Litvínov Rosení skla oken, vlhkost, kondenzace - servis oken a dveří KalMont

Správné větrání, snížení vlhkosti a rosení skel na oknech

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

OKNA A DVEŘE - ÚDRŽBA, SERVIS, VĚTRÁNÍ, VLHKOST - KALMONT LITVÍNOV

E-objednávka
Dodání a montáž automatické magnetické aretace otevřeného okna

Správné větrání, snížení vlhkosti a rosení skel

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

OPTIMÁLNÍ VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU Relativní vlhkost vzduchu přispívá k vnímání tepelné pohody. Vyplatí se ji sledovat, abyste nemuseli přetápět, můžete tím ušetřit 18% ročních nákladů za vytápění. Nízká vlhkost vzduchu Vás nutí pro dosažení stejného pocitu tepla vytápět na vyšší teplotu, a to o 2–3 °C. Navíc velmi nízká vlhkost škodí zdraví, protože vysušuje dýchací cesty a snižuje obranyschopnost organismu. Příliš vysoká vlhkost (nad 60 % ) také není vhodná, kombinaci s chladnými povrchy je častou příčinou kondenzace vodních par a vzniku plísní. Optimální a doporučovaná vzdušná vlhkost v obytných budovách by měla být v rozmezí 40 - 60 % při teplotě kolem 20 °C.
SNÍŽENÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI, LIKVIDACE PLÍSNÍ Pokud se vám v místnosti rosí okna nebo se vám tvoří na stěnách plíseň, je třeba co nejdříve vytvořit podmínky, kterými se těmto nešvarům zamezí. Běžně používané prostředky proti plísním (Savo, protiplísňové postřiky) pouze zastaví růst již vytvořené plísně, ale příčina zůstává. S největší pravděpodobností se plíseň objeví po nějakém čase znovu na stejném či jiném místě. Navíc vdechování výparů většiny použitých chemických preparátu je zdraví škodlivé a u osob pohybujích se v těchto prostorách se může rozvinout alergie a respirační onemocnění, onemocnění dýchacích cest, dermatologická onemocnění a také mají karcinogenní účinky. Původním projevem bývá suchý kašel, pálení či slzení očí a bolest hlavy. Jediným řešením je snížení vlhkosti na optimální hodnotu. Základním předpokladem je však správná funkce a používání oken a dveří. Pro bezproblémové větrání dodáváme a montujeme magnetickou aretaci otevřených oken a balkónových dveří , otevřené křídlo pak drží v nastavené otevřené poloze. Pro samočinné věrání provádíme montáž větracích klapek včetně dodání.
ROSENÍ RÁMŮ OKEN A DVEŘÍ, NÁMRAZA Tento problém se většinou projevuje v případě závady oken či dveří, kdy studený vzduch z exteriéru díky netěsnostem ochlazuje rám a na něm se pak v interiéru sráží vlhkost, která se mění na kapičky vody. V tomto případě však velice trpí i obvodové kování oken a dveří z důvodu vzniku rosného bodu a následné koroze. Mnohdy bývá ostění u oken a dveří s tímto problémem více zašpiněné nebo vlhké a v horším případě napadené plísní. Doporučujeme odborné seřízení včetně odstranění závad a následné snížení vlhkosti. Vzduch v uzavřené místnosti se obohacuje vodními parami z běžné lidské činnosti. Přebytky vodních par se srážejí na nejchladnějších plochách v místnosti, jakými jsou skleněné výplně oken či dveří nebo obklady na stěnách či zdivo bez cirkulace vzduchu (za skříněmi, v rozích) apod., kde dochází ke kondenzaci - vlhkost se mění na vodu. K tomuto jevu obvykle dochází ve vlhkých místnostech s nedostatečným vytápěním nebo s nadměrnou koncentrací par (kuchyně) či s nadměrným vznikem vzdušné vlhkosti (sušárny prádla, ložnice, zimní zahrady aj.). V některých případech může být tento problém zapříčiněný závadou oken či dveří. Máte-li tento problém a nejste-li si jisti důvodem potíží, neváhejte nás kontaktovat. Podle některých pramenů dochází ke kondenzaci vody již tehdy, pokud při pokojové teplotě 21 °C a relativní vlhkosti 60 % poklesne vnitřní teplota povrchu (skla) na 13 °C, při 50 % je to zhruba 10 °C.

Větrání, vlhkost, rosení skel oken a dveří - servis a oprava KalMont

Větrání, vlhkost - KalMont Litvínov Rosení skla oken, vlhkost, kondenzace - servis oken a dveří Kalmont