V roce 2014 vstoupila v platnost vyhláška ČSN EN 13120+A1, která stanovuje bezpečnostní pravidla ovládání vnitřních clon (žaluzie, rolety apod.). Ovládací prvky jako řetízek, provázek, šňůra mohou tvořit nebezpečné smyčky. Malé děti (norma stanovuje 0 42 měsíců) se mohou ve vzniklých smyčkách vážně poranit nebo dokonce uškrtit. Proto je nutné tato rizika eliminovat odstraněním smyček z dosahu dětí a použitím bezpečnostních prvků. Z uvedeného důvodu nabízíme 2 varianty výrobků s ohledem na umístění výrobků: 1) Výrobek s bezpečnostními prvky odpovídající dané normě a) vhodným umístěním bezpečnostního prvku se eliminují bezpečnostní rizika c) vhodný bezpečnostní prvek je součástí výrobku b) výrobek je označen varovným štítkem 2) Výrobek bez bezpečnostních prvků odpovídající dané normě a) výrobek je určen do prostor, kde není předpokládaný pohyb dětí ve věku 0 – 42 měsíců (výrobní haly, průmyslové objekty, kanceláře, laboratoře,... ) b) výrobek je označen informačním štítkem (upozorněním) Bezpečná vzdálenost nejnižšího bodu řetízku či šňury od podlahy je min. 0,6 m. Toho je možné dosáhnout použitím navijáku nebo dvou koleček, které zabraňují šňůrám tvořit smyčky a zároveň je udržují ve výšce mimo dosah dětí. Při nedodržení této vzdálenosti musí být řetízek opatřen bezpečnostním prvkem: bezpečnostní spojka na řetízku (působením zatížení se řetízek rozpojí) - případná nebezpečná smyčka na řetízku musí být odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6 kg nebo nejpozději do 5 sekund po působení, pevný napínací bezpečnostní systém pro zamezení vytvoření smyčky - např. kladka (hrazdička) řetízku (montáž pomocí vrutů či šroubů, samolepící páska je nevyhovující). Vzdálenost mezi dvěma prameny smyčky nesmí být větší než 50 mm v místě výstupu z pevného napínacího zařízení. Výrobky bez bezpečnostních prvků je dle ČSN EN 13120 možné instalovat pouze v místech, kde se nepředpokládá pohyb dětí (norma stanovuje věk dětí v rozmezí 0 – 42 měsíců) . Odběratel musí být seznámen s bezpečnostními riziky a výrobky s volně visícími šňůrami a řetízky musí být označeny: POZOR! Děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek. Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu dětí a neoprávněných osob či zvířat. Šňůry se mohou omotat kolem krku osob či zvířat. Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti výrobků obsahující šňůry, provázky či řetízky. Nesplétejte šňůry dohromady! Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku. Zamezte volný přístup dětí. Dle ČSN EN 13120
Roleta den a noc na okno

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

KalMont - Kalenda Jan Litvínov Tel: 605 421 978 e-mail: info@kalmont.cz
Rolety den a noc Kalmont Litvínov
Informace týkající se bezpečnostního rizika a opatření před uškrcením dle ČSN EN 13120 V roce 2014 vstoupila v platnost vyhláška ČSN EN 13120+A1, která stanovuje bezpečnostní pravidla ovládání vnitřních clon (žaluzie, rolety apod.). Ovládací prvky jako řetízek, provázek, šňůra mohou tvořit nebezpečné smyčky. Malé děti (norma stanovuje věk dětí v rozmezí 0 – 42 měsíců) se mohou ve vzniklých smyčkách vážně poranit nebo dokonce uškrtit. Proto je nutné tato rizika eliminovat odstraněním smyček z dosahu dětí a použitím bezpečnostních prvků. POZOR! Děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek. Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu dětí a neoprávněných osob či zvířat. Šňůry se mohou omotat kolem krku osob či zvířat. Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti výrobků obsahující šňůry, provázky či řetízky. Nesplétejte šňůry dohromady! Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku. Zamezte volný přístup dětí. Dle ČSN EN 13120 Z uvedeného důvodu nabízíme 2 varianty výrobků s ohledem na umístění výrobků: 1) Výrobek s bezpečnostními prvky odpovídající dané normě a) vhodným umístěním bezpečnostního prvku se eliminují bezpečnostní rizika c) vhodný bezpečnostní prvek je součástí výrobku b) výrobek je označen varovným štítkem 2) Výrobek bez bezpečnostních prvků odpovídající dané normě a) výrobek je určen do prostor, kde není předpokládaný pohyb dětí ve věku 0 – 42 měsíců (výrobní haly, průmyslové objekty, kanceláře, laboratoře,... ) b) výrobek je označen informačním štítkem (upozorněním) Výrobky bez bezpečnostních prvků je dle ČSN EN 13120 možné instalovat pouze v místech, kde se nepředpokládá pohyb dětí (norma stanovuje věk dětí v rozmezí 0 – 42 měsíců) . Pokud odběratel požaduje dodání a montáž výrobků bez bezpečnostního prvku, jelikož nepředpokládá pohyb dětí v rozmezí 0 – 42 měsíců v dotčených prostorech, musí být tento požadavek uveden v objednávce. Odběratel je pak povinen zamezit přístup dětem uvedeného věku k těmto výrobkům, veškerá rizika tímto přecházejí na odběratele.

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, BEZPEČNOST DĚTÍ

KalMont - Kalenda Jan Litvínov Tel: 605 421 978 e-mail: info@kalmont.cz