U moderních oken a dveří může dojít, zejména z důvodu zanedbané údržby oken a balkónových dveří z plastu nebo z dřevěného europrofilu, k poškození převodovky kování. Závada se projevuje zprvu občasným přeskočením kliky, později protáčením kliky bez odezvy kování. Okno nebo dveře pak nelze otevřít ani zavřít klikou. Nečekejte, dojde k úplnému poškození, kdy již není možné okno ovládat. Při včasné opravě bývá zpravidla možná repase kování, což je důležité především u kování, které se již nevyrábí. Oprava pak nebývá tak finančně náročná. Kliku na okně nebo dveřích s touto závadou nechte ve stávající poloze a nemanipulujte s ní, aby nedošlo k úplnému zablokování v zavřené poloze. Pouze křídlo zajistěte proti náhodnému otevření např. jej přilepte izolepou k rámu. Nesnažte se vyndat kliku, hrozí kompletí vysypání převodovky. Následně nás kontaktujte.
Poškozené kování pro plastové okno - KalMont Litvínov Poškozené okenní kování - servis a oprava oken KalMont
Dodržujte pravidelný odborný servis oken a dveří předepsaný výrobci, min. 1x ročně, V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu poškození a může dojít k vážnému úrazu.
Roleta den a noc na okno

PROTÁČENÍ KLIKY OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ - SERVIS

Příčinou této závady bývá: Zanedbání pravidelné údržby kování (min. 1x ročně) Kolize kování Omezená hybnost kování, otáčení kliky je velmi obtížné a omezené Nadměrná rez kování (vlhkost) Násilná nebo neodborná manipulace Neodborný servis nebo montáž Opotřebení nebo únava materiálu (zpravidla však z důvodu zanedbané údržby)
KalMont - Kalenda Jan Litvínov Tel: 605 421 978 e-mail: info@kalmont.cz

Protáčení nebo

přecvakávání kliky na

okně nebo balkonových

dveřích vyžaduje

odborný servis oken

nebo balkónových

dveří.

U moderních oken a dveří může dojít, zejména z důvodu zanedbané údržby oken a balkónových dveří z plastu nebo z dřevěného europrofilu, k poškození převodovky kování. Závada se projevuje zprvu občasným přeskočením kliky, později protáčením kliky bez odezvy kování. Okno nebo dveře pak nelze otevřít ani zavřít klikou. Nečekejte, až dojde k úplnému poškození, kdy již není možné okno ovládat. Při včasné opravě bývá zpravidla možná repase kování, což je důležité především u kování, které se již nevyrábí. Kliku na okně nebo dveřích s touto závadou nechte ve stávající poloze a nemanipulujte s ní, aby nedošlo k úplnému zablokování v zavřené poloze. Pouze křídlo zajistěte proti náhodnému otevření např. jej přilepte izolepou k rámu. Nesnažte se vyndat kliku, hrozí kompletní rozpadnutí převodovky.
Závada převodové lišty okna - servis a oprava oken Poškozená převodová lišta kování okna a balkonových dveří Rolety den a noc Kalmont Litvínov

PROTÁČENÍ, PŘECVAKÁVÁNÍ KLIKY

KalMont - Kalenda Jan Litvínov Tel: 605 421 978 e-mail: info@kalmont.cz