Rolety den a noc

BEZPEČNOST A TECHNICKÝ STAV OKEN

Bezpečnost, funkčnost a technický stav oken a dveří

Účinná ochrana a výborná funkčnost je zabezpečena pouze výborným technickým stavem oken a dveří, zejména pak správnou funkcí okenního a dveřního kování. Důležité jsou pravidelné odborné servisní prohlídky. Velmi často se setkáváme s částečnou nefunkčností uzavíracích a bezpečnostních prvků a nesprávným nastavením těchto prvků, aniž by to uživatel věděl. Správná funkčnost a bezpečnost oken se postupně s délkou provozu zhoršuje, pokud není prováděna pravidelná údržba a odborný servis kování. Bohužel se setkáváme i s tím, že kování není správně osazeno či seřízeno ani u nových oken. Časem dochází k omezení funkčnosti kování, klikou nelze otáčet v úplném rozpětí. Případní zloději či tipaři si všímají, zda jsou okenní kliky zcela ve svislé poloze směrem dolů nebo zda jsou šikmo. Pokud není okenní klika svisle dolů, není křídlo okna či dveří dostatečně zabezpečeno. To je v podstatě pozvánka pro zloděje, jelikož u takového okna či dveří nelze předpokládat větší odolnost. Rozhodně nikdy nenechávejte okna v době vaší nepřítomnosti v bytě vyklopená ani jinak nezajištěná, a to ani v poloze mikroventilace. Velmi důležitý je technický stav a funkčnost obvodového kování včetně rámových protikusů a jejich vzájemná součinnost. Kování obsahuje bezpečnostní prvky, které musí 100% plnit svou funkci. V opačném případě se zloděj mnohem snáze dostane do vašeho bytu či domu. Pro příp. pachatele tvoří takovéto okno min. překážku, neboť jej lze z vnější strany otevřít téměř bez poškození. V příp. že jsou uzavírací a bezpečnostní prvky správně nastaveny, je již mnohem více náročné (mechanicky i časově) okno otevřít z vnější strany a příp. pachatel po několika marných pokusech o otevření odchází. Pokud není zajištěna dokonalá funkčnost kování, dodatečně nainstalovaná uzamykatelná klika vás před zloději neochrání. Pravidelnou servisní prohlídkou a seřízením se navíc odstraní příp. netěsnosti, čímž samozřejmě ušetříte za ušetřenou energii za vytápění.
Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu KalMont - Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Nefunkční okenní kování Chybná montáž kování
Rolety den a noc

BEZPEČNOST A TECHNICKÝ STAV OKEN

Bezpečnost, funkčnost a technický stav oken a dveří

Účinná ochrana a výborná funkčnost je zabezpečena pouze výborným technickým stavem oken a dveří, zejména pak správnou funkcí okenního a dveřního kování. Důležité jsou pravidelné odborné servisní prohlídky. Velmi často se setkáváme s částečnou nefunkčností uzavíracích a bezpečnostních prvků a nesprávným nastavením těchto prvků, aniž by to uživatel věděl. Správná funkčnost a bezpečnost oken se postupně s délkou provozu zhoršuje, pokud není prováděna pravidelná údržba a odborný servis kování. Bohužel se setkáváme i s tím, že kování není správně osazeno či seřízeno ani u nových oken. Časem dochází k omezení funkčnosti kování, klikou nelze otáčet v úplném rozpětí. Případní zloději či tipaři si všímají, zda jsou okenní kliky zcela ve svislé poloze směrem dolů nebo zda jsou šikmo. Pokud není okenní klika svisle dolů, není křídlo okna či dveří dostatečně zabezpečeno. To je v podstatě pozvánka pro zloděje, jelikož u takového okna či dveří nelze předpokládat větší odolnost. Rozhodně nikdy nenechávejte okna v době vaší nepřítomnosti v bytě vyklopená ani jinak nezajištěná, a to ani v poloze mikroventilace. Velmi důležitý je technický stav a funkčnost obvodového kování včetně rámových protikusů a jejich vzájemná součinnost. Kování obsahuje bezpečnostní prvky, které musí 100% plnit svou funkci. V opačném případě se zloděj mnohem snáze dostane do vašeho bytu či domu. Pro příp. pachatele tvoří takovéto okno min. překážku, neboť jej lze z vnější strany otevřít téměř bez poškození. V příp. že jsou uzavírací a bezpečnostní prvky správně nastaveny, je již mnohem více náročné (mechanicky i časově) okno otevřít z vnější strany a příp. pachatel po několika marných pokusech o otevření odchází. Pokud není zajištěna dokonalá funkčnost kování, dodatečně nainstalovaná uzamykatelná klika vás před zloději neochrání. Pravidelnou servisní prohlídkou a seřízením se navíc odstraní příp. netěsnosti, čímž samozřejmě ušetříte za ušetřenou energii za vytápění.
KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Chybná montáž kování