DLUŽNÍCI, NEPLATIČI - Postup při neuhrazeném závazku

DLUŽNÍCI, ČERNÁ LISTINA - KALMONT LITVÍNOV

Nezaplatit za objednané a dodané zboží či službu je stejné jako něco UKRÁST. Ačkoliv to zákon neukládá, je v případě neuhrazeného závazku po datu splatnosti faktury odběratel nejdříve upozorněn na finanční závazek, a to bez sankcí. Pokud ani na tyto výzvy odběratel neuhradí celou dlužnou částku v uvedené lhůtě, je odběratel zveřejněn (s ohledem na ochranu osobních údajů) na našem webu a sociálních sítích. Současně je odběrateli zaslána upomínka, která je již dle smluvního ujednání zpoplatněna částkou ve výši 1.000 + náklady na doručení ve výši 90 Kč, a to bez ohledu na to, zda byla upomínka převzata či nikoliv, jelikož dle Občanského soudního řádu výzva nemusí být doručena – pouze odeslána! Zpravidla bývá 1. upomínka odběrateli odeslána na e-mail nebo SMS (bez poplatku). Upomínka je smluvní pokuta zahrnující rovněž adminitrativní náklady nutné k vyřešení nedodržení smluvního ujednání před podáním předžalobní výzvy. Pohledávka je následně předána vymáhací společnosti nebo je věc předána soudu ČR formou předžalobní výzvy. V tomto případě je pak celková dlužná částka ještě navýšena o další náklady (soudní výlohy, právní zastupování, poplatky vymáhací společnosti apod.). Zároveň s vymáháním původní pohledávky jsou také automaticky nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, smluvní pokuty a jiné vzniklé náklady. Nebývá vyjímkou, že následné pokuty, úroky a jiné poplatky několikanásobně převyšují původní neuhrazenou částku. Současně může být pohledávka zařazena do Centrálního registru dlužníků ČR, do Registru pohledávek, Databáze neplatičů SOLUS - zájmové sdružení právnických osob apod. O následný výmaz z těchto registrů musí z pravidla následně žádat pouze osoba zapsaná v registru s doložením o finančním vyrovnání a uhrazením administrativního poplatku. Dovolujeme si upozornit, že vyřízení výmazu z těchto registrů trvá několik měsíců rok a administrativní poplatky ještě navyšují dlužnou částku. Pokud je dlužník v momentální finanční tísni a celková částka převyšuje jeho finanční možnosti, lze si sjednat např. výhodnou půjčku od Zonky a částku splácet postupně.
Momentálně žádný evidovaný záznam

SEZNAM NEPLATIČŮ A DLUŽNÍKŮ

Dlužníci - vymáhání pohledávek - KalMont Litvínov

Ačkoliv to zákon neukládá, je v případě neuhrazeného závazku po datu splatnosti faktury odběratel nejdříve upozorněn na finanční závazek, a to bez sankcí. Pokud ani na tyto výzvy odběratel neuhradí celou dlužnou částku v uvedené lhůtě, je odběrateli zaslána upomínka, která je již dle smluvního ujednání zpoplatněna částkou ve výši 1.000 + náklady na doručení ve výši 90 Kč, a to bez ohledu na to, zda byla upomínka převzata či nikoliv, jelikož dle Občanského soudního řádu výzva nemusí být doručena – pouze odeslána! V některých případech může být 1. upomínka odběrateli odeslána na e-mail a SMS (doručení není zpoplatněno). Upomínka je smluvní pokuta zahrnující rovněž adminitrativní náklady nutné k vyřešení nedodržení smluvního ujednání před podáním předžalobní výzvy. Pohledávka je následně předána vymáhací společnosti nebo je věc předána soudu ČR formou předžalobní výzvy. V tomto případě je pak celková dlužná částka ještě navýšena o další náklady (soudní výlohy, právní zastupování, poplatky vymáhací společnosti apod.). Zároveň s vymáháním původní pohledávky jsou také automaticky nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, smluvní pokuty a jiné vzniklé náklady. Nebývá vyjímkou, že následné pokuty, úroky a jiné poplatky několikanásobně převyšují původní neuhrazenou částku. Současně může být pohledávka zařazena do Centrálního registru dlužníků ČR, do Registru pohledávek, Databáze neplatičů SOLUS - zájmové sdružení právnických osob apod. O následný výmaz z těchto registrů musí z pravidla následně žádat pouze osoba zapsaná v registru s doložením o finančním vyrovnání a uhrazením administrativního poplatku. Dovolujeme si upozornit, že vyřízení výmazu z těchto registrů trvá několik měsíců rok a administrativní poplatky navyšují dlužnou částku.

Seznam dlužníků a neplatičů:

Jelikož z důvodu ochrany osobních údajů není možné zveřejňovat údaje o fyzických osobách, jsou uváděny pouze jejich iniciály a adresa: Momentálně žádný evidovaný záznam

Dlužníci - vymáhání pohledávek