Ulomený, prasklý, rezavý pant na okně nebo balkonových dveřích vyžaduje odborný servis oken a dveří.

U moderních oken a dveří může dojít k poškození nebo ulomení pantu, což je závažné a nebezpečné poškození, které znemožňuje používání okna nebo dveří, a při kterém hrozí úraz v případě uvolnění křídla. Panty oken a dveří jsou jednou ze součástí kování, které je nejvíce mechanicky namáháno. Je proto nutné provádět pravidelnou údržbu, aby se co nejvíce snížilo nerovnoměrné namáhání, opotřebení a prodloužila se tak životnost oken a dveří a eliminovalo se riziko úrazu či poškození. Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením izolepou. Pozor, hrozí uvolnění křídla z rámu a hrozí úraz a poškození. Pokud se křídlo již uvolnilo z rámu, neváhejte nás kontaktovat. Uvolněné křídlo však můžete sami vrátit do rámu (na vlastní riziko), nadzvedněte jej nejlépe s pomocí další osoby a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. Zpravidla dochází k opravě - výměně pantu již při první návštěvě. Pokud se bude jednat o typ, který běžně nemáme skladem, zabezpečíme křídlo a po naskladnění bude domluven termín servisu a závada bude co nejdříve odstraněna. Dodržujte předepsané intervaly pravidelných servisních prohlídek a nečekejte, vám okno vypadne z rámu nebo až nepůjde otevřít či zavřít. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu. Pokud je nutné provést výměnu pantu, u kterého je již z důvodu rzi nemožné vysunutí křídlového pouzdra z rámového čepu, je nutné provést demontáž destruktivní metodou, díky čemuž je oprava servisu časově a finančně náročnější. U oken starších více než 15 let je obvykle nutné originální díly nahradit novějšími dostupnými typy, tato výměna bývá rovněž časově a finančně náročnější.
Ulomený pant plastové okno,balkon-servis oken a dveří KalMont Roleta den a noc na okno

REZAVÝ, PRASKLÝ, ULOMENÝ PANT

Ulomený, prasklý, rezavý

pant na okně nebo

balkonových dveřích

vyžaduje odborný servis

oken a dveří.

U moderních oken a dveří může dojít, zpravidla z důvodu zanedbané údržby, k poškození nebo ulomení pantu, což je závažné a nebezpečné poškození, které znemožňuje používání okna nebo dveří, a při kterém hrozí úraz v případě uvolnění křídla. Panty oken a dveří jsou jednou ze součástí kování, které je nejvíce mechanicky namáháno, křídla mají i kolem 100kg. Je proto nutné provádět pravidelnou údržbu a odborný servis, aby se snížilo riziko této závady. Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením kliky izolepou. Pozor, hrozí vypadnutí křídla a hrozí úraz a poškození. Pokud se křídlo již uvolnilo z rámu, nadzvedněte jej (manipulaci s křídlem provádíte na vlastní riziko, provádějte jej nejlépe s pomocí další osoby) a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a už s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. Obratem nás kontaktujte. K odstranění závady zpravidla dochází hned při první návštěvě naším technikem. Příčinou této závady bývá: Zanedbání pravidelné údržby kování, kolize kování Nadměrná rez kování Násilná nebo nevhodná manipulace Nerespektování návodu k používání, vkládání předmětů mezi rám a křídlo Neodborný servis
Zlomený rezavý prasklý pant plastového okna Rezavý utržený pant plastové okno-servis oken Rolety den a noc Kalmont Litvínov

ULOMENÝ, PRASKLÝ, REZAVÝ PANT

KalMont - Kalenda Jan Litvínov Tel: 605 421 978 e-mail: info@kalmont.cz