Protáčí se klika na okně nebo balkonových dveřích

U plastových a dřevěných oken a dveří může dojít, zejména z důvodu zanedbané údržby k poškození převodovky kování. Závada se projevuje nejdříve občasným přeskočením kliky, později protáčením kliky bez odezvy kování. Okno nebo dveře pak nelze otevřít ani zavřít klikou. Nečekejte, až dojde k úplnému poškození, kdy již není možné okno ovládat. Při včasné opravě bývá zpravidla možná repase kování, což je důležité především u kování, které se již nevyrábí. Oprava pak nebývá tak finančně náročná. Kliku na okně nebo dveřích s touto závadou nechte ve stávající poloze a nemanipulujte s ní, aby nedošlo k úplnému zablokování v zavřené poloze. Pouze křídlo zajistěte proti náhodnému otevření např. jej přilepte izolepou k rámu. Nesnažte se vyndat kliku, hrozí kompletí vysypání převodovky. Následně nás kontaktujte. Dodržujte pravidelný odborný servis oken a dveří předepsaný výrobci, min. 1x ročně, V případě zjištění poškození či závady, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků nebo při špatné ovladatelnosti nás neváhejte kontaktovat.
Rolety den a noc

PROTÁČENÍ KLIKY NA OKNĚ A BALKONOVÝCH DVEŘÍCH

Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu KalMont - Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Servis okna - oprava převodové lišty Protáčí se klika v okně
Rolety den a noc

Protáčí se klika na okně nebo balkonových dveřích

U plastových a dřevěných oken a dveří může dojít, zejména z důvodu zanedbané údržby k poškození převodovky kování. Závada se projevuje nejdříve občasným přeskočením kliky, později protáčením kliky bez odezvy kování. Okno nebo dveře pak nelze otevřít ani zavřít klikou. Nečekejte, až dojde k úplnému poškození, kdy již není možné okno ovládat. Při včasné opravě bývá zpravidla možná repase kování, což je důležité především u kování, které se již nevyrábí. Oprava pak nebývá tak finančně náročná. Kliku na okně nebo dveřích s touto závadou nechte ve stávající poloze a nemanipulujte s ní, aby nedošlo k úplnému zablokování v zavřené poloze. Pouze křídlo zajistěte proti náhodnému otevření např. jej přilepte izolepou k rámu. Nesnažte se vyndat kliku, hrozí kompletí vysypání převodovky. Následně nás kontaktujte. Dodržujte pravidelný odborný servis oken a dveří předepsaný výrobci, min. 1x ročně, V případě zjištění poškození či závady, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků nebo při špatné ovladatelnosti nás neváhejte kontaktovat.

PROTÁČENÍ KLIKY NA OKNĚ A

BALKONOVÝCH DVEŘÍCH

KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Servis okna - oprava převodové lišty Protáčí se klika v okně
KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978