Profesionální servis, oprava a údržba moderních oken a dveří:

Provádíme odborný servis, seřízení, údržbu oken a dveří a výměnu poškozených dílů kování bez ohledu na dodavatele či výrobce, které jsou

opatřené kováním Roto, Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia (Aubi), KFV, Schuring, Schuco, Fuhr aj.

Moderní okna a dveře Vám mohou při správné údržbě sloužit několik desítek let, pokud budete dodržovat pravidelný odborný servis včetně seřízení a ošetření kování oken, Kování v moderních oknech a dveřích by mělo být dle výrobců oken a dveří pro správnou funkci min. 1x ročně odborně zkontrolováno, seřízeno a promazáno vhodným prostředkem. Nedodržováním těchto zásad dochází k mechanickému poškození kování a tím i ke zkrácení jeho životnosti, ke zhoršení těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří. Včasným odhalením a odstraněním drobných a skrytých závad se vyvarujete pozdější finančně náročnější opravě nebo výměně dílů kování. Zanedbání servisu a údržby oken a dveří dochází k nadměrnému opotřebování kování, snížení bezpečnosti oken a dveří, netěsnosti a zhoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří. V případě oken starších než 10 let již bývají problémy s dodáním náhradních dílů kování. V případě, že již potřebný díl není k dispozici, jsme schopni jej nahradit ekvivalentním dílem nebo provádíme kompletní překování novým typem kování. Rozsah prováděných servisních prací provádíme dle požadavku objednatele: celková revize obvodového a rámového okenního a dveřního kování a rámů, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování detekce netěsností mezi rámem a křídlem kontrola přítlaku a příp. nastavení optimálního tlaku křídla na těsnění odstranění netěsností mezi rámem a křídlem (příp. doplnění dílů kování) kontrola a příp. čištění odtokových kanálků (příp. frézování a úpravy) seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (např. drhnutí křídla o rám) kontrola funkčnosti a příp. optimalizace funkčnosti nůžkového O-S mechanismu kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení kování při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno kontrola a příp. dotažení fixačních prvků kování kontrola stavu kliky a dotažení v případě uvolnění nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel korekce vzájemných vůlí křídla proti rámu kontrola a příp. nastavení správné pozice uzávěrů nastavení aretační západky balkónových dveří dodání a výměna nevyhovujícího drážkového těsnění výměna poškozené nebo nefunkční okenní či balkónové kliky výměna poškozených dílů kování promazání kluzných částí kování a třecích ploch srovnání úhlů křídel přesklením např. při překročení regulační meze prvků kování rovnání prohnutých rámů v případě nevyhovující montáže montáž bezpečnostní okenní či balkónové kliky výměna či montáž dveřní kliky (klika/klika nebo klika/koule), možnost bezpečnostního provedení výměna dveřní zámkové vložky (možnost dodání v provedení s otočným knoflíkem nebo s úpravou pro odemčení i v případě, že je z druhé strany v zámku klíč) seřízení dveřního zámku vč. elektrického seřízení dveřního zavírače
Servis, oprava, údržba a seřízení kování oken a dveří Servis oken a dveří - Litvínov, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Osek

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

SERVIS, OPRAVA, ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ - KALMONT LITVÍNOV

Běžné závady odstraňujeme zpravidla ihned při první návštěvě, k dispozici máme nejpoužívanější díly kování. V případě, že se jedná o výměnu dílů, které jsou atypické, nebo které nemáme skladem, jsou potřebné díly ihned po odsouhlasení cenové kalkulace a úhrady zálohy objednány.
Před návštěvou technika odstraňte předměty z parapetů a vykliďte prostor kolem oken a dveří, aby bylo možné jejich úplné otevření. Děkujeme. TIP: E-objednávka

Odborný servis a oprava oken a dveří, kování, výměna těsnění

Provádíme odborný servis, seřízení, údržbu oken a dveří a výměnu

poškozených dílů kování a těsnění bez ohledu na dodavatele či výrobce, které

jsou opatřené kováním Roto, Maco, Winkhaus, G-U, Siegenia (Aubi), KFV,

Schuring, Schuco, Fuhr aj.

Moderní okna a dveře Vám mohou při správné údržbě sloužit několik desítek let, pokud budete dodržovat pravidelný odborný servis a údržbu. Kování v moderních oknech a dveřích by mělo být dle výrobců oken a dveří pro správnou funkci min. 1x ročně odborně zkontrolováno, seřízeno a promazáno vhodným prostředkem. Nedodržováním těchto zásad dochází k mechanickému poškození kování a tím i ke zkrácení jeho životnosti, ke zhoršení těsnících vlastností a ke snížení bezpečnostních vlastností oken a dveří. Včasným odhalením a odstraněním drobných a skrytých závad se vyvarujete pozdější finančně náročnější opravě nebo výměně dílů kování. Zanedbání servisu a údržby oken a dveří dochází k nadměrnému opotřebování kování, snížení bezpečnosti oken a dveří, netěsnosti a zhoršení funkčnosti a ovladatelnosti oken a dveří. V případě oken starších než cca 10 let již bývají problémy s dodáním náhradních dílů kování. V případě, že již potřebný díl není k dispozici, jsme schopni jej nahradit ekvivalentním dílem nebo provádíme kompletní překování novým typem kování. Rozsah prováděných servisních prací provádíme dle požadavku objednatele: celková revize okenního a dveřního kování a rámů, kontrola a seřízení bezpečnostních prvků kování detekce netěsností mezi rámem a křídlem odstranění netěsností mezi rámem a křídlem (příp. doplnění dílů kování) kontrola a příp. čištění odtokových kanálků (příp. frézování a úpravy) seřízení pro správný chod a snadnou obsluhu odstranění běžných kolizních stavů (např. drhnutí křídla o rám) kontrola funkčnosti a příp. korekce nůžkového O-S mechanismu kontrola a seřízení pojistky chybné manipulace O-S oken seřízení při nechtěném vyklopení křídla (ventilačka) v poloze otevřeno dotažení fixačních prvků kování a šroubů okenní kliky nastavení parkovacího mechanismu seřízení průvěsu křídel korekce vzájemných vůlí křídla proti rámu kontrola a příp. nastavení správné pozice uzávěrů nastavení aretační západky balkónových dveří dodání a výměna nevyhovujícího drážkového těsnění výměna poškozené nebo nefunkční okenní či balkónové kliky výměna poškozených dílů kování promazání kluzných částí kování a třecích ploch srovnání úhlů křídel tzv. přesklením montáž bezpečnostní okenní či balkónové kliky výměna či montáž dveřní kliky (klika/klika nebo klika/koule), možnost bezpečnostního provedení výměna dveřní zámkové vložky (možnost dodání v provedení s otočným knoflíkem nebo s úpravou pro odemčení i v případě, že je z druhé strany v zámku klíč) seřízení dveřního zámku vč. elektrického seřízení dveřního zavírače