Servis oken a balkonových dveří, pokud je ulomený, prasklý nebo rezavý pant

U moderních oken a dveří může dojít k poškození nebo ulomení pantu, což je závažné a nebezpečné poškození, které znemožňuje používání okna nebo dveří, a při kterém hrozí úraz v případě uvolnění křídla. Panty oken a dveří jsou jednou ze součástí kování, které je nejvíce mechanicky namáháno. Je proto nutné provádět pravidelnou údržbu a eliminovalo se riziko úrazu či poškození. Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením izolepou. Pozor, hrozí uvolnění křídla z rámu a hrozí úraz a poškození. Pokud se křídlo již uvolnilo z rámu, neváhejte nás kontaktovat. Uvolněné křídlo však můžete sami vrátit do rámu (na vlastní riziko), nadzvedněte jej nejlépe s pomocí další osoby a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a už s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. Zpravidla dochází k opravě - výměně pantu již při první návštěvě. Pokud se bude jednat o typ, který běžně nemáme skladem, zabezpečíme křídlo a po naskladnění bude domluven termín servisu a závada bude co nejdříve odstraněna. Dodržujte předepsané intervaly pravidelných servisních prohlídek a nečekejte, až vám okno vypadne z rámu nebo až nepůjde otevřít či zavřít. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu. Pokud je nutné provést výměnu pantu, u kterého je již z důvodu rzi nemožné vysunutí křídlového pouzdra z rámového čepu, je nutné provést demontáž destruktivní metodou, díky čemuž je oprava servisu časově a finančně náročnější.
Rolety den a noc

ZLOMENÝ, REZAVÝ NEBO POŠKOZENÝ PANT NA OKNĚ

Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu KalMont - Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Výměna pantu balkonových dveří Oprava pantu na plastovém okně
Rolety den a noc

Servis oken a balkonových dveří, pokud je ulomený,

prasklý nebo rezavý pant

U moderních oken a dveří může dojít k poškození nebo ulomení pantu, což je závažné a nebezpečné poškození, které znemožňuje používání okna nebo dveří, a při kterém hrozí úraz v případě uvolnění křídla. Panty oken a dveří jsou jednou ze součástí kování, které je nejvíce mechanicky namáháno. Je proto nutné provádět pravidelnou údržbu a eliminovalo se riziko úrazu či poškození. Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením izolepou. Pozor, hrozí uvolnění křídla z rámu a hrozí úraz a poškození. Pokud se křídlo již uvolnilo z rámu, neváhejte nás kontaktovat. Uvolněné křídlo však můžete sami vrátit do rámu (na vlastní riziko), nadzvedněte jej nejlépe s pomocí další osoby a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a už s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. Zpravidla dochází k opravě - výměně pantu již při první návštěvě. Pokud se bude jednat o typ, který běžně nemáme skladem, zabezpečíme křídlo a po naskladnění bude domluven termín servisu a závada bude co nejdříve odstraněna. Dodržujte předepsané intervaly pravidelných servisních prohlídek a nečekejte, až vám okno vypadne z rámu nebo až nepůjde otevřít či zavřít. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu. Pokud je nutné provést výměnu pantu, u kterého je již z důvodu rzi nemožné vysunutí křídlového pouzdra z rámového čepu, je nutné provést demontáž destruktivní metodou, díky čemuž je oprava servisu časově a finančně náročnější.

ZLOMENÝ, REZAVÝ NEBO POŠKOZENÝ

PANT NA OKNĚ

KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Výměna pantu balkonových dveří
KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978