Rolety den a noc

OBJEDNÁVKA SERVISU OKEN A DVEŘÍ

V případě požadavku na servis a údržbu oken a dveří nás můžete kontaktovat těmito způsoby: e-mailem na info@kalmont.cz zprávou na WhatsApp - tel. č.: 605 421 978 telefonicky v provozní době na tel. č.: 605 421 978 Sdělte nám vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení, tel. č., adresu realizace s č.p., poschodí a přibližný popis závady (např. běžný servis a údržba, netěsnost, utržený pant, protáčení kliky, nelze otevřít nebo zavřít apod.), vhodné je zaslání detailních fotografií na e-mail nebo WhatsApp. Po zpracování bude domluven termín servisu, zpravidla v pracovní dny v době od 7.30 - do 13.00h. Pro sjednaný servis oken a dveří je důležité připravit dostatečný pracovní prostor a zajistit přístup k oknům či dveřím: ulička před okny a dveřmi min. 60 cm s podmínkou možného plného otevření křídel, odstranit předměty z parapetů a dekorace z křídel, aby bylo možné křídla plně otevřít odhrnout závěsy a záclony sejmout demontovatelné rolety a sítě proti hmyzu Těžký nebo vestavěný nábytek pod okny nestěhujte. Okna před servisem nemyjte. Servis provádíme důkladně a s maximální opatrností, je však vhodné předcházet nepředvídatelným situacím. Je-li pod okny koberec, bytový textil či podlaha náchylná k poškození, doporučujeme zakrytí např. starší dekou. V případě rozsáhlejších oprav a výměny náhradních dílů kování, je někdy nutné křídlo vysadit a manipulovat s ním, v tomto případě dbejte pokynů servisního technika. Servisní práce jsou hrazeny po realizaci objednávky není-li předem dohodnuto jinak. Účtenku dodavetel vystaví odběrateli na vyžádání při předání díla. Je možné tak náklady na servis uplatnit např. u nájemce nemovitosti. V případě, že se jedná o servis hrazený např. bytovým družstvem nebo sdružením vlastníků na základě písemné objednávky, nájemník pouze potvrdí rozsah provedených prací svým podpisem na předávacím protokolu. Ceny nejběžnějších servisních prací jsou k dispozici v ceníku.
Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu KalMont - Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Oprava oken
Rolety den a noc

OBJEDNÁVKA SERVISU OKEN A DVEŘÍ

V případě požadavku na servis a údržbu oken a dveří nás můžete kontaktovat těmito způsoby: e-mailem na info@kalmont.cz zprávou na WhatsApp - tel. č.: 605 421 978 telefonicky v provozní době na tel. č.: 605 421 978 Sdělte nám vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení, tel. č., adresu realizace s č.p., poschodí a přibližný popis závady (např. běžný servis a údržba, netěsnost, utržený pant, protáčení kliky, nelze otevřít nebo zavřít apod.), vhodné je zaslání detailních fotografií na e-mail nebo WhatsApp. Po zpracování bude domluven termín servisu, zpravidla v pracovní dny v době od 7.30 - do 13.00h. Pro sjednaný servis oken a dveří je důležité připravit dostatečný pracovní prostor a zajistit přístup k oknům či dveřím: ulička před okny a dveřmi min. 60 cm s podmínkou možného plného otevření křídel, odstranit předměty z parapetů a dekorace z křídel, aby bylo možné křídla plně otevřít odhrnout závěsy a záclony sejmout demontovatelné rolety a sítě proti hmyzu Těžký nebo vestavěný nábytek pod okny nestěhujte. Okna před servisem nemyjte. Servis provádíme důkladně a s maximální opatrností, je však vhodné předcházet nepředvídatelným situacím. Je-li pod okny koberec, bytový textil či podlaha náchylná k poškození, doporučujeme zakrytí např. starší dekou. V případě rozsáhlejších oprav a výměny náhradních dílů kování, je někdy nutné křídlo vysadit a manipulovat s ním, v tomto případě dbejte pokynů servisního technika. Servisní práce jsou hrazeny po realizaci objednávky není-li předem dohodnuto jinak. Účtenku dodavetel vystaví odběrateli na vyžádání při předání díla. Je možné tak náklady na servis uplatnit např. u nájemce nemovitosti. V případě, že se jedná o servis hrazený např. bytovým družstvem nebo sdružením vlastníků na základě písemné objednávky, nájemník pouze potvrdí rozsah provedených prací svým podpisem na předávacím protokolu. Ceny nejběžnějších servisních prací jsou k dispozici v ceníku.
KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Oprava oken
KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978