Rolety den a noc

ZIMNÍ A LETNÍ REŽIM OKEN

Zimní a letní režim oken

Pravděpodobně jste se již setkali s informací, že je nutné s příchozí zimou nastavit okna do tzv. zimního režimu. Vždy si ověřte, zda je informace prezentována skutečným odborníkem, nebo zda tuto informaci uvádí i výrobce kování či oken. Bohužel tyto informace šíří pouze někdo, kdo se za odborníka pouze vydává, o to horší je, že tyto neověřené informace prezentují i weby s větším dosahem čtenářů. Zpravidla prezentujícím médiím jde pouze o počet shlédnutí videa či článku. Tuto službu za poplatek nabízí i některé neseriózní firmy. Buďte proto ostražití a ověřte si, jakou firmu si do bytu pouštíte. Seriózní firma dodržuje předepsaný servisní plán výrobce at uto změnu režimu neprovádí, jelikož okenní kování nedisponují mechanismem pro přepínáním letního a zimního režimu. Upozorňujeme, že regulační prvky okenního kování nejsou určeny pro změnu režimu zimní / letní. Nevhodným nastavením může dojít ke zhoršení ovladatelnosti oken, k poškození kování, degradaci a deformaci těsnění. Setkáváme se s požadavky na servis okna z důvodu poškození kování právě po neodborném nastavení oken do “zimního režimu”. Řiďte se pokyny výrobců a dodavatelů oken či kování. Plastová ani dřevěná okna prezentovanou funkci letního či zimního režimu nemají. Pro správnou funkci oken je nutné mít okna odborně a shodně seřízená po celý rok. Rozdíl v nastavení v létě a v zimě nedává žádný smysl. Pokud jsou okna zavřená, je to z důvodu teplotního komfortu, zamezeni hluku z vnějšího prostředí či z důvodu bezpečnosti. Většina moderních oken disponuje funkcí spárového větrání tzv. mikroventilací určenou pro letní období. Je však třeba mít na paměti, že je nutné provádět pravidelný každoroční servis a údržbu oken a kování, nejlépe před topnou sezonou. Správné seřízení plastových a dřevěných oken samozřejmě důležité je. Nejedná se však o žádné nastavení zimního a letního režimu. Aby okno dobře těsnilo, musí být přítlak plastového okna správně nastaven po celý rok. Správné nastavení lze poznat při otáčení klikou. V poloze cca 20-25 minut (jako u ručičkových hodin) by měl být znát při zavírání požadovaný odpor těsnění, klikou musí být možné bez nadměrné síly otočit do svislé polohy (poloha 30 minut).
zimní režim oken
Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu KalMont - Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Rolety den a noc

ZIMNÍ A LETNÍ REŽIM OKEN

Zimní a letní režim oken

Pravděpodobně jste se již setkali s informací, že je nutné s příchozí zimou nastavit okna do tzv. zimního režimu. Vždy si ověřte, zda je informace prezentována skutečným odborníkem, nebo zda tuto informaci uvádí i výrobce kování či oken. Bohužel tyto informace šíří pouze někdo, kdo se za odborníka pouze vydává, o to horší je, že tyto neověřené informace prezentují i weby s větším dosahem čtenářů. Zpravidla prezentujícím médiím jde pouze o počet shlédnutí videa či článku. Tuto službu za poplatek nabízí i některé neseriózní firmy. Buďte proto ostražití a ověřte si, jakou firmu si do bytu pouštíte. Seriózní firma dodržuje předepsaný servisní plán výrobce at uto změnu režimu neprovádí, jelikož okenní kování nedisponují mechanismem pro přepínáním letního a zimního režimu. Upozorňujeme, že regulační prvky okenního kování nejsou určeny pro změnu režimu zimní / letní. Nevhodným nastavením může dojít ke zhoršení ovladatelnosti oken, k poškození kování, degradaci a deformaci těsnění. Setkáváme se s požadavky na servis okna z důvodu poškození kování právě po neodborném nastavení oken do “zimního režimu”. Řiďte se pokyny výrobců a dodavatelů oken či kování. Plastová ani dřevěná okna prezentovanou funkci letního či zimního režimu nemají. Pro správnou funkci oken je nutné mít okna odborně a shodně seřízená po celý rok. Rozdíl v nastavení v létě a v zimě nedává žádný smysl. Pokud jsou okna zavřená, je to z důvodu teplotního komfortu, zamezeni hluku z vnějšího prostředí či z důvodu bezpečnosti. Většina moderních oken disponuje funkcí spárového větrání tzv. mikroventilací určenou pro letní období. Je však třeba mít na paměti, že je nutné provádět pravidelný každoroční servis a údržbu oken a kování, nejlépe před topnou sezonou. Správné seřízení plastových a dřevěných oken samozřejmě důležité je. Nejedná se však o žádné nastavení zimního a letního režimu. Aby okno dobře těsnilo, musí být přítlak plastového okna správně nastaven po celý rok. Správné nastavení lze poznat při otáčení klikou. V poloze cca 20-25 minut (jako u ručičkových hodin) by měl být znát při zavírání požadovaný odpor těsnění, klikou musí být možné bez nadměrné síly otočit do svislé polohy (poloha 30 minut).
KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978