Od r. 2014 platí vyhláška ČSN EN 13120+A1, která stanovuje bezpečnostní pravidla ovládání vnitřních clon: Ovládací prvky jako řetízek, provázek, šňůra mohou tvořit nebezpečné smyčky. Malé děti (norma stanovuje 0 – 42 měsíců) se mohou ve vzniklých smyčkách vážně poranit nebo dokonce uškrtit. Proto je nutné tato rizika eliminovat odstraněním smyček z dosahu dětí a použitím bezpečnostních prvků. Nabízíme 2 varianty výrobků s ohledem na umístění výrobků: 1) Výrobek s bezpečnostními prvky odpovídající dané normě a) vhodným umístěním bezpečnostního prvku se eliminují bezpečnostní rizika c) vhodný bezpečnostní prvek je součástí výrobku b) výrobek je označen varovným štítkem 2) Výrobek bez bezpečnostních prvků odpovídající dané normě a) výrobek je určen do prostor, kde není předpokládaný pohyb dětí ve věku 0 – 42 měsíců (výrobní haly, průmyslové objekty, kanceláře, laboratoře,... ) b) výrobek je označen informačním štítkem (upozorněním) Bezpečná vzdálenost nejnižšího bodu řetízku či šňury od podlahy je min. 0,6 m. Toho je možné dosáhnout použitím navijáku nebo dvou koleček, které zabraňují šňůrám tvořit smyčky a zároveň je udržují ve výšce mimo dosah dětí. Při nedodržení této vzdálenosti musí být řetízek opatřen bezpečnostním prvkem: bezpečnostní spojka na řetízku (působením zatížení se řetízek rozpojí) - případná nebezpečná smyčka na řetízku musí být odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6 kg nebo nejpozději do 5 sekund po působení, pevný napínací bezpečnostní systém pro zamezení vytvoření smyčky - např. kladka (hrazdička) řetízku (montáž pomocí vrutů či šroubů, samolepící páska je nevyhovující). Vzdálenost mezi dvěma prameny smyčky nesmí být větší než 50 mm v místě výstupu z pevného napínacího zařízení. Výrobky bez bezpečnostních prvků je dle ČSN EN 13120 možné instalovat pouze v místech, kde se nepředpokládá pohyb dětí (norma stanovuje věk dětí v rozmezí 0 – 42 měsíců) . Odběratel musí být seznámen s bezpečnostními riziky a výrobky s volně visícími šňůrami a řetízky musí být označeny: POZOR! Děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek. Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu dětí a neoprávněných osob či zvířat. Šňůry se mohou omotat kolem krku osob či zvířat. Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti výrobků obsahující šňůry, provázky či řetízky. Nesplétejte šňůry dohromady! Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku. Zamezte volný přístup dětí. Dle ČSN EN 13120
Rolety den a noc

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu KalMont - Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978
Rolety den a noc
Od r. 2014 platí vyhláška ČSN EN 13120+A1, která stanovuje bezpečnostní pravidla ovládání vnitřních clon: Ovládací prvky jako řetízek, provázek, šňůra mohou tvořit nebezpečné smyčky. Malé děti (norma stanovuje 0 – 42 měsíců) se mohou ve vzniklých smyčkách vážně poranit nebo dokonce uškrtit. Proto je nutné tato rizika eliminovat odstraněním smyček z dosahu dětí a použitím bezpečnostních prvků. Nabízíme 2 varianty výrobků s ohledem na umístění výrobků: 1) Výrobek s bezpečnostními prvky odpovídající dané normě a) vhodným umístěním bezpečnostního prvku se eliminují bezpečnostní rizika c) vhodný bezpečnostní prvek je součástí výrobku b) výrobek je označen varovným štítkem 2) Výrobek bez bezpečnostních prvků odpovídající dané normě a) výrobek je určen do prostor, kde není předpokládaný pohyb dětí ve věku 0 – 42 měsíců (výrobní haly, průmyslové objekty, kanceláře, laboratoře,... ) b) výrobek je označen informačním štítkem (upozorněním) Bezpečná vzdálenost nejnižšího bodu řetízku či šňury od podlahy je min. 0,6 m. Toho je možné dosáhnout použitím navijáku nebo dvou koleček, které zabraňují šňůrám tvořit smyčky a zároveň je udržují ve výšce mimo dosah dětí. Při nedodržení této vzdálenosti musí být řetízek opatřen bezpečnostním prvkem: bezpečnostní spojka na řetízku (působením zatížení se řetízek rozpojí) - případná nebezpečná smyčka na řetízku musí být odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6 kg nebo nejpozději do 5 sekund po působení, pevný napínací bezpečnostní systém pro zamezení vytvoření smyčky - např. kladka (hrazdička) řetízku (montáž pomocí vrutů či šroubů, samolepící páska je nevyhovující). Vzdálenost mezi dvěma prameny smyčky nesmí být větší než 50 mm v místě výstupu z pevného napínacího zařízení. Výrobky bez bezpečnostních prvků je dle ČSN EN 13120 možné instalovat pouze v místech, kde se nepředpokládá pohyb dětí (norma stanovuje věk dětí v rozmezí 0 – 42 měsíců) . Odběratel musí být seznámen s bezpečnostními riziky a výrobky s volně visícími šňůrami a řetízky musí být označeny: POZOR! Děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek. Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu dětí a neoprávněných osob či zvířat. Šňůry se mohou omotat kolem krku osob či zvířat. Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti výrobků obsahující šňůry, provázky či řetízky. Nesplétejte šňůry dohromady! Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku. Zamezte volný přístup dětí. Dle ČSN EN 13120

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

KalMont - Servis oken, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu Kalenda Jan, Litvínov Tel: 605 421 978