Ulomený, rezavý pant plastových a dřevěných oken či dveří - servis a oprava

SERVIS A OPRAVA OKEN A DVEŘÍ

ULOMENÝ, REZAVÝ PANT PLASTOVÝCH A DŘEVĚNÝCH EURO OKEN ČI BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ - KALMONT LITVÍNOV

U moderních oken a dveří může dojít k poškození nebo ulomení pantu, což je závažné a nebezpečné poškození, které znemožňuje používání okna nebo dveří, a při kterém hrozí úraz v případě uvolnění křídla. Panty oken a dveří jsou jednou ze součástí kování, které je nejvíce mechanicky namáháno, křídla mají i kolem 100kg. Je proto nutné provádět pravidelnou údržbu, aby se co nejvíce snížilo opotřebení a prodloužila se tak životnost oken a dveří a eliminovalo se riziko úrazu. Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením kliky izolepou. Pozor, hrozí vypadnutí křídla a hrozí úraz a poškození. Pokud se křídlo již uvolnilo z rámu, nadzvedněte jej (manipulaci s křídlem provádíte na vlastní riziko, provádějte jej nejlépe s pomocí další osoby) a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. Následně nás kontaktujte. Pokud se jedná o běžný typ kování, dochází k výměně hned při první návštěvě. Pokud se bude jednat o typ, který běžně nemáme skladem, zabezpečíme křídlo a po naskladnění bude domluven termín servisu a závada bude co nejdříve odstraněna. Příčinou této závady bývá: Zanedbání pravidelné údržby kování, kolize kování Nadměrná rez kování (vlhkost) Násilná nebo neodborná manipulace Nerespektování návodu k používání, vkládání předmětů mezi rám a křídlo (klínky, kabely apod.) Neodborný servis nebo montáž Opotřebení materiálu Deformace křídla Dodržujte pravidelné odborné servisní prohlídky min. 1x ročně. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu (mnohem finančně náročnějšímu) poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu.
Ulomený pant plastové okno,balkon-servis oken a dveří KalMont Zlomený pant plastové okno, balkon - oprava a servis oken KalMont Most Rezavý prasklý pant plastove okno dveře - servis oken KalMont Litvínov, Most Rezavý prasklý utrzeny pant plastové okno-servis oken KalMont Litvínov Most Rez utržený pant plastové okno-servis oken KalMont Litvínov,Most E-objednávka
U moderních oken a dveří může dojít k poškození nebo ulomení pantu, což je závažné a nebezpečné poškození, které znemožňuje používání okna nebo dveří, a při kterém hrozí úraz v případě uvolnění křídla. Panty oken a dveří jsou jednou ze součástí kování, které je nejvíce mechanicky namáháno, křídla mají i kolem 100kg. Je proto nutné provádět pravidelnou údržbu, aby se co nejvíce snížilo opotřebení a prodloužila se tak životnost oken a dveří a eliminovalo se riziko úrazu. Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením kliky izolepou. Pozor, hrozí vypadnutí křídla a hrozí úraz a poškození. Pokud se křídlo již uvolnilo z rámu, nadzvedněte jej (manipulaci s křídlem provádíte na vlastní riziko, provádějte jej nejlépe s pomocí další osoby) a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. Následně nás kontaktujte. Pokud se jedná o běžný typ kování, dochází k výměně hned při první návštěvě. Pokud se bude jednat o typ, který běžně nemáme skladem, zabezpečíme křídlo a po naskladnění bude domluven termín servisu a závada bude co nejdříve odstraněna. Příčinou této závady bývá: Zanedbání pravidelné údržby kování, kolize kování Nadměrná rez kování (vlhkost) Násilná nebo neodborná manipulace Nerespektování návodu k používání, vkládání předmětů mezi rám a křídlo (klínky, kabely apod.) Neodborný servis nebo montáž Opotřebení materiálu Deformace křídla Dodržujte pravidelné odborné servisní prohlídky min. 1x ročně. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu (mnohem finančně náročnějšímu) poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu.

Ulomený, rezavý pant plastového okna - Servis a oprava oken a dveří

Zlomený pant plastové okno, balkon - oprava a servis oken KalMont Most Rezavý utržený pant plastové okno-servis oken KalMont Litvínov,Most